Probācijas dienests ir radīts, lai sekmētu noziedzības novēršanu valstī, nodrošinātu sabiedrībā izciešamo sodu kvalitatīvu izpildi un atslogotu pārējo tiesību aizsardzības iestāžu darbu.

Valsts probācijas dienests ir Tieslietu ministra pārraudzībā esoša iestāde. Latvijas probācijas sistēma tiek veidota, pamatojoties uz citu valstu praksi un ekspertu ieteikumiem: tā ir elastīga un paredz plašu izmantošanu nākotnē. Valsts probācijas dienesta izveide Latvijā ļauj uzlabot kriminālsodu piespriešanas un to izpildes efektivitāti.

Valsts probācijas dienesta funkcijas

  • sniegt izvērtēšanas ziņojumu par probācijas klientu;
  • nodrošināt probācijas programmu izstrādi un licencētu programmu īstenošanu;
  • veikt uzraudzību nosacīti notiesātām personām, nosacīti pirms termiņa no soda izciešanas atbrīvotām personām;
  • pārbaudes laikā uzraudzīt personas, pret kurām izbeigts kriminālprocess, tās nosacīti atbrīvojot no kriminālatbildības; 
  • organizēt kriminālsoda – piespiedu darbs – izpildi;
  • organizēt audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa - sabiedriskais darbs - izpildi;
  • organizēt un vadīt izlīgumu kriminālprocesā;
  •  nodrošināt papildsoda – probācijas uzraudzība – izpildi.

Uzzināt vairāk par Valsts probācijas dienestu iespējams tā oficiālajā tīmekļvietnē: www.vpd.gov.lv

Valsts probācijas dienests Latgales reģiona teritoriālā struktūrvienība Preiļu nodaļa Līvānos

Kontakti

Domes iela 3, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316
(Līvānu Uzņēmējdarbības atbalsta centrs 1.stāvs, 102.kabinets)

Aija Vagale
Vadošā probācijas speciāliste-nodaļas vadītāja
Tel.: +371 65307433

Kristīne Sorokina
Vecākā probācijas speciāliste
Tel.: +371 65344072+371 26304665

Astrīda Divra
Probācijas speciāliste
Tel.: +371 65344073+371 26304665