Vienlaicīgi ar Līvānu novadu, 2000.gadā tika izveidots arī Līvānu novada Kultūras centrs, kas apvienoja 4 kultūras iestādes: bijušo pilsētas kultūras namu (tagad Līvānu novada Kultūras centrs), Rožupes kultūras namu, Zundānu Tautas namu un Turku tautas namu. 2009.gadā, pēc administratīvi teritoriālās reformas un, attiecīgi, Līvānu novada paplašināšanās, tika pievienots Jersikas Tautas nams, Sutru Kultūras nams un Rudzātu Saieta nams.

Līvānu novada Kultūras centrs (KC) ir Līvānu novada domes iestāde, kas koordinē pašdarbības kolektīvu darbību, rūpējas par kultūras mantojuma saglabāšanu un tradicionālo svētku norisi Līvānu novadā, rīko pilsētas un valsts svētkus, kā arī nodrošina profesionālās mākslas pieejamību visiem kultūras iestādes apmeklētājiem.

Līvānu novada KC darbojas dažādu paaudžu deju kolektīvi, kori, ansambļi, vokālās grupas. Iestāde organizē un atbalsta tautas mākslas un citu radošo amatierkolektīvu darbību, saglabā un aizsargā tautas tradicionālo kultūru, veicina tās līdzsvarotu attīstību, prezentē savu darbu ārpus savas valsts robežām, organizē teātru izrādes un koncertus, valsts svētku, kultūrvēsturisko un sadzīves tradīciju, kā arī izklaides pasākumus.

Amatiermākslas kolektīvi Līvānu novadā 2024. gadā

Kolektīva Nosaukums

Mēģinājumu laiki

Mēģinājumu vieta

Vadītājs/koncertmeistars

Kontakti

LNKC  Amatierteātris

P., C 18.30

Līvānu KC

Oskars Bērziņš

oskars.berzins@preili.lv

20345584

LNKC Līnijdeju grupa  “Black coffee”

 

O. 18.00

Līvānu KC

Inese Valtere

inese_valtere@inbox.lv

28362886

LNKC Folkloras kopa “Ceiruleits”

 

Sv. 11.00

Laimiņas skola

Anna Kārkle

ceiruleits@inbox.lv

29969943

LNKC VPDK “Daugavieši”

 

Sv. 17.00

Līvānu KC

Līva Rūliete

Konc. Alvīne Eriņa

liva.ruliete@gmail.com

29690393

LNKC SDK “Dubnava”

 

O. 19.30

Līvānu KC

Skaidrīte Šķimele

Konc. Kristīne Sauliša

skimele@inbox.lv

29448439

LNKC Senioru vokālais ansamblis “Līvas”

C. 10.00

Līvānu KC

Ilona Balaško

29513622

LNKC Pūtēju orķestris

 

T. 18.00

Līvānu mūzikas un mākslas skola

Harijs Zdanovskis

harijs.zdanovskis@gmail.com

29453960

LNKC Jauktais koris “Rubus”

 

P. 19.00

Līvānu KC

Kora vadītāja/kormeistars Daiga Kolesņičenko

Daiga_puc@inbox.lv

26058217

LNKC Eiropas senioru deju kopa “Rūžeņas”

 

P. 17.15

Līvānu KC

Anita Vucina

 

anita5768@inbox.lv

28605184

LNKC Slāvu kultūras ansamblis “Uzori”

 

O.15.00, C. 15.00

Līvānu KC

Janīna Juzefoviča

 

eepik@inbox.lv

26743336

26895250

LNKC Slāvu kultūras  vokālais ansamblis “Razdoļje”

 

Pk. 14.00

Līvānu KC

Jeļena Borele

 

 

karuza2@inbox.lv

29638896

Rudzātu SN Līnijdeju kolektīvs “Avenes”

 

Pk. 19.00

Rudzātu SN

Jolanta Ļubka- Tarasova

jolanta_lubka@inbox.lv

26348732

Rudzātu SN Teātra kolektīvs “Okūts”

Pk. 19.00

 

Rudzatu SN

Saiva Ķuzule Jansone

saivaj@inbox.lv

28396321

Turku SN Teātra kolektīvs “Maskas”

 

Pk. 14.30

Turku SN

Sandra Mukāne

sandramukane@inbox.lv

28709991

Turku SN  Folkloras kopa “Turki”

C. 18.00

Līvānu KC

Terēzija Rubene

rubene.terezija@inbox.lv

26386404

Jersikas TN Senioru jauktais koris “Jersika”

T. 19.00

Jersikas TN

Anita Gavare

Kormeistere  Maija Kleščevska

anitagavare@inbox.lv

26213056

Jersikas TN SDK “Jersikietis”

O. 19.00

Jersikas TN

Anita Vucina

Konc. Aina Putniņa

anita5768@inbox.lv

28605184

Jersikas TN VPDK “Upenieki”

Sv. 17.00

Jersikas TN

Rasa Deksne

Konc. Līga Vuškārniece

rasadeksne@inbox.lv

26119030

Rožupes KN Folkloras kopa “Rūžupis veiri”

 

Sv. 19.00

Līvānu KC

Mairis Iesalnieks

mairis225@gmail.com

26991141

Rožupes KN VPDK “Rožupe”

C., Sv. 19.30

Rožupes KN

Grigorijas Eniņš

Konc. Inga Kūkusiliņa

grigorijs.enins@kclivani.lv

22162290

Rožupes KN Līnijdeju grupa  “Rose River”

T. 18.00

 

Rožupes KN

Elita Kārkle

elitak31@inbox.lv

26263867

Rožupes KN JDK “Daidala”

Pk. 19.30

 

Rožupes KN

Grigorijs Eniņš

Konc.Inga

gregorijsenins@gmail.com

22162290

Sutru KN sieviešu vokālais ansamblis “Sapņu bites”

 

 

O. 16.00

Rožupes pamatskola

Inga Kūkusiliņa

Inka66@inbox.lv

29643940

Rudzātu SN Bērnu deju kolektīvs

O., Pk. 13.20

Rudzātu vidusskola

Anna Vilka

anna.dzevecka@gmail.com

26099002

JDK “Silaviņa”

P.

Līvānu 1.vidusskola

Rasa Deksne

rasadeksne@inbox.lv

26119030