Līvānu novada pašvaldības mājokļu politikas vadlīnijas 2020. – 2025. gadam ir Līvānu novada pašvaldības plānošanas dokuments, kas izstrādāts pamatojoties uz esošās mājokļu situācijas analīzi un ir vērsts uz risinājumu sniegšanu, lai sakārtotu ar mājokļa problēmām saistītus jautājumus.

Līvānu novada mājokļu politikas vadlīnijas izstrādātas ar mērķi veidot pietiekamu un pievilcīgu pašvaldības dzīvojamo fondu, veicināt Līvānu novada kā pievilcīgas vietas dzīvošanai attīstību.

2020.gada 27.augustā Līvānu novada domes sēdē apstiprinātās Līvānu novada pašvaldības mājokļu politikas vadlīnijas 2020.-2025. gadam.