Izglītība

2020. gada Karjeras nedēļas tēma ir jauniešu karjeras plānošanā iesaistīto pušu – skolotāju, karjeras konsultantu, ģimenes locekļu, uzņēmumu un darba devēju – loma mērķtiecīgu karjeras lēmumu pieņemšanā. Šī gada sauklis ir “Klau! Sadzirdi un liec aiz auss!”, kas aicina skolēnus ieklausīties un sadzirdēt, kādas iespējas viņiem ir pieejamas un kā ikviena no pusēm var sniegt atbalstu karjeras plānošanā. Līvānu novada izglītības iestādes arī šogad aktīvi iesaistīsies Karjeras nedēļas aktivitātēs.

Pasākumu cikla “Profesiju daudzveidība” ietvaros Līvānu 2. vidusskolas 1. klases skolēni apmeklēs Līvānu novada Centrālo bibliotēku, kur iepazīs profesijas bibliotēkā. Arī Jersikas pamatskolas 1.-4. klašu skolēni brauks lūkot, kas strādā bibliotēkā. Līvānu 2. vidusskolas 2. un 3. klase un Jaunsilavas pamatskolas 1.-4. klases dosies uz VUGD Latgales filiāles Preiļu daļas Līvānu posteni, lai iepazītu ugunsdzēsēju-glābēju darba ikdienu. Savukārt Līvānu 2. vidusskolas 4. klase iepazīs “Latvijas Valsts mežu” darbiniekus un mēģinās izprast norises dabā, tādējādi arī papildinot savas zināšanas dabas zinātnēs.  Jaunsilavas pamatskolā varēs aplūkot 1. klases zīmējumu izstādi “Mana sapņu profesija”, kā arī 2.-4. klašu zīmējumu izstādi “Mans karjeras palīgs – karjeras konsultants”, kura būs vērojama arī Rožupes pamatskolas 2.-4. klašu izpildījumā. Visas klātienes aktivitātes tiks organizētas atbilstoši valstī noteiktajiem drošības pasākumiem.

10. - 12. klašu skolēniem būs lieliska iespēja iesaistīties Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) rīkotajā tiešsaistes diskusijā jauniešiem. Tās tiešraide būs pieejama VIAA Facebook kontā “Tavai karjerai” 28. oktobrī no plkst. 10.00 līdz 11.00.

Šogad Karjeras nedēļā tiks piedāvāts arī tiešsaistes pasākums skolēnu vecākiem, karjeras konsultantiem, pedagogiem un citiem interesentiem. 27. oktobrī no plkst. 19.00 līdz 20.00 VIAA Facebook kontā “Tavai karjerai” varēs iesaistīties tiešsaistes diskusijā par to, kā palīdzēt skolēnam pieņemt mērķtiecīgus karjeras lēmumus.

Karjeras nedēļas laikā skolās notiks arī klases stundas par karjeras plānošanā iesaistīto pušu lomu un nozīmību skolēnu karjeras izvēlē un plānošanā. Skolēniem būs pieejamas arī individuālās karjeras konsultācijas gan klātienē, gan attālināti. Aicinām klašu audzinātājus un arī mācību priekšmetu skolotājus savās stundās iekļaut šī gada Karjeras nedēļas aktuālos jautājumus, lai rosinātu skolēnu vēlmi un interesi domāt par savu nākotni jau šodien, kā arī izmantot tās iespējas, ko var sniegt apkārtējie cilvēki.

Karjeras nedēļu jau astoto gadu organizē Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) un to finansē ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”. Karjeras nedēļa ir ikgadējs pasākumu cikls, kura laikā jauniešiem ir iespēja iepazīt un plānot savu nākotnes nodarbošanos, tikties ar dažādu profesiju pārstāvjiem, apmeklēt uzņēmumus un karjeras konsultācijas.  Pasākuma aktualitātēm un programmai var sekot līdzi vietnē viaa.gov.lv/karjerasnedela un sociālajos tīklos facebook.com/TavaiKarjerai, twitter/TavaiKarjerai.

Informāciju sagatavoja:

Rasma Svikle-Popova, pedagogs karjeras konsultants

Mob.tālrunis: 29883839; e-pasts: rasma.svikle@inbox.lv

Papildu informācija:

Rasma Svikle-Popova, pedagogs karjeras konsultants

Mob.tālrunis: 29883839; e-pasts: rasma.svikle@inbox.lv