Pašvaldību likuma 46.panta trešajā daļā ir noteikts, ka saistošo noteikumu projektu un tam pievienoto paskaidrojuma rakstu jāpublicē pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē sabiedrības viedokļa noskaidrošanai. Saņemtie viedokļi par saistošo noteikumu projektu tiks apkopoti un atspoguļoti projekta paskaidrojuma rakstā

Viedokļus un priekšlikumus par saistošo noteikumu projektu rakstiski var iesniegt līdz 2023.gada 21.martam. SAISTOŠO NOTEIKUMU PROJEKTA VIEDOKĻA IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ IR NOSLĒDZIES

 • elektroniski parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz e-pastu: saistosie@livani.lv
 • nosūtot Līvānu novada pašvaldības administrācijai pa pastu uz adresi: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316
 • klātienē iesniedzot Līvānu novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (Rīgas ielā 77, Līvānos, Līvānu novadā), kā arī visās pašvaldības Klientu apkalpošanas vietās Līvānu novada teritorijā.

 

 

Pašvaldības nolikums

Saistošie noteikumi Nr.20 „Līvānu novada pašvaldības nolikums” (16.12.2021)

Sociālā drošība

Nodokļi un nodevas

   Teritorijas plānojums un būvniecība

   Izglītība

   Administratīvā atbildība

   Citi jautājumi