Pašvaldības nolikums

Saistošie noteikumi Nr.20 „Līvānu novada pašvaldības nolikums” (Spēkā no 01.01.2022.)

Sociālā drošība

    Teritorijas plānojums un būvniecība

    Izglītība

    Administratīvā atbildība

    Citi jautājumi