Būve savu karjeru pats
Piecu attēlu kolāža: tāfele un četri bērnu zīmējumi
Latvijas kontūra ar uzrakstu Karjeras nedēļa
Bērnu zīmējumi un teksti