Līvānu novada apbalvojumi

Līvānu novada pašvaldības apbalvojumi: Goda pilsonis, Līvānu novada domes Atzinības raksts, Pateicība, Pagodināšanas raksts un Gada darbinieks.

Līvānu novada apbalvojumu pasniegšanas kārtību nosaka: Līvānu novada domes noteikumi „Par Līvānu novada domes apbalvojumiem un to piešķiršanas kārtību”.

Līvānu Goda pilsonis

Augstāko Līvānu novada apbalvojumu "Līvānu Goda pilsonis" pasniedz katru gadu vienam cilvēkam Līvānu pilsētas svētku laikā.

Līvānu Goda pilsoņi

 • Jānis Auzāns 2008 - dambretes treneris 
 • Gaida Venta 2009 - deju pedagoģe
 • Anna Pabērza 2010 - amatierteātra režisore
 • Juris Kulakovs 2011 - kompinists
 • Jūlijs Stikuts 2012 - kapelas "Jūlijs" dibinātājs un ilggadējs vadītājs 
 • Daumants Pfafrods 2013 - augsto tehnoloģiju uzņēmuma „Z-Light” vadītājs mecenāts un Līvānu novada stipendiju fonda dibinātājs - par izcilību uzņēmējdarbībā, ziedošanas tradīciju izkopšanu un par mācību stipendiju fonda dibināšanu Līvānu novada jauniešu studijām augstskolās un Līvānu novada stipendiju fonda darbību 10 gadu garumā, par kultūras un sporta pasākumu atbalstīšanu, un par Līvānu novada popularizēšanu Latvijā un pasaulē Līvānu novada labā;
 • Jānis Klaužs 2014 -  LR 11.Saeimas deputāts -  par drosmi, patriotismu un neatlaidību Līvānu novada iedzīvotājiem būtisku mērķu sasniegšanā, par izcilu sniegumu investīciju piesaistē vairāk kā 10 gadu garumā un nozīmīgu devumu novada infrastruktūras sakārtošanā, veidojot Līvānus par vienu no sakoptākajiem Latvijas novadiem;
 • Veneranda Caune 2015 - pensionāre, biedrības "Baltā māja" senioru kopas "Rudens roze" vadītāja, bijusī Līvānu novada domes deputāte, Līvānu pensionāru apvienības priekšsēdētāja un Latvijas pensionāru federācijas valdes locekle - par nozīmīgu ieguldījumu pensionāru interešu aizstāvībā, senioru sadarbības tīkla, mūžizglītības un aktīva dzīvesveida popularizēšanā, par ieguldījumu pašvaldības darbā, kā arī senioru organizāciju izveidē un saliedēšanā Līvānu novadā un Latvijā, kā arī par ilggadēju sabiedrisko aktivitāti;
 • Juris Zarāns 2016 - Līvānu Svētā Erceņģeļa Miķeļa draudzes priesteris - par neatlaidību un ieguldīto darbu Līvānu katoļu baznīcas atjaunošanā, sabiedrības garīgās izaugsmes veicināšanu, izglītojošo darbu garīgajā jomā, par izcilību ticības sludināšanā un ticības izaugsmē un iemantoto cilvēku atsaucību un cieņu;
 • Ļevs Troškovs 2017 - SIA "Līvānu slimnīca" Aprūpes nodaļas vadītājs, ķirurgs - par ieguldījumu Līvānu slimnīcas saglabāšanā, ilggadēju un pašaizliedzīgu darbu pacientu ārstniecībā, nodrošinot nepārtrauktu to uzraudzību un aprūpi augstā profesionālā līmenī;
 • Jānis Būmanis 2018 - novadpētnieks, grāmatu autors - par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas un Līvānu novada Rudzātu pagasta vēstures un kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanā, dokumentēšanā, popularizēšanā, kā arī par patriotisma pret Latvijas valsti stiprināšanu, latviskās identitātes veicināšanu un sabiedrisko aktivitāti;
 • Aivars Smelcers 2019 - Līvānu novada Turku pagasta iedzīvotājs, ilggadējs pašvaldības un sabiedriskais darbinieks
 • Anna Kārkle 2020 - folkloras kopas “Ceiruleits” vadītāja, Dienvidlatgales novada bērnu un jauniešu folkloras kopu koordinatore, Līvānu 1. vidusskolas sākumskolas skolotāja 
 • Jānis Dimants 2021 - Līvānu novada Jersikas pagasta iedzīvotājs, Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris, ilggadējs LTV ziņu raidījuma “Panorāma” galvenais redaktors un žurnālists - par nozīmīgu ieguldījumu žurnālistikas jomā, Latvijas lauku un zemnieku darba popularizēšanā, par lokālpatriotismu, kā arī par pozitīva Jersikas pagasta un Līvānu novada tēla veidošanu
 • Vilnis Sosārs 2022 - onkologs, ķimijterapeits, algologs, Onkoloģijas centra Paliatīvās aprūpes nodaļas vadītājs - par paliatīvās aprūpes attīstību Latvijā, atbalstu SIA “Līvānu slimnīca” paliatīvās nodaļas izveidē, par ilggadēju un pašaizliedzīgu darbu pacientu ārstēšanā un paliatīvās aprūpes pakalpojumu popularizēšanu Latvijā un pasaulē
 • Andrejs Usārs 2023 - Līvānu novada tautas deju kolektīvu vadītājs - par nozīmīgu ieguldījumu tautas deju tradīcijas attīstībā Līvānu novadā, teicamiem rezultātiem startējot skatēs un piedaloties Dziesmu un deju svētkos, vairāku paaudžu skološanu Latviskās dejas tradīcijās

Atzinības raksti

Līvānu novada domes Atzinības rakstus pasniedz katru gadu Latvijas Republikas Proklamēšanas gadadienā nominācijās: izglītība; kultūra; sports; sabiedriskais darbs; uzņēmējdarbība; mecenātisms; labdarība; medicīna; pašaizliedzīga rīcība.

Atzinības rakstu saņēmēji

Madara Gavare – par sportiskā dzīvesveida popularizēšanu un pozitīva Līvānu novada tēla veidošanu; 

Anita Strode – par mūža ieguldījumu izglītībā, inovatīvu un radošu darbu, mīlestību pret bērniem un cieņpilnu sadarbību ar vecākiem un Līvānu novada sabiedrību; 

Kārlis Bogdāns  – par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas un Līvānu novada vēstures un kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanā, dokumentēšanā, popularizēšanā, kā arī par patriotisma pret Latvijas valsti stiprināšanu, latviskās identitātes veicināšanu un sabiedrisko aktivitāti;

Beāte Veinsberga – par augstu profesionalitāti bērnu un jauniešu sporta vingrošanas un aerobikas prasmju pasniegšanā, nozīmīgu ieguldījumu sporta vingrošanas bāzes izveidošanā, par sportiskā dzīvesveida popularizēšanu un pozitīva Līvānu novada tēla veidošanu;

Linda Gulbinska – par nesavtīgu, ilgadēju un pašaizliedzīgu darbu pacientu ārstēšanā un rūpēm par Līvānu novada iedzīvotāju veselību; 

Anna Ziemele – par ieguldījumu labdarības kluba ”Y’s Men Līvāni ”Labdarība”” attīstībā, aktīvu un radošu iesaistīšanos novada nevalstisko organizāciju darbībā, labdarības pasākumu organizēšanā, par nesavtīgu atbalstu un palīdzību līdzcilvēkiem;

Albīna Malahovska – par pašaizliedzīgu un nesavtīgu darbu bērnu un jauniešu aktivitāšu īstenošanā;

Zemnieku saimniecība “Ērgļi” (īpašnieks Artūrs Vanags) - par ilggadēju un veiksmīgu lauksamniecības nozares attīstību Līvānu novadā;

Valentīna Širina – par veiksmīgu uzņēmējdarbību (šūšanas salons “VS Stils”) Līvānu novadā;

SIA “Ceram Optec” valdes loceklis Alekxander Harschack  - par iniciatīvu un atsaucību, kā arī speciālistu piesaisti Līvānu stikla un amatniecības centra stikla pūšanas darbnīcas iekārtu remontā un apkopē, kā arī atbalstu ekspozīcijai “Līvānu stikla muzejs” ar īpašu stendu, kas veltīts optiskajai šķiedrai

2022.gada 18.novembris

 1. Andrejs Usārs - Līvānu novada tautas deju kolektīvu vadītājs – par nozīmīgu ieguldījumu tautas dejas popularizēšanā Līvānu novadā, Latvijā un pasaulē;
 2. Ilga Peiseniece – bijusī Līvānu novada izglītības pārvaldes vadītāja – par nozīmīgu ieguldījumu izglītības jomas attīstībā Līvānu novadā;
 3. Josifs Kovči - cīņas mākslas sporta kluba “SKITS” vadītājs, Latvijas kikboksa pieaugušo izlases galvenais treneris – par profesionalitāti augstas klases sportistu sagatavošanā, par sportiskā dzīvesveida popularizēšanu un pozitīva Līvānu novada tēla veidošanu;
 4. Svetlana Grīga - Rožupes pagasta senioru biedrības vadītāja – par aktīvu un radošu iesaistīšanos novada nevalstisko organizāciju darbībā, labdarības pasākumu organizēšanā, par nesavtīgu atbalstu un palīdzību līdzcilvēkiem;
 5. Vladimirs Čakšs - seniors, bijušais stikla pūtējs Līvānu stikla fabrikā - par nesavtīgo darbu, ko viņš un viņa ģimene vairāku gadu garumā veic, iekopjot un uzturot kārtībā Dubnas krastu;
 6. Roberts Mālnieks - sporta entuziasts, velo pasākumu organizators, Latvijas sporta veterāns-rekordists – par aktīvu un radošu iesaistīšanos Līvānu novada sporta dzīvē, organizējot velo sacensības;
 7. Zane Praņevska - bijusī Līvānu BJC vadītāja un MJIC “Kvartāls” vadītāja p.i. – par mērķtiecīgu redzējumu un radošu interešu realizēšanu darbā ar bērniem un jauniešiem;
 8. SIA “EKO NAMS” - par ilggadēju un veiksmīgu uzņēmējdarbību Līvānu novadā, uzņēmuma izaugsmi, kā arī sakārtotas vides veidošanu Līvānu pilsētā;
 9. SIA “GLEAR” - par sporta, kultūras un bērnu auditorijas pasākumu atbalstīšanu Līvānu novadā, kā arī veiksmīgu sadarbību ar Līvānu novada pašvaldību.

2021.gada 18.novembris

 1. Varis Peisenieks (nominācija "Sabiedriskais darbs") - par orientēšanās sporta tradīciju saglabāšanu, par sportiskās meistarības izkopšanu 24 stundu rogainingā, par aktīvu un radošu iesaistīšanos Līvānu novada sporta dzīvē, organizējot Gunāra Jāņa Mīkuļa piemiņas sacensības orientēšanās sportā, auto orientēšanās sacensības, pārgājienus pa novada pagastiem, rakstot un realizējot projektus;
 2. Biruta Krūmiņa  (nominācija "Labdarība") - par ieguldījumu labdarības kluba “Y’s Men Līvāni “Labdarība” attīstībā, aktīvu un radošu iesaistīšanos novada nevalstisko organizāciju darbībā, labdarības pasākumu organizēšanā, par nesavtīgu atbalstu un palīdzību līdzcilvēkiem;
 3. Paulīna Zariņa – sirdsdarbs - par nozīmīgu ieguldījumu Znotiņu Romas katoļu baznīcas atjaunošanā un baznīcai piegulošās teritorijas sakopšanā, kā arī Sutru pagasta kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un popularizēšanā;
 4. Inese Magdaļenoka (nominācija "Izglītība") - par ilggadēju, profesionālu un panākumiem bagātu pedagoģisko darbību, pedagogu un skolēnu sadarbības attīstību, pedagoga profesijas prestiža veicināšanu un nozīmīgu ieguldījumu Līvānu 1. vidusskolas attīstībā; 
 5. Aija Smirnova (nominācija "Kultūra") - par nozīmīgu ieguldījumu kultūras jomas attīstībā Līvānu novadā, īstenojot inovatīvus kultūras projektus, par tradicionālās kultūras mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu, kā arī pozitīva Līvānu novada tēla veidošanu Latvijā un ārvalstīs;
 6. Jānis Bulmeisters (nominācija "Sports") - par futbola sporta veida attīstību Līvānu novadā, kā arī augstu profesionalitāti un sasniegumiem trenera darbā, gūstot vērā ņemamus rezultātus novada, reģionālajās un Latvijas mēroga sacensībās;
 7. SIA “VAMARI L” (nominācija "Gada uzņēmums") - par ilggadēju un veiksmīgu uzņēmējdarbību Līvānu novadā, uzņēmuma izaugsmi un attīstību, kā arī sakārtotas vides veidošanu Līvānos;
 8. ZS “Irbenājs” (nominācija "Lauku uzņēmums") -  par ilggadēju un veiksmīgu uzņēmējdarbību stādu audzēšanas jomā Līvānu novada lauku teritorijā, kā arī veiksmīgu sadarbību ar Līvānu novada pašvaldību Līvānu pilsētas apzaļumošanā.

2020.gada 18.novembris

 1. Inguna Badune – sabiedriskais darbs - par nozīmīgu ieguldījumu biedrības “Baltā māja” izveidē un attīstībā, sabiedrības riska grupu, cilvēku ar īpašām vajadzībām, kā arī mazākumtautību iedzīvotāju iekļaušanā sabiedrībā, nevalstiskā sektora un Līvānu novada iedzīvotāju aktivizēšanu, brīvprātīgā darba popularizēšanu, kā arī pozitīva Līvānu novada tēla veidošanu;
 2. Jānis Važņevičs – sabiedriskais darbs - par Latvijas vieglatlētikas vecmeistaru datu bāzes izveidošanu un uzturēšanu, par Līvānu novada atpazīstamības veicināšanu valstī, par aktīvu un radošu iesaistīšanos novada sabiedriskajā dzīvē, rakstot un realizējot projektus;
 3. Edgars Vaivods – izglītība - par ilggadēju, profesionālu un panākumiem bagātu pedagoģisko darbību un nozīmīgu ieguldījumu Rudzātu speciālās pamatskolas pilnveidošanā un attīstībā;
 4. Gatis Pastars –  izglītība - par rezultatīvu pārmaiņu vadību Līvānu 1. vidusskolā, inovāciju ieviešanu un iedvesmojošu sadarbību mērķu sasniegšanā, kā arī par Līvānu novada atpazīstamības veicināšanu izglītības jomā;
 5. Viāna Rozenšteina – kultūra - par augstu profesionalitāti un sasniegumiem treneres darbā, gūstot rezultātus novada, reģionālajos un starptautiskajos konkursos, ieguldījumu sportiskā dzīvesveida popularizēšanā un pozitīva Līvānu novada tēla veidošanā Latvijā un ārvalstīs;
 6. Andrejs Bondarevs – sports - par profesionalitāti augstas klases sportistu sagatavošanā, nozīmīgu ieguldījumu vieglatlētikas un sportiskā dzīves - veida popularizēšanā un pozitīva Līvānu novada tēla veidošanā Latvijā un ārvalstīs;
 7. Sarmīte  Driksna – medicīna - par ilggadēju un profesionālu darbu Līvānu slimnīcā un nozīmīgu ieguldījumu sociālo pakalpojumu attīstībā Līvānu novadā;
 8. Inita Klindžāne - pašaizliedzīga rīcība - par personīgo ieguldījumu, pašaizliedzīgu un nesavtīgu darbu, veicot bezsaimnieka dzīvnieku aprūpi un ārstēšanu, par pagaidu māju nodrošināšanu klaiņojošiem ielas kaķiem, kā arī par sabiedrības izglītošanu dzīvnieku aizsardzības jautājumos;
 9. SIA “AV Motors” (valdes priekšsēdētājs Antons Kokins, valdes loceklis Viktors Turins) – gada uzņēmējs - par ilggadēju un veiksmīgu uzņēmējdarbību autoservisa pakalpojumu sniegšanā Līvānu novadā, izmantojot mūsdienīgas iekārtas un specializētas programmas, par uzņēmuma izaugsmi un attīstību;
 10. SIA "Revima" (valdes locekle Viola Reinholde) – lauku uzņēmējs - par veiksmīgu un radošu uzņēmējdarbību Līvānu novada lauku teritorijā, Līvānu novada atpazīstamības veicināšanu, ieviešot preču zīmi “Līvānu ķiploks”, kā arī piedaloties ar tūrismu saistītās iniciatīvās;
 11. SIA “Meistardarbnīca Pieneņpūka” (valdes locekle Inta Muktupāvela) –  jaunais uzņēmējs - par veiksmīgu startu uzņēmējdarbībā, izveidojot ziedu veikalu – salonu, par radošu pieeju ziedu kompozīciju noformēšanā un telpu dekorēšanā, kā arī sadarbību ar vietējiem ražotājiem un ziedu audzētājiem.

2019.gads

 1. Gaida Zieda - sabiedriskais darbs - par sabiedrisko aktivitāti, nesavtīgu atbalstu līdzcilvēkiem, starptautiskās sadarbības veicināšanu un Līvānu novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu;
 2. Anita Reitere – izglītība - par ilggadēju, profesionālu un panākumiem bagātu pedagoģisko darbību, mērķtiecīgu un augsti rezultatīvu darbu, sagatavojot vidusskolu absolventus centralizētajam eksāmenam svešvalodā, kā arī par ieguldījumu izglītības jomas attīstībā Līvānu novadā;
 3. Skaidrīte Šķimele – kultūra - par ilggadēju un nozīmīgu ieguldījumu Līvānu novada Kultūras centra senioru deju kolektīva “Dubnava” attīstībā, par tradicionālās kultūras mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu un pozitīva Līvānu novada tēla veidošanu Latvijā un ārvalstīs;
 4. Mārīte Vilcāne – sports - par augstu profesionalitāti treneres darbā, personīgajiem sasniegumiem sportā un nozīmīgu ieguldījumu sportiskā dzīvesveida popularizēšanā un pozitīva Līvānu novada tēla veidošanā Latvijā un ārvalstīs;
 5. SIA “LAVTRANS” – gada uzņēmējs - par ilggadēju un veiksmīgu uzņēmējdarbību Līvānu novadā un augstas kvalitātes pakalpojumu nodrošināšanu loģistikas un kravu pārvadājumu jomā;
 6. SIA “SALIKA” – lauku uzņēmējs - par veiksmīgu uzņēmējdarbību Līvānu novada lauku teritorijā, attīstot metālapstrādes nozari, uzņēmuma strauju izaugsmi un attīstību;
 7. SIA “Eko Pinus” jaunais uzņēmējs - par veiksmīgu startu uzņēmējdarbībā, amatniecības tradīciju saglabāšanu un popularizēšanu, kā arī par pozitīva Līvānu novada tēla veidošanu, piedaloties akcijā “Zalta rūku ceļš Latgolā” un citās ar tūrismu saistītās iniciatīvās;
 8. Inga Zvaigzne-Sniķere - darbs ar jaunatni - par ilggadēju un nozīmīgu ieguldījumu darbā ar jauniešiem Līvānu novadā, Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra “Kvartāls” izveidi un attīstību, kā arī pozitīva Līvānu novada tēla veidošanu Latvijā un ārvalstīs;
 9. Skaidris Skutelis - iedvesmas jaunietis - par mērķtiecīgu un radošu ideju realizēšanu, ieguldījumu Līvānu novada jauniešu aktivizēšanā, Līvānu novada izglītības, sporta un kultūras jomā veikto brīvprātīgo darbu, kā arī par pozitīva Līvānu novada tēla veidošanu;
 10. Viktorija Lāce - iedvesmas seniors - par sabiedrisko aktivitāti, ieguldījumu Līvānu novada kultūras dzīves bagātināšanā, kā arī par sakārtotas vides veidošanu Rožupes pagastā.

2018. gads

 1. Upītis Normunds – sabiedriskais darbs - par apzinīgu un profesionālu brīvprātīgo darbu Līvānu Evaņģēliski luteriskajā draudzē un par ieguldījumu baznīcas atjaunošanā;
 2. Peisenieks Varis – sabiedriskais darbs - par pašaizliedzīgu, mērķtiecīgu darbu orientēšanās sporta un aktīvā tūrisma attīstībā Līvānu novadā, par sportiskā dzīvesveida popularizēšanu, pozitīva Līvānu novada tēla veidošanu;
 3. Bulmeistere Skaidrīte – izglītība - par mērķtiecīgu un profesionālu darbu Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolas mācību procesa attīstībā un vadīšanā, par mūzikas tradīciju kopšanu un kultūrvides veidošanu;
 4. Kaktiniece Anastasija – izglītība - par ilggadēju, atbildīgu darbu skolēnu izglītošanas un audzināšanas jomā un sabiedrisko aktivitāti;
 5. Rubene Terēzija – kultūra - par ieguldījumu Līvānu novada kultūras dzīves veidošanā un folkloras tradīciju saglabāšanā un popularizēšanā;
 6. Plivda Artis – sports - par augstvērtīgiem sasniegumiem Betsafe Latvijas Spēkavīru čempionātos un profesionālo meistarību, par sportiskā dzīvesveida popularizēšanu un pozitīva Līvānu novada tēla veidošanu;
 7. Smirnovs Jevģēnijs un Harschack Alexander – SIA “Ceram Optec” –  gada uzņēmējs - par ieguldījumu novada uzņēmējdarbības attīstībā un sasniegto uzņēmuma izaugsmi;
 8. Usāne Gita – lauku uzņēmējs - par uzņēmējdarbības attīstīšanu lauku teritorijā un zaļā dzīvesveida popularizēšanu;
 9. Grigale-Soročina Zane– SIA “Rasa Botanicals” – jaunais uzņēmējs - par veiksmīgu uzņēmējdarbības startu;
 10. Valaine Maija – medicīna - par ilggadēju, profesionālu darbu un rūpēm par Līvānu novada iedzīvotāju mutes dobuma veselību;
 11. Stiebriņa Ilga – labdarība - par pašiniciatīvu un nesavtīgo darbu Līvānu pilsētas kapsētas sakopšanā;
 12. Šūpulnieki Marija un Pēteris – pašaizliedzīga rīcība - par apzinīgu un pašaizliedzīgu audžuģimenes pienākumu veikšanu un par audžubērniem dāvāto mīlestību un rūpēm.

2017. gads

 1. Sniķers Juris – sabiedriskais darbs - par ilggadēju, pašaizliedzīgu, mērķtiecīgu ieguldījumu Līvānu basketbola komandas un basketbola sporta veida attīstībā Līvānu novadā, kā arī par pozitīva Līvānu novada tēla veidošanu;
 2. Grigalis Māris – izglītība - par ilggadēju, atbildīgu darbu skolēnu izglītošanas un audzināšanas jomā, kas veicinājis skolēnu lielisku mācību darba rezultātu sasniegšanu un lauku skolu reitingā godalgoto vietu iegūšanu, par sabiedrisko aktivitāti un līdzekļu piesaisti, rakstot Mazo grantu un LEADER projektus;
 3. Semeiko Rita – kultūra - par nozīmīgu ieguldījumu brīvprātīgi organizējot augstas kvalitātes labdarības un kultūras pasākumus, organizējot Līvānu Romas katoļu baznīcā plaša mēroga labdarības koncertus cilvēku ar invaliditāti un dažādām saslimšanām atbalstam, par nesavtīgu atbalstu un palīdzību līdzcilvēkiem, par sabiedrisko aktivitāti, izstrādājot un īstenojot daudzus kultūras un labdarības projektus, piesaistot finansējumu gan Līvānu Romas katoļu baznīcas ērģeļu restaurācijai, gan Jersikas Svētās Marijas Magdalēnas Romas katoļu baznīcas iekštelpu renovācijai un apkārtnes labiekārtošanai, gan tērpu iegādei kora dalībniekiem, kā arī par Līvānu novada tēla veidošanu;
 4. Gromovs Iļja – Sports - par augstiem sasniegumiem un profesionālo meistarību basketbolā, pilnveidojot savu profesionalitāti sākot ar Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolu un RNS-D Līvāni komandām līdz valsts mēroga komandām, pārstāvot vairākas Latvijas jaunatnes izlases un piedaloties Latvijas basketbola līgas (LBL) čempionātos, par sportiskā dzīvesveida popularizēšanu un pozitīva Līvānu novada tēla veidošanu;
 5. Klindzāne Inita – labdarība - par personīgo ieguldījumu, pašaizliedzību, ziedoto laiku, veicot bezsaimnieka dzīvnieku aprūpi un ārstēšanu, par pagaidu patversmes nodrošināšanu klaiņojošiem ielas kaķiem, kā arī par sabiedrības izglītošanu un iesaistīšanu dzīvnieku aizsardzības jautājumos, realizējot vairākus projektus dzīvnieku aizsardzības jomā;
 6. Zeps Ziedonis – gada uzņēmējs - par ieguldījumu Līvānu industriālās zonas sakārtošanā, par veiksmīgu uzņēmējdarbību, attīstot metālapstrādes nozari, un jaunu darba vietu radīšanu;
 7. Dimants Māris – gada uzņēmējs - par nozīmīgu ieguldījumu Līvānu novada infrastruktūras sakārtošanā un ēku energoefektivitātes paaugstināšanā;
 8. Zīle Broņislava – lauku uzņēmējs - par ilggadēju un veiksmīgu lauk - saimniecisko darbību augļ kopības nozarē, kā arī lauksaimnieciskās produkcijas pārstrādi;
 9. Romāns Jānis – lauku uzņēmējs - par ilggadēju un sekmīgu uzņēmējdarbību Līvānu novada lauku teritorijā, darbojoties mazumtirdzniecības jomā, nodrošinot iedzīvotājiem to interesējošo preču piegādi veikalos Rožupē, Pēterniekos, Jersikā un Vanagos, par darba vietu radīšanu un iedzīvotāju nodrošināšanu ar darbu, par vides sakoptību līdzās katrai tirdzniecības vietai, un atbalstu dažādiem Līvānu novada pasākumiem;
 10. Paegle Artis – jaunais uzņēmējs - par veiksmīgu startu uzņēmējdarbībā, nodrošinot strauju uzņēmuma attīstību un atpazīstamību visā Latvijā un ārpus tās robežām, par jauno tehnoloģiju ieviešanu ražotnē, par veiksmīgu iekļaušanos mazumtirdznie - cības tīklā Latvijā, par sasniegumiem izstādē Riga Food 2017, kur starptautiskas ekspertu žūrijas vērtējumā uzņēmums saņēma Grand Prix balvu par iepakojumu Jersikas čipsiem “Adventure”, par to, ka ar savu produkciju popularizē Līvānu novadu Igaunijā, Lietuvā, Lielbritānijā un Ziemeļvalstīs, par atbalstu Līvānu novada pašvaldības organizētajiem pasākumiem;
 11. Valaine Inese – labdarība - par pašaizliedzību, nesavtību, atbalstu līdzcilvēkiem un brīvprātīgo darbu Līvānu Romas katoļu baznīcā, par palīdzību līdzcilvēkiem, par līdzdarbošanos Līvānu Romas katoļu draudzē, nodrošinot baznīcas reģistru sakārtošanu un baznīcas noformēšanu, sapošot baznīcu svētkiem un laulību ceremonijām, rūpējoties par kārtību un tīrību baznīcas telpās un apkārtnē.

2016. gads

 1. Būmanis Jānis (nominācija "Sabiedriskais darbs) – par apjomīgu novadpētniecisko darbu mūža garumā, saglabājot dzimtā Rudzātu pagasta vēstures, kultūras, etnogrāfiskās un dzimtu vērtības;
 2. Vaivods Jānis (nominācija "Sabiedriskais darbs") - par nesavtīgu darbu 10 gadu garumā, iemūžinot Līvānu novada kultūras pasākumus video ierakstos un nodrošinot to bezmaksas pieejamību visiem iedzīvotājiem
 3. Carjova Larija (nominācija "Izglītība") - par augstu profesionalitāti un mūža ieguldījumu pedagoģiskajā darbā, atbildību, nozīmīgu ieguldījumu Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas volejbola attīstībā, pozitīva Līvānu novada tēla veidošanā;
 4. Vindulis Raimonds (nominācija "Kultūra") - par kreativitāti jaunu mākslas un dizaina objektu radīšanā Līvānos, realizējot ideju par Mūsdienu Mākslas galerijas izveidi, izstrādājot Līvānu stikla muzeja ekspozīcijas dizaina projektu un Līvānu novada pašvaldības zīmola vadlīnijas;
 5. Ozola-Ozoliņa Solveiga (nominācija "Sports") - par augstiem sasniegumiem sportā, par sportiskā dzīvesveida popularizēšanu un pozitīva Līvānu novada tēla veidošanu 
 6. Klodāne Antoņina (Nominācija "Medicīna") - par profesionalitāti, veicot medmāsas darbu, un iejūtīgumu, aprūpējot pacientus;
 7. Pfafrode Ausma  (nominācijā “Pašaizliedzīga rīcība līdzcilvēku labā”) - par spēku, uzņēmību un cilvēkmīlestību, pieņemot savā ģimenē bez vecāku gādības palikušus bērnus un tādējādi iedvesmojot līdzcilvēkus mīlestības darbam;
 8. Raudule Elīna (nominācijā “Pašaizliedzīga rīcība līdzcilvēku labā”) - par sirsnību un mīlestību, veicot veco, slimo un vientuļo iedzīvotāju aprūpētājas darbu;
 9. SIA Saltums 2 ( nominācija "Gada uzņēmums") - par sasniegto SIA “Saltums 2” attīstībā un modernizācijā, darba vietu nodrošināšanu iedzīvotājiem un veiksmīgu SIA “Saltums 2” zīmola attīstību, tādējādi veicinot arī Līvānu novada atpazīstamību kopumā;
 10. Mozuļčiks Raitis (nominācija „Lauku uzņēmējs”) - par veiksmīgu lauku uzņēmējdarbības attīstīšanu, specializējoties “Limuzīns” tīršķirnes gaļas liellopu audzēšanā eksporta tirgum;
 11. Vaivode Linda (nominācija „Jaunais uzņēmējs”) - par veiksmīgu uzņēmējdarbības startu sabiedriskās ēdināšanas jomā Līvānos;
 12. SIA “Ceram Optec” (nominācija „Mecenātisms, labdarība”) - par finansiālo atbalstu kultūras jomai Līvānu novadā vairāku gadu garumā.

2015.gads

 1. Ancāns Artūrs – SIA „Amet”  lauku uzņēmējs;
 2. Baumane Anita – medicīna;
 3. Bikšis Jānis, Vucenlazdāns Mārtiņš –  SIA „Latgales mežsaimnieks” - uzņēmējdarbība, gada uzņēmējs;
 4. Bondarevs Andrejs – sabiedriskais darbs;
 5. Griņeviča Alla – kultūra;
 6. Grozi  Jānis un Katrīna – izglītība;
 7. Strode  Egita – SIA „ER Wake” -  jaunais uzņēmējs;
 8. Surgunts Aleksandrs- SIA „Līvānu mājas un logi” – mecenātisms, labdarība;
 9. Valtere Kitija – sports;
 10. Vanaga Zeltīte – izglītība.

2004.gads

 1. Aizpuriete Marija; 
 2. Ancāne Marija; 
 3. Auzāne Anita; 
 4. Baufale Silvija; 
 5. Davkšte Klaudija; 
 6. Kivlenieks Ivars; 
 7. Kokina Ināra; 
 8. Priluckis Valērijs; 
 9. Raginska Marija; 
 10. Salcevičs Ēriks; 
 11. Sopulis Andrejs; 
 12. Turkupole Viktorija; 
 13. Ūbelis Arnolds; 
 14. Vaišļa Ināra; 
 15. Varnas Skaidrīte; 
 16. Vasiļjeva Rasma. 

2005.gads

 1. Aizpuriete Maija; 
 2. Caune Veneranda; 
 3. Dubovska Sanita; 
 4. Griņeviča Alla; 
 5. Jefimova Glikēlija; 
 6. Krasko Janīna; 
 7. Kraukle Sanita; 
 8. Kulakova Maija; 
 9. Kulitāne Ināra; 
 10. Lazdāns Jāzeps; 
 11. Mīkulis Gunārs; 
 12. Pfafrods Daumants; 
 13. Rubine Zigrīda; 
 14. Semeiko Rita; 
 15. Stikuts Jūlijs; 
 16. Veigure Skaidrīte; 
 17. Vilcāne Mārīte; 
 18. Zaļmežs Ingmārs.

2006.gads

 1. Alika Faina;
 2. Broņka  Marija;
 3. Grigorjevs Vjačeslavs;
 4. Iesalniece Ligita;
 5. Iļjina Ksenija;
 6. Jačmenkins Aivars;
 7. Kirilko Vera;
 8. Kovči Iosifs;
 9. Kovči Otto;
 10. Malniece  Irēna;
 11. Poļakovs Vladimirs;
 12. Reitere Anita;
 13. Romanovskis Pēteris;
 14. Rudzāte Otīlija;
 15. Siladieviņa Ludmila;
 16. Strods Anatolijs;
 17. Švirksta Gunta;
 18. Valtere Inese;
 19. Vanaga Ilze;
 20. Vilcāne Dagnija;
 21. Vilcāne Žanna;
 22. Vītola Leontīne.

2007.gads

 1. Ancāns Laurentijs;
 2. Baltmanis Jānis;
 3. Beča Lolita;
 4. Bulāne Anna;
 5. Cērmeniece Velta;
 6. Ciša Aina;
 7. Elksne Anna;
 8. Grandāns Jānis;
 9. Gribonika Ināra;
 10. Grugule Aija;
 11. Jonāne Laura;
 12. Jurāns Didzis;
 13. Kalvāne Ināra;
 14. Kuzmina Gaļina;
 15. Kūkusiliņa Inga;
 16. Lāce Viktorija;
 17. Lietauniece Ināra;
 18. Pinupe Sanita;
 19. Raubiška Inta;
 20. Raubiška Rita;
 21. Raudule Elīna;
 22. Rone Alvīne;
 23. Rudzāte Monika;
 24. Slica Līga;
 25. Sopulis Andrejs;
 26. Stoļarova Vija;
 27. Šteinbergs Teodors;
 28. Šubņikovs Aleksejs;
 29. Turks Alberts;
 30. Usārs Andrejs;
 31. Vasiļjevs Vadims;
 32. Visockis Ilmārs;
 33. Znutiņš Edgars.

2008.gads

 1. Ancāne Sarmīte;
 2. Anspaks Valdis;
 3. Barkāne Daiga;
 4. Freimane Benelda;
 5. Ivanova Veronika;
 6. Snikers Juris;
 7. Šķimele Skaidrīte;
 8. Švirkste Helēna;
 9. Usāns Aldis;
 10. Vanaga Diāna.

2009.gads

 1. Čivčs Aivars;
 2. Jaudzema Gunta;
 3. Klaužs Jānis;
 4. Pabērza Anna;
 5. Pintāns Jānis;
 6. Skrimblis Māris;
 7. Stikāne Regīna;
 8. Vilcāne Rita.

2010.gads

 1. Barkovskis Aivars – uzņēmējdarbība;
 2. Bulmeistars Kristaps – sports;
 3. Kovči Iosifs – sports;
 4. Ķuzule – Jansone Saiva  -  sabiedriskais darbs;
 5. Rubene Terēzija – kultūra;
 6. Stare Mirdza – medicīna;
 7. Šteinbergs  Teodors- sabiedriskais darbs;
 8. Usāre Janīna – izglītība;
 9. Znotiņš Kristaps – izglītība;
 10. Zulukis Jāzeps – uzņēmējdarbība.

2011.gads

 1. Aļijevs Ramiss – labdarība, mecenātisms;
 2. Grigorjevs Vjačeslavs- sports;
 3. Jaudzema Lilija – medicīna;
 4. Kivleniece Sandra- izglītība;
 5. Rudzāte Dace – izglītība;
 6. Skreivers Uldis – novada attīstības veicināšana;
 7. Stikuts Jūlijs – kultūra;
 8. Vaivode Valija – uzņēmējdarbības atbalsts;
 9. Vucēna Skaidrīte – par uzņēmību un spēju saliedēt iedzīvotājus kopīgam darba;
 10. Zariņa Paulīna – sabiedriskais darbs.

2012.gads

 1. Brūvers Guntis – sabiedriskais darbs;
 2. Bucenieks Gunārs, Usāns Edgars – SIA „Čiekuriņi” – uzņēmējdarbība;
 3. Elste Tamāra – sabiedriskais darbs;
 4. Krimans Vadims – medicīna;
 5. Mālnieks Roberts – sports;
 6. Praņevska Ināra – kultūra;
 7. Romanovskis Pēteris – mecenātisms;
 8. Salcevičs Ēriks un Šlujevs Mihails – SIA „Sencis” – uzņēmējdarbība;
 9. Stoiko Mihails – sabiedriskais darbs;
 10. Ziemele Lilija – labdarība.

2013.gads

 1. Beļinskis Vitālijs, Kuzmina Violeta – SIA „Baltik sistēm” – mecenātisms, labdarība;
 2. Daugaviete Gunta – mecenātisms, labdarība;
 3. Daugulis Dzintars – „Daugulis & Partneri ” - uzņēmējdarbība , gada uzņēmējs;
 4. Griezāne Ilze – kultūra;
 5. Maļina – Tabūne Iveta – sabiedriskais darbs;
 6. Pastars Kalvis, Pastars Gatis, Rokjāns Kaspars – „Livani Eko Group ” – uzņēmējdarbība;
 7. Podoļska Ilona – pašaizliedzīga rīcība līdzcilvēku labā;
 8. Poļakovs Vadims – sports;
 9. Rusiņš Jānis– „Ozoldārzs” – lauku uzņēmējs;
 10. Skrūzmanis Viktors – pašaizliedzīga rīcība līdzcilvēku labā;
 11. Spriņģis Vladislavs un Spriņģe Veneranda – izglītība;
 12. Stolerovs Pēteris –  pašaizliedzīga rīcība līdzcilvēku labā;
 13. Štolceri Vineta un Edvīns – izglītība.

2014.gads

 1. Ancāns Aivis – SIA „AncanR” – jaunais uzņēmējs;
 2. Kārkle Anna – kultūra;
 3. Kārklis Lauris –  SIA „Lauris K” - uzņēmējdarbība, gada uzņēmējs;
 4. Luriņš Gunārs – izglītība;
 5. Mālniece Rita – medicīna;
 6. Ozoliņa Gunta;
 7. Pīgoznis Edgars – mecenātisms, labdarība;
 8. Ruisa Valja – sabiedriskais darbs;
 9. Semeiko Rita – kultūra;
 10. Skrūzmanis Dainis- sports;
 11. Zarāns Juris- sabiedriskais darbs.