Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  22.05.2024.
  Rožupes pamatskolas Izglītojamo pašpārvaldes jaunieši  2023./2024.mācību gadā realizēja Erasmus+ Jaunatnes līdzdalības projektu “Sabiedriski, sociāli un pilsoniski aktīvs jaunietis – demokrātijas balsts”. Projekta mērķis bija iesaistīt…
  20.05.2024.
  Rožupes pamatskolas folkloras kopas ,,Rūžupeite” dalībnieku vecāku iniciatīvas grupa realizēja mazo grantu projekta konkursa ,,Iedzīvotāji veido savu vidi – 2024” projektu ,,Kalēja amata iepazīšana”. Pirms došanās uz meistarklasi pie kalēja, kopas…
  25.04.2024.
  Līvānu novada dome ir veikusi projekta Nr.EKII-3/4 realizāciju , kā arī 29.04.2020 gadā iesniedza projekta noslēguma pārskatu SIA “Vides investīciju fonds”. Pēc projekta realizācijas tiek nodrošināts projekta pēc-ieviešanas ikgadējais uzraudzības process…
  25.04.2024.
  Tehniskais aprīkojums tika iegādāts projekta “Tehniskā aprīkojuma iegāde Līvānu novada pagastu sabiedrisko un kultūras pasākumu kvalitātes uzlabošanai” (Nr. 22-03-AL21-A019.2205-000004) ietvaros, kas tika īstenots atklāta projektu iesniegumu konkursa…
  25.04.2024.
  Rožupes estrādes pārbūves darbi tika veikti projekta Rožupes estrādes pārbūve. 2.kārta” (Nr. 19-03-AL21-A019.2204-000001) ietvaros, kas tika īstenots atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020.gadam…
  25.04.2024.
  Kolektīvam tautu tērpi tika iegādāti projekta "Skatuves tērpu iegāde Līvānu novada jauniešu deju kolektīvam "Daidala"" (Nr.19-03-AL21-A019.2205-000001) ietvaros, kas tika īstenots atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas…
  25.04.2024.
  Aprīkojums Sociālās aprūpes centram “Rožlejas” (turpmāk tekstā- SAC) tika iegādāts projekta “Aprīkojuma iegāde Sociālās aprūpes centram “Rožlejas”” (Nr. 22-03-AL21-A019.2206-000002) ietvaros, kas tika īstenots atklāta projektu iesniegumu konkursa…
  24.04.2024.
    Projektu “Trešās paaudzes universitāšu tīkla izveide Latvijā sabiedrības vecākās paaudzes sociālās labklājības un drošības vairošanas interesēs” (līguma Nr. 6.3.1.4.i.0/1/23/A/SIF/020) realizē biedrība “Vidusdaugavas NVO centrs”, sadarbībā…
  19.04.2024.
  Š.g. pavasarī, Izglītības un zinātnes ministrija, Jaunatnes politikas valsts programmas 2024.-2026. gada ietvaros, startēja atklāto projektu konkursu “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī”.  Latvijas jauniešu galvaspilsēta…
  08.04.2024.
  2024.gada 4.aprīlī Erasmus+ projekta “Life’s Cards” vadītāja Marika Rudzīte-Griķe aicināja kopā 15 cilvēku komandu - no biedrības “Sava kabata”, MJIC “Kvartāls”, biedrības “Izglītojošo spēļu un metožu asociācija” un Līvānu novada jauniešiem - lai kopīgi…