Transportlīdzekļa atsavināšana par brīvu cenu.

Līvānu novada pašvaldība, adrese Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316, tel. nr. 65307250, atbilstoši likuma “Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” normām paziņo par atsavināmās mantas – automašīnas HUNDAI MATRIX – pārdošanu par brīvu cenu.

Automašīna HUNDAI MATRIX, izlaiduma gads – 2008., valsts reģistrācijas numurs HD7523, šasijas numurs NLHPM81CP8Z016065. Tehniskā apskate nav izieta.

Automašīnas īpašnieks: Līvānu novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90000065595.

Nosacītā cena 200,00 EUR ar PVN.

Automašīnu apskatīt dabā un iegūt papildu informāciju var Sutru pagasta pārvaldē (tālrunis saziņai 65329150, 26360920).

Pieteikums iesniedzams Līvānu novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrā, Rīgas ielā 77, Līvānos, Līvānu novadā, divu nedēļu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas, t.i. līdz 2023. gada 23.novembrim (ieskaitot).

Ja atsavināmās mantas pirkšanai par brīvu cenu noteiktajā termiņā reģistrēts viens pretendents, Līvānu novada domes privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisija uzaicina pretendentu vienas nedēļas laikā veikt samaksu un noslēgt pirkuma līgumu par nosacīto cenu. Maksājumi veicami 100% euro.

Ja noteiktajā termiņā reģistrēti vairāki pircēji, Līvānu novada pašvaldības domes privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisija apstiprina izsoles noteikumus un organizē izsoli.

Afiša

 

 

 

Līvānu novada pašvaldība, adrese Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316, tel. nr. 65307250, atbilstoši likuma “Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” normām paziņo par atsavināmās mantas – autobusa VW LT 46 – pārdošanu par brīvu cenu.

Autobuss VW LT 46, izlaiduma gads – 2005., valsts reģistrācijas numurs FR5449, šasijas numurs WV1ZZ8DZ6H008202. Tehniskā apskate nav izieta.

Automašīnas īpašnieks: Līvānu novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90000065595.

Nosacītā cena 1400,00 EUR ar PVN.

Automašīnu apskatīt dabā un iegūt papildu informāciju var Jersikas pagasta pārvaldē (tālrunis saziņai 29550782, 65329542).

Pieteikums iesniedzams Līvānu novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrā, Rīgas ielā 77, Līvānos, Līvānu novadā, divu nedēļu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas, t.i. līdz 2023. gada 18. augustam (ieskaitot).

Ja atsavināmās mantas pirkšanai par brīvu cenu noteiktajā termiņā reģistrēts viens pretendents, Līvānu novada domes privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisija uzaicina pretendentu vienas nedēļas laikā veikt samaksu un noslēgt pirkuma līgumu par nosacīto cenu. Maksājumi veicami 100% euro.