Bezatkritumu pilsētas iniciatīva “Tīri.Labi. Pilsēta bez atkritumiem”

2020.gada maijā Līvānu pašvaldība pievienojušās bezatkritumu pilsētas iniciatīvai  “Tīri.Labi. Pilsēta bez atkritumiem”. Sadarbībā ar biedrību “Zaļā Brīvība” pašvaldība apņemas aktualizēt bezatkritumu dzīvesveidu un izglītot pilsētas iedzīvotājus un uzņēmējus, lai nākotnē ne vien uzlabotu apkārtējo vidi un samazinātu radīto atkritumu daudzumu, bet arī veicinātu ekoloģisko domāšanu gan sabiedrībā, gan pašvaldības institūcijās.

Pašvaldība šīs iniciatīvas ietvaros apņēmušās samazināt resursu patēriņu, atkārtoti izmantot dažādus produktus un izejvielas, kā arī šķirot pārstrādei noderīgos izejmateriālus vai lietot tos citos veidos. Iniciatīvas ietvaros ir paredzēta sadarbība starp pašvaldību, uzņēmējiem, nevalstiskajām organizācijām, kā arī citām institūcijām un iedzīvotāju iniciatīvām.

Iniciatīva “Tīri.Labi. Pilsēta bez atkritumiem” tika uzsākta, lai veicinātu bezatkrituma dzīvesveidu Latvijā, izglītojot par to sabiedrību un iesaistot pārmaiņu procesā arī pašvaldības. Pirmo bezatkritumu pilotprojektu aizsāka Cēsu pašvaldība. 2020. gadā iniciatīvai pievienojās Līvāni un Salaspils.

Iniciatīvas “Tīri.Labi.” aktivitātēm var sekot līdzi facebook.com/TiriLabi. Bezatkritumu pilsētas projektu Latvijā īsteno biedrība “Zaļā Brīvība”, pateicoties ​The Coca-Cola Foundation​ finansiālam atbalstam.