Pašvaldības autonomo funkciju īstenošanai dome izveido struktūrvienības un dibina pašvaldības iestādes un kapitālsabiedrības.

Publiskojamā informācija par Līvānu novada pašvaldības kapitālsabiedrībām:

Pašvaldības domes lēmumi par līdzdalību kapitālsabiedrībās:

Kapitālsabiedrības izmaksātās dividendes un veiktie maksājumi budžetos:

Publiskais pārskats par Līvānu novada pašvaldības kapitālsabiedrībām un tai piederošajām kapitāla daļām:


Līvānu novada pašvaldības kapitālsabiedrības (uzņēmumi):