Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  30.11.2022.
    30.11.2022 noslēdzās  biedrība “Baltā māja” projekta “Biedrības “Baltā māja” aktivitātes kopienas pilsoniskuma apziņas stiprināšanai” (projekta finansēšanas līgums Nr.AIF/2020/SDK/01) ieviešana.  Projekts tika īstenots Eiropas…
  29.11.2022.
  Vēstures liecinieks - Jersikas piemiņas akmens Nacionālajiem partizāniem - , kas atrodas Rīga - Daugavpils šosejas malā, Jersikas pagastā. Lai padarītu šo vietu vēl nozīmīgāku un acīm tīkamāku, radās ideja to apzaļumot. Mēs pagasta iedzīvotāji…
  01.09.2022.
    Līvānu novada dome ir saņēmusi finansiālu atbalstu projektam Nr. 22-03-AL21-A019.2205-000004 “Tehniskā aprīkojuma iegāde Līvānu novada pagastu sabiedrisko un kultūras pasākumu kvalitātes uzlabošanai”, kas tika iesniegts Eiropas…
  01.08.2022.
  Apstiprināts projekts “Aprīkojuma iegāde Sociālās aprūpes centram “Rožlejas”” Līvānu novada dome ir saņēmusi finansiālu atbalstu projektam Nr. 22-03-AL21-A019.2206-000002 “Aprīkojuma iegāde Sociālās aprūpes centram “Rožlejas””, kas tika iesniegts…
  15.07.2022.
  2020.gada 15.janvārī starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) un Līvānu novada domi tika parakstīta vienošanās par Eiropas reģionālās attīstības fonda projekta Nr.3.3.1.0/20/I/018  “Līvānu industriālās zonas infrastruktūras pielāgošana…
  14.07.2022.
  Kopš 2018. gada Līvānu novada pašvaldība ir iesaistījusies Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) 8.3.4. projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, kura mērķis ir veicināt ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp…
  08.07.2022.
  2020. gada 9. jūlijā starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) un Līvānu novada domi tika parakstīta vienošanās par Eiropas reģionālās attīstības fonda projekta Nr. 5.6.2.0/20/I/010 “Līvānu industriālās zonas infrastruktūras pielāgošana jaunu…
  07.06.2022.
  Ar Valsts Kultūrkapitāla fonda Latgales kultūras programmas 2022 atbalstu Līvānu stikla un amatniecības centrā tiks realizēts projekts “Stikla sajūta”. Projekts tiks realizēts laika posmā no 15. maija līdz 15. decembrim, kad Līvānos taps jauni, unikāli…
  29.04.2022.
  2020. gada 9. jūlijā starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) un Līvānu novada domi tika parakstīta vienošanās par Eiropas reģionālās attīstības fonda projekta Nr. 5.6.2.0/20/I/010 “Līvānu industriālās zonas infrastruktūras pielāgošana jaunu…