Izglītība

2020./2021.mācību gadā Līvānu novada izglītības iestādēs (Līvānu 1.vidusskolā, Līvānu 2.vidusskolā, Jaunsilavas pamatskolā, Jersikas pamatskolā un Rožupes pamatskolā) turpinās Valsts izglītības attīstības aģentūras realizētā ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (Nr.8.3.5.0/16/I/001) īstenošana. Karjeras izglītības darbs attālināto mācību apstākļos notiek vairākos virzienos.

 

Darbs pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošanā. Pedagoga karjeras konsultanta sadarbība ar mācību priekšmetu pedagogiem, izvērtējot mācību priekšmetu programmas, identificējot tajās karjeras vadības prasmes un izstrādājot metodiskus materiālus karjeras izglītības integrēšanai pilnveidotajā mācību saturā, attālinātu stundu vadīšana kopā ar mācību priekšmetu skolotājiem, iekļaujot karjeras atbalsta jautājumus.

 

Informēšana un izglītojamo izpēte. Pedagogs karjeras konsultants apzina izglītojamo intereses un vajadzības, veicot elektroniskās aptaujas, informē par konsultācijām, par grupu nodarbībām, par pasākumiem, par jaunumiem, par aktuālajiem resursiem e-klasē, skolas mājas lapā, sociālo tīklu kontos, WhatsApp grupās u. tml.

 

Individuālās konsultācijas. Lai skolēns labāk apzinātu savas intereses, prasmes, spējas un vērtības, saņemtu atbalstu un ieteikumus piemērotākās profesijas un studiju programmas izvēlē, uzzinātu, kur un kā meklēt informāciju par tālākās izglītības iespējām, iegūtu rīcības plānu – ko darīt tālāk mācību, studiju vai karjeras izvēlē.

Pedagogi karjeras konsultanti attālināti palīdz noskaidrot skolēna intereses un spējas un izvēlēties nākamo profesiju vai mācību iestādi. Izmantojiet šo iespēju! Pedagogu karjeras konsultantu kontakti: Sarmīte Kucenčeire (strādā Līvānu 1.vidusskolā), e-pasts saziņai: sarmitebm@inbox.lv, Rasma Svikle – Popova (strādā Līvānu 2.vidusskolā, Jaunsilavas pamatskolā, Jersikas pamatskolā un Rožupes pamatskolā), e-pasta adrese: rasma.svikle@inbox.lv.

 

Profesionālo kompetenču pilnveidošana. Pedagogi karjeras konsultanti piedalās profesionālās pilnveides pasākumos, attālinātās tiešsaistes lekcijās par karjeras atbalsta jautājumiem.