Pašvaldību likuma 46.panta trešajā daļā ir noteikts, ka saistošo noteikumu projektu un tam pievienoto paskaidrojuma rakstu jāpublicē pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē sabiedrības viedokļa noskaidrošanai. Saņemtie viedokļi par saistošo noteikumu projektu tiks apkopoti un atspoguļoti projekta paskaidrojuma rakstā

Viedokļus un priekšlikumus par saistošo noteikumu projektu rakstiski var iesniegt līdz 2023.gada 25.jūlijam. S

  • elektroniski parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz e-pastu: saistosie@livani.lv
  • nosūtot Līvānu novada pašvaldības administrācijai pa pastu uz adresi: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316
  • klātienē iesniedzot Līvānu novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (Rīgas ielā 77, Līvānos, Līvānu novadā), kā arī visās pašvaldības Klientu apkalpošanas vietās Līvānu novada teritorijā.

Līvānu novada pašvaldība noskaidro sabiedrības viedokli par šādiem saistošo noteikumu projektiem:

Saistošo noteikumu nosaukums

Projekts

Viedokļa iesniegšanas periods

Saistošo noteikumu "Par interešu izglītības programmu licencēšanas kārtību Līvānu novadā" projekts 08.08.2023.- 22.08.2023.
Saistošo noteikumu "Par maznodrošinātās mājsaimniecības slieksni un sociālās palīdzības pabalstiem Līvānu novadā" projkts 08.08.2023.- 22.08.2023.

Saistošo noteikumu "Par pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem Līvānu novadā" projekts

Saistošo noteikumu projekta viedokļa iesniegšanas temiņš ir noslēdzies
Saistošo noteikumu "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Līvānu novadā" projekts Saistošo noteikumu projekta viedokļa iesniegšanas termiņš ir noslēdzies