Pašvaldības nolikums

Saistošie noteikumi Nr.20 „Līvānu novada pašvaldības nolikums” (16.12.2021)

Sociālā drošība

Nodokļi un nodevas

   Teritorijas plānojums un būvniecība

   Izglītība

   Administratīvā atbildība

   Citi jautājumi