Šobrīd izskatāmu Līvānu novada domes saistošo noteikumu projektu nav.

Pašvaldības nolikums

Sociālā drošība

Nodokļi un nodevas

   Teritorijas plānojums un būvniecība

   Izglītība

   Administratīvā atbildība

   Citi jautājumi