Šobrīd izskatāmu Līvānu novada domes saistošo noteikumu projektu nav.

Pašvaldības nolikums

Sociālā drošība

Nodokļi un nodevas

   Teritorijas plānojums un būvniecība

   Materiāli ir pieejami Valsts vienotajā ģeotelpiskajā informācijas portālā https://geolatvija.lv, sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

   Pēc 14.09.2021. lokālplānojuma izvērtēšana saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 27.pantu turpinās, kā rezultātā plānošanas dokuments nav  vēl piemērojams.

   Kamēr nav beidzies pārsūdzēšanas termiņš (15.09.2021) un VARAM nav publicējusi vēstuli par plānošanas dokumenta īstenošanas atļauju, plānošanas dokuments nav piemērojams.

    

   Materiāli ir pieejami Valsts vienotajā ģeotelpiskajā informācijas portālā https://geolatvija.lv, sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”

   Pēc 10.02.2021. lokālplānojuma izvērtēšana saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 27.pantu turpinās, kā rezultātā plānošanas dokuments nav vēl piemērojams.

   Saistošo noteikumu darbība apturēta saskaņā ar 2021. gada 10. marta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra rīkojumu Nr. 1-132/2460 “Par Līvānu novada domes 2020. gada 26. novembra saistošo noteikumu Nr. 14 "Līvānu pilsētas sabiedriskā centra teritorijas, kurā tiek aizliegtas azartspēļu un izložu organizēšanas vietas, izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi" darbības apturēšanu”.

   Atcelti saskaņā ar Līvānu novada domes ārkārtas sēdes lēmumu Nr.4-1 par Līvānu novada domes 2020.gada 26.novembra saistošo noteikumu Nr.14 “Līvānu pilsētas sabiedriskā centra teritorijas, kurā tiek aizliegtas azartspēļu un izložu organizēšanas vietas, izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi” atcelšanu (24.03.2021.)

   Izglītība

   Administratīvā atbildība

   Citi jautājumi