Lai veicināt saskaņotu un koordinētu starpinstitūciju sadarbību un īstenot preventīvos pasākumus bērnu tiesību aizsardzības jomā, 2018. gada 25. janvāra sēdē Līvānu novada domes deputāti nolēma apstiprināt Līvānu novada bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas nolikumu un tās sastāvu.