Līvānu novada Centrālā bibliotēka kopā ar 7 filiālbibliotēkām veido centralizētu Līvānu novada bibliotēku tīklu.

Bibliotēkas veicina līdzvērtīgu bibliotēkas pakalpojumu nodrošināšanu visiem novada iedzīvotājiem iespējami tuvāk viņu dzīves vai darba vietai. Līvānu novadā, salīdzinot ar citām līdzīgām pašvaldībām Latvijā, ir nodrošināta ļoti augsta bibliotēku pakalpojumu pieejamība un kvalitāte, kas noteikti ir viena no novada stiprajām pusēm. Neskatoties uz iedzīvotāju skaita samazinājumu, vēlams arī turpmāk saglabāt pagastos esošās bibliotēkas, jo tās kalpo kā pagasta kultūras, izglītības, informācijas un sociālie centri.

Reģistrējoties jebkurā Līvānu novada bibliotēkā, tiek izsniegta Vienotā lasītāja karte, kuru uzrādot, var izņemt izdevumus jebkurā Līvānu novada bibliotēkā. Bibliotēkas lietošanas intensitātes rādītājs ir apmeklējumu skaits. Saskaņā ar Līvānu novada Centrālās bibliotēkas datiem, kopš 2012.gada izsniegumu skaits ir samērā stabils un ar nelielām svārstībām turas vidēji 110 tūkstošu izsniegumu gadā. 

Unikāla ir bibliotēkas veidotā novadpētniecības datu bāze „Līvānu novads”, kurā apkopots viss zināmais, kas jebkad ticis publicēts par Līvāniem un līvāniešiem.