Darbinieki

Jeļena Hnikina

Plānošanas un attīstības nodaļas vadītāja - 210. kabinets, Domes iela 3, Līvāni
jelena.hnikina [at] livani.lv

Normunds Brukmanis

Projektu vadītājs - 204. kabinets, Domes iela 3, Līvāni
normunds.brukmanis [at] livani.lv

Andrejs Bondarevs

Vecākais projektu vadītājs - 208. kabinets, Domes iela 3, Līvāni
andrejs.bondarevs [at] livani.lv

Sigita Sīmane

Projektu un attīstības speciāliste - 208. kabinets, Domes iela 3, Līvāni
sigita.simane [at] livani.lv

Inga Zariņa

Vecākā projektu vadītāja - 208. kabinets, Domes iela 3, Līvāni
inga.zarina [at] livani.lv
Prombūtne

Dzintars Avotiņš

Energopārvaldnieks
dzintars.avotins [at] livani.lv