Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  25.05.2023.
  No 15.05.2023. līdz 20.05.2023 Līvānu novada Bāriņtiesas vadītāja Sandra Rivča devās izpētes vizītē uz Nīderlandes pilsētu Eindhovenu. Izpētes vizīte bija daļa no projekta "Jauniešu līdzdalības veicināšana lēmumu pieņemšanā vietējā līmenī" ietvaros, kura…
  16.05.2023.
  Projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamības palielināšana  bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Līvānu novadā” ieviešana Biedrība “Baltā māja” 2022. gada oktobrī uzsāka projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu…
  10.05.2023.
  Projekta „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Līvānu novada iedzīvotājiem” ietvaros pagājušo ceturtdien, 4.maijā, norisinājās pasākums „Ģimeņu veselības diena Līvānu novada iedzīvotājiem”. Pasākums bija kupli apmeklēts…
  26.04.2023.
  Līvānu novada dome ir veikusi projekta Nr.EKII-3/4 realizāciju , kā arī 29.04.2020 gadā iesniedza projekta noslēguma pārskatu SIA “Vides investīciju fonds”. Pēc projekta realizācijas tiek nodrošināts projekta pēc-ieviešanas ikgadējais uzraudzības process…
  26.04.2023.
  2018. gadā piesaistot Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu tika realizēts projekts “Skatuves tērpu iegāde Līvānu novada pašdarbības kolektīviem”, kura ietvaros 3 Līvānu novada pašdarbības kolektīviem – Vidējās paaudzes deju…
  26.04.2023.
  2020.gadā, piesaistot Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu, tika realizēts projekts “Skatuves tērpu iegāde Līvānu novada jauniešu deju kolektīvam “Daidala””, kā ietvaros tika iegādāti tautu tērpu brunči, sieviešu vestes, meiteņu…
  26.04.2023.
  Kopš 2017. gada 15. maija SAC “Rožlejas” darbojas saules kolektori, kas uzstādīti Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana…
  26.04.2023.
  2018.gadā un2020. gadā piesaistot Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu, tika realizēti divi projekti “Rožupes estrādes pārbūve”, kā ietvaros tika veikta deju laukuma grīdas atjaunošana, ieklājot slīpēto betonu, estrādes betona…
  26.04.2023.
  2017.gadā, piesaistot Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu, tika realizēts projekts “Jersikas kultūras un sabiedriskā centra ēkas aktu zāles vienkāršotā atjaunošana”, kā ietvaros tika veikti aktu zāles vienkāršotas atjaunošanas…
  23.03.2023.
  Līvānu novada pašvaldība ir pabeigusi projekta “Tehniskā aprīkojuma iegāde Līvānu novada pagastu sabiedrisko un kultūras pasākumu kvalitātes uzlabošanai” (Nr. 22-03-AL21-A019.2205-000004) realizāciju. Projekts 2022. gada tika iesniegts un apstiprināts…