Līvānu novada apbalvojumi

Līvānu novada pašvaldības apbalvojumi: Goda pilsonis, Līvānu novada domes Atzinības raksts, Pateicība, Pagodināšanas raksts un Gada darbinieks.

Līvānu novada apbalvojumu pasniegšanas kārtību nosaka: Līvānu novada domes noteikumi „Par Līvānu novada domes apbalvojumiem un to piešķiršanas kārtību”.

Līvānu Goda pilsonis

Augstāko Līvānu novada apbalvojumu "Līvānu Goda pilsonis" pasniedz katru gadu vienam cilvēkam Līvānu pilsētas svētku laikā.

Līvānu Goda pilsoņi

 • Jānis Auzāns 2008,
 • Gaida Venta 2009,
 • Anna Pabērza 2010,
 • Juris Kulakovs 2011,
 • Jūlijs Stikuts 2012,
 • Daumants Pfafrods 2013,
 • Jānis Klaužs 2014,
 • Veneranda Caune 2015,
 • Juris Zarāns 2016,
 • Ļevs Troškovs 2017,
 • Jānis Būmanis 2018,
 • Aivars Smelcers 2019,
 • Anna Kārkle 2020,
 • Jānis Dimants 2021.

Atzinības raksti

Līvānu novada domes Atzinības rakstus pasniedz katru gadu Latvijas Republikas Proklamēšanas gadadienā nominācijās: izglītība; kultūra; sports; sabiedriskais darbs; uzņēmējdarbība; mecenātisms; labdarība; medicīna; pašaizliedzīga rīcība.

Atzinības rakstu saņēmēji

2004.gads

 1. Aizpuriete Marija; 
 2. Ancāne Marija; 
 3. Auzāne Anita; 
 4. Baufale Silvija; 
 5. Davkšte Klaudija; 
 6. Kivlenieks Ivars; 
 7. Kokina Ināra; 
 8. Priluckis Valērijs; 
 9. Raginska Marija; 
 10. Salcevičs Ēriks; 
 11. Sopulis Andrejs; 
 12. Turkupole Viktorija; 
 13. Ūbelis Arnolds; 
 14. Vaišļa Ināra; 
 15. Varnas Skaidrīte; 
 16. Vasiļjeva Rasma. 

2005.gads

 1. Aizpuriete Maija; 
 2. Caune Veneranda; 
 3. Dubovska Sanita; 
 4. Griņeviča Alla; 
 5. Jefimova Glikēlija; 
 6. Krasko Janīna; 
 7. Kraukle Sanita; 
 8. Kulakova Maija; 
 9. Kulitāne Ināra; 
 10. Lazdāns Jāzeps; 
 11. Mīkulis Gunārs; 
 12. Pfafrods Daumants; 
 13. Rubine Zigrīda; 
 14. Semeiko Rita; 
 15. Stikuts Jūlijs; 
 16. Veigure Skaidrīte; 
 17. Vilcāne Mārīte; 
 18. Zaļmežs Ingmārs.

2006.gads

 1. Alika Faina;
 2. Broņka  Marija;
 3. Grigorjevs Vjačeslavs;
 4. Iesalniece Ligita;
 5. Iļjina Ksenija;
 6. Jačmenkins Aivars;
 7. Kirilko Vera;
 8. Kovči Iosifs;
 9. Kovči Otto;
 10. Malniece  Irēna;
 11. Poļakovs Vladimirs;
 12. Reitere Anita;
 13. Romanovskis Pēteris;
 14. Rudzāte Otīlija;
 15. Siladieviņa Ludmila;
 16. Strods Anatolijs;
 17. Švirksta Gunta;
 18. Valtere Inese;
 19. Vanaga Ilze;
 20. Vilcāne Dagnija;
 21. Vilcāne Žanna;
 22. Vītola Leontīne.

2007.gads

 1. Ancāns Laurentijs;
 2. Baltmanis Jānis;
 3. Beča Lolita;
 4. Bulāne Anna;
 5. Cērmeniece Velta;
 6. Ciša Aina;
 7. Elksne Anna;
 8. Grandāns Jānis;
 9. Gribonika Ināra;
 10. Grugule Aija;
 11. Jonāne Laura;
 12. Jurāns Didzis;
 13. Kalvāne Ināra;
 14. Kuzmina Gaļina;
 15. Kūkusiliņa Inga;
 16. Lāce Viktorija;
 17. Lietauniece Ināra;
 18. Pinupe Sanita;
 19. Raubiška Inta;
 20. Raubiška Rita;
 21. Raudule Elīna;
 22. Rone Alvīne;
 23. Rudzāte Monika;
 24. Slica Līga;
 25. Sopulis Andrejs;
 26. Stoļarova Vija;
 27. Šteinbergs Teodors;
 28. Šubņikovs Aleksejs;
 29. Turks Alberts;
 30. Usārs Andrejs;
 31. Vasiļjevs Vadims;
 32. Visockis Ilmārs;
 33. Znutiņš Edgars.

2008.gads

 1. Ancāne Sarmīte;
 2. Anspaks Valdis;
 3. Barkāne Daiga;
 4. Freimane Benelda;
 5. Ivanova Veronika;
 6. Snikers Juris;
 7. Šķimele Skaidrīte;
 8. Švirkste Helēna;
 9. Usāns Aldis;
 10. Vanaga Diāna.

2009.gads

 1. Čivčs Aivars;
 2. Jaudzema Gunta;
 3. Klaužs Jānis;
 4. Pabērza Anna;
 5. Pintāns Jānis;
 6. Skrimblis Māris;
 7. Stikāne Regīna;
 8. Vilcāne Rita.

2010.gads

 1. Barkovskis Aivars – uzņēmējdarbība;
 2. Bulmeistars Kristaps – sports;
 3. Kovči Iosifs – sports;
 4. Ķuzule – Jansone Saiva  -  sabiedriskais darbs;
 5. Rubene Terēzija – kultūra;
 6. Stare Mirdza – medicīna;
 7. Šteinbergs  Teodors- sabiedriskais darbs;
 8. Usāre Janīna – izglītība;
 9. Znotiņš Kristaps – izglītība;
 10. Zulukis Jāzeps – uzņēmējdarbība.

2011.gads

 1. Aļijevs Ramiss – labdarība, mecenātisms;
 2. Grigorjevs Vjačeslavs- sports;
 3. Jaudzema Lilija – medicīna;
 4. Kivleniece Sandra- izglītība;
 5. Rudzāte Dace – izglītība;
 6. Skreivers Uldis – novada attīstības veicināšana;
 7. Stikuts Jūlijs – kultūra;
 8. Vaivode Valija – uzņēmējdarbības atbalsts;
 9. Vucēna Skaidrīte – par uzņēmību un spēju saliedēt iedzīvotājus kopīgam darba;
 10. Zariņa Paulīna – sabiedriskais darbs.

2012.gads

 1. Brūvers Guntis – sabiedriskais darbs;
 2. Bucenieks Gunārs, Usāns Edgars – SIA „Čiekuriņi” – uzņēmējdarbība;
 3. Elste Tamāra – sabiedriskais darbs;
 4. Krimans Vadims – medicīna;
 5. Mālnieks Roberts – sports;
 6. Praņevska Ināra – kultūra;
 7. Romanovskis Pēteris – mecenātisms;
 8. Salcevičs Ēriks un Šlujevs Mihails – SIA „Sencis” – uzņēmējdarbība;
 9. Stoiko Mihails – sabiedriskais darbs;
 10. Ziemele Lilija – labdarība.

2013.gads

 1. Beļinskis Vitālijs, Kuzmina Violeta – SIA „Baltik sistēm” – mecenātisms, labdarība;
 2. Daugaviete Gunta – mecenātisms, labdarība;
 3. Daugulis Dzintars – „Daugulis & Partneri ” - uzņēmējdarbība , gada uzņēmējs;
 4. Griezāne Ilze – kultūra;
 5. Maļina – Tabūne Iveta – sabiedriskais darbs;
 6. Pastars Kalvis, Pastars Gatis, Rokjāns Kaspars – „Livani Eko Group ” – uzņēmējdarbība;
 7. Podoļska Ilona – pašaizliedzīga rīcība līdzcilvēku labā;
 8. Poļakovs Vadims – sports;
 9. Rusiņš Jānis– „Ozoldārzs” – lauku uzņēmējs;
 10. Skrūzmanis Viktors – pašaizliedzīga rīcība līdzcilvēku labā;
 11. Spriņģis Vladislavs un Spriņģe Veneranda – izglītība;
 12. Stolerovs Pēteris –  pašaizliedzīga rīcība līdzcilvēku labā;
 13. Štolceri Vineta un Edvīns – izglītība.

2014.gads

 1. Ancāns Aivis – SIA „AncanR” – jaunais uzņēmējs;
 2. Kārkle Anna – kultūra;
 3. Kārklis Lauris –  SIA „Lauris K” - uzņēmējdarbība, gada uzņēmējs;
 4. Luriņš Gunārs – izglītība;
 5. Mālniece Rita – medicīna;
 6. Ozoliņa Gunta;
 7. Pīgoznis Edgars – mecenātisms, labdarība;
 8. Ruisa Valja – sabiedriskais darbs;
 9. Semeiko Rita – kultūra;
 10. Skrūzmanis Dainis- sports;
 11. Zarāns Juris- sabiedriskais darbs.

2015.gads

 1. Ancāns Artūrs – SIA „Amet”  lauku uzņēmējs;
 2. Baumane Anita – medicīna;
 3. Bikšis Jānis, Vucenlazdāns Mārtiņš –  SIA „Latgales mežsaimnieks” - uzņēmējdarbība, gada uzņēmējs;
 4. Bondarevs Andrejs – sabiedriskais darbs;
 5. Griņeviča Alla – kultūra;
 6. Grozi  Jānis un Katrīna – izglītība;
 7. Strode  Egita – SIA „ER Wake” -  jaunais uzņēmējs;
 8. Surgunts Aleksandrs- SIA „Līvānu mājas un logi” – mecenātisms, labdarība;
 9. Valtere Kitija – sports;
 10. Vanaga Zeltīte – izglītība.

2016. gads

 1. Būmanis Jānis – sabiedriskais darbs;
 2. Vaivods Jānis – sabiedriskais darbs;
 3. Carjova Larija – izglītība;
 4. Vindulis Raimonds – kultūra;
 5. Ozola-Ozoliņa Solveiga– sports;
 6. Klodāne Antoņina – medicīna;
 7. Pfafrode Ausma – pašaizliedzīga rīcība līdzcilvēku labā;
 8. Raudule Elīna - pašaizliedzīga rīcība līdzcilvēku labā;
 9. SIA Saltums 2 – gada uzņēmējs;
 10. Mozuļčiks Raitis – lauku uzņēmējs;
 11. Vaivode Linda – jaunais uzņēmējs;
 12. SIA “Ceram Optec” – mecenātisms, labdarība;

2017. gads

 1. Sniķers Juris – sabiedriskais darbs;
 2. Grigalis Māris – izglītība;
 3. Semeiko Rita – kultūra;
 4. Gromovs Iļja – Sports;
 5. Klindzāne Inita – labdarība;
 6. Zeps Ziedonis – gada uzņēmējs;
 7. Dimants Māris – gada uzņēmējs;
 8. Zīle Broņislava – lauku uzņēmējs;
 9. Romāns Jānis – lauku uzņēmējs;
 10. Paegle Artis – jaunais uzņēmējs;
 11. Valaine Inese – labdarība.

2018. gads

 1. Upītis Normunds – sabiedriskais darbs;
 2. Peisenieks Varis – sabiedriskais darbs;
 3. Bulmeistere Skaidrīte – izglītība;
 4. Kaktiniece Anastasija – izglītība;
 5. Rubene Terēzija – kultūra;
 6. Plivda Artis – sports;
 7. Smirnovs Jevģēnijs un Harschack Alexander – SIA “Ceram Optec” –  gada uzņēmējs;
 8. Usāne Gita – lauku uzņēmējs;
 9. Grigale-Soročina Zane– SIA “Rasa Botanicals” – jaunais uzņēmējs;
 10. Valaine Maija – medicīna;
 11. Stiebriņa Ilga – labdarība;
 12. Šūpulnieki Marija un Pēteris – pašaizliedzīga rīcība.

2019.gads

 1. Gaida Zieda - sabiedriskais darbs;
 2. Anita Reitere – izglītība;
 3. Skaidrīte Šķimele – kultūra;
 4. Mārīte Vilcāne – sports;
 5. SIA “LAVTRANS” – gada uzņēmējs;
 6. SIA “SALIKA” – lauku uzņēmējs;
 7. SIA “Eko Pinus” jaunais uzņēmējs;
 8. Inga Zvaigzne-Sniķere - darbs ar jaunatni;
 9. Skaidris Skutelis - iedvesmas jaunietis;
 10. Viktorija Lāce - iedvesmas seniors.

2020.gads

 1. Visvaldis Gercāns – par nozīmīgu ieguldījumu Līvānu novada izveidē un attīstībā;
 2. Aivars Smelcers – par nozīmīgu ieguldījumu Līvānu novada izveidē un attīstībā;
 3. Viktors Kūka – par nozīmīgu ieguldījumu Līvānu novada izveidē un attīstībā;
 4. Raivis Bremšmits – par ilggadēju un veiksmīgu sadarbību ar Līvānu novada pašvaldību un ieguldījumu Līvānu novada attīstībā;
 5. Iveta Maļina-Tabūne – par ilggadēju un veiksmīgu sadarbību ar Līvānu novada pašvaldību un ieguldījumu Līvānu novada attīstībā;
 6. Iveta Lobanoka – par ilggadēju un veiksmīgu sadarbību ar Līvānu novada pašvaldību un ieguldījumu Līvānu novada attīstībā;
 7. Juris Pastars – par ilggadēju un veiksmīgu sadarbību ar Līvānu novada pašvaldību un ieguldījumu Līvānu novada attīstībā;
 8. Jāzeps Brencis – par ilggadēju un veiksmīgu sadarbību ar Līvānu novada pašvaldību un ieguldījumu Līvānu novada attīstībā.

2020.gada 18.novembris

 1. Inguna Badune – sabiedriskais darbs;
 2. Jānis Važņevičs – sabiedriskais darbs;
 3. Edgars Vaivods – izglītība;
 4. Gatis Pastars –  izglītība;
 5. Viāna Rozenšteina – kultūra;
 6. Andrejs Bondarevs – sports;
 7. Sarmīte  Driksna – medicīna;
 8. Inita Klindžāne - pašaizliedzīga rīcība;
 9. SIA “AV Motors” (valdes priekšsēdētājs Antons Kokins, valdes loceklis Viktors Turins) – gada uzņēmējs;
 10. SIA "Revima" (valdes locekle Viola Reinholde) – lauku uzņēmējs;
 11. SIA “Meistardarbnīca Pieneņpūka” (valdes locekle Inta Muktupāvela) –  jaunais uzņēmējs.

2021.gada 18.novembris

 1. Varis Peisenieks – sabiedriskais darbs;
 2. Biruta Krūmiņa – labdarība; 
 3. Paulīna Zariņa – sirdsdarbs;
 4. Inese Magdaļenoka – izglītība; 
 5. Aija Smirnova – kultūra; 
 6. Jānis Bulmeisters – sports; 
 7. SIA “VAMARI L” (valdes priekšsēdētājs Vadims Vasiļjevs, valdes locekle Mārīte Vasiļjeva) – gada uzņēmējs;
 8. ZS “Irbenājs” (īpašnieks Jānis Pundurs) – lauku uzņēmējs.