Līvānu novada iedzīvotāji aktīv iesaistās dažādās sporta aktivitātēs gan kā dalībnieki, gan kā skatītāji. Turklāt sporta aktivitātēs iesaistīto novada iedzīvotāju skaits pēdējo gadu laikā palielinās, par ko liecina arī pieaugošs sporta pasākumu skaits. Populārāko sporta veidu augšgalā Līvānu novadā pēdējo gadu laikā ir volejbols, basketbols, vieglatlētika un tutbols. Sporta un tā infrastruktūras attīstībai novadā tiek pievērsta ļoti liela uzmanība, apzinoties arī tās nozīmi jauniešu piesaistīšanai novadam.

Līvānu novada sporta koordinatora kontakti: