Izglītība

2020. gada 28. janvārī Jersikas pamatskolā notika karjeras attīstības atbalsta pasākums 1.-4. klašu skolēniem “Iepazīsti animatora profesiju!” ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Kopumā tika īstenotas 2 nodarbības 1. un 2. klasei, 3. un 4. klasei. Tās vadīja atraktīvā animatore jeb bērnu pasākumu vadītāja Arina Zvaigzne, kura šoreiz bija iejutusies pirātes lomā. Katras nodarbības pirmajā daļā skolēni kopā ar lektori iepazina animatora profesiju. Arina stāstīja par savu darba ikdienu, nepieciešamajām prasmēm un rakstura īpašībām, profesijas plusiem/mīnusiem un to, kur var mācīties, lai kļūtu par labu animatoru, kā arī par animatora iespējamajām darba vietām.

Nodarbības otrajā pusē animatore iepazīstināja izglītojamos ar savu darbu izklaides industrijā, rādot dažādus priekšnesumus, kuros iesaistīja arī skolēnus. Praktiski darbojoties, bērniem tika radīta izpratne par to, cik daudzpusīgs, aizraujošs un neparasts ir bērnu pasākumu vadītāja darbs, jo šīs profesijas pārstāvim  ir jābūt atraktīvam, komunikablam, ar skaidru un skaļu dikciju, kā arī jāprot dejot, rādīt dažādus trikus un radīt pozitīvu gaisotni, lai ikvienam būtu interesanti. Nodarbības noslēgumā animatore skolēniem mācīja locīt figūras no baloniem. 1. un 2. klase veidoja sunīšus, bet 3. un 4. klase – zobenus.

Pēc praktiskās daļas tika secināts, ka animatoram jāprot ļoti daudz, ne tikai izklaidēt un aizraut, bet arī pašam gatavot tērpus dažādiem tēliem un plānot savu darbu un budžetu. Pēc nodarbības skolēni vēl devās pie animatores, uzdeva jautājumus, pateicās par aizraujošajām nodarbībām, jo, kā atzina paši, tās bijušas patīkamas: “Man ļoti patika visas spēles, ko spēlējām, un es uzzināju, ka animators ir tas, kurš visu izdomā”, “uzzināju, ka animators ir pasākumu vadītājs”.

4. klases audzinātāja Lāsma Ķiploka: “Ļoti interesants pasākums. Bērniem patika, aktīvi darbojās gan ar baloniem, gan dejojot. Arī man kā pieaugušajam, tas bija jaunums, ka Līvānos darbojas animators. Super! Paldies!”. Arī 3. klases audzinātāja Liene Lukjanska atzina, ka pasākums bijis veiksmīgs: “Ļoti interesanti, bērniem saistoši un saprotami, īsi un konkrēti par animatora profesiju. Bērniem ļoti patika. Paldies par interesanto stāstījumu un demonstrāciju!”

Liels paldies atraktīvajai Arinai Zvaigznei par atsaucību!

Materiālu sagatavoja: Rasma Svikle – Popova, pedagogs karjeras konsultants