Par zemes gabala nodošanu nomai

Atbilstoši Līvānu novada domes 2021. gada 29.jūlija domes sēdes lēmumam Nr. 13-13, iznomāšanai tiek nodota Līvānu novada pašvaldībai  piekrītošo zemes vienību 3,41 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 007 0093, kas atrodas Jersikas pagastā, Līvānu novadā.

Interesentiem sazināties ar Jersikas pagasta pārvaldi vai Līvānu novada domes Nekustamā īpašuma un vides pārvaldības daļu līdz 2021.gada 16.augustam.


Par zemes gabala nodošanu nomai

Atbilstoši Līvānu novada domes 2021. gada 29.jūlija domes sēdes lēmumam Nr. 13-14, iznomāšanai tiek nodotas Līvānu novada pašvaldībai  piekrītošās zemes vienības 0,06 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686 007 0764 un 0,0635 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686 007 0195, kas atrodas Turku pagastā.

Interesentiem sazināties ar Turku pagasta pārvaldi vai Līvānu novada domes Nekustamā īpašuma un vides pārvaldības daļu līdz 2021.gada 16.augustam.


Par zemes vienības nodošanu nomai

Atbilstoši Līvānu novada domes 2021. gada 29.aprīļa domes sēdes lēmumam Nr. 7-28, iznomāšanai tiek nodota Līvānu novada pašvaldībai  piekrītošo zemes vienību 0,0633 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76520050288, kas atrodas Jersikas pagastā, Līvānu novadā.

Interesentiem sazināties ar Jersikas pagasta pārvaldi vai Līvānu novada domes Nekustamā īpašuma un vides pārvaldības daļu līdz 2021.gada 31.maijam.


Par zemes vienības nodošanu nomai

Atbilstoši Līvānu novada domes 2021. gada 29.aprīļa domes sēdes lēmumam Nr. 7-13, iznomāšanai tiek nodota Līvānu novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības, kas atrodas Turku pagastā, Līvānu novadā: 1.1. 0,25 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76860070420; 1.2. 0,2466 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76860070423; 1.3. 0,26 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76860050140.

Interesentiem sazināties ar Turku pagasta pārvaldi vai Līvānu novada domes Nekustamā īpašuma un vides pārvaldības daļu līdz 2021.gada 31.maijam.


Par zemes vienības nodošanu nomai

Atbilstoši Līvānu novada domes 2021. gada 25.marta domes sēdes lēmumam Nr. 5-28, iznomāšanai tiek nodota Līvānu novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību 2,6963 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-007-0124, kas atrodas Jersikas pagastā, Līvānu novadā.

Interesentiem sazināties ar Jersikas pagasta pārvaldi vai Līvānu novada domes Nekustamā īpašuma un vides pārvaldības daļu līdz 2021.gada 26.aprīlim.


Par zemes gabala nodošanu nomai

Atbilstoši Līvānu novada domes 2021. gada 25.februāra domes sēdes lēmumam Nr. 3-17, nodot iznomāšanai Līvānu novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību 1,3950 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76520030320, kas atrodas Jersikas pagastā, Līvānu novadā.

Interesentiem sazināties ar Jersikas pagasta pārvaldi vai Līvānu novada domes Nekustamā īpašuma un vides pārvaldības daļu līdz 2021.gada 26.aprīlim.


Par zemes gabalu nodošanu nomai

Atbilstoši Līvānu novada domes 2021. gada 25.februāra domes sēdes lēmumam Nr. 3-18, nodot iznomāšanai Līvānu novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību 0,6461 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-003-0285, kas atrodas Jersikas pagastā, Līvānu novadā.

Interesentiem sazināties ar Jersikas pagasta pārvaldi vai Līvānu novada domes Nekustamā īpašuma un vides pārvaldības daļu līdz 2021.gada 26.aprīlim.


Par zemes nodošanu nomai

Atbilstoši Līvānu novada domes 2020. gada 17.decembra domes sēdes lēmumam Nr. 22-24, iznomāšanai tiek nodota Līvānu novada pašvaldībai piekrītoša zemes vienība 0,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7682 003 0261, kas atrodas Sutru pagastā, Līvānu novadā.

Interesentiem sazināties ar Sutru pagasta pārvaldi vai Līvānu novada domes Nekustamā īpašuma un vides pārvaldības daļu līdz 2021.gada 16.janvārim.


Par zemes gabala nodošanu nomai

Atbilstoši Līvānu novada domes 2020. gada 17.decembra domes sēdes lēmumam Nr. 22-25, iznomāšanai tiek nodota Līvānu novada pašvaldībai piekrītoša zemes vienība 1,2358 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686 001 0197, kas atrodas Turku pagastā, Līvānu novadā.

Interesentiem sazināties ar Turku pagasta pārvaldi vai Līvānu novada domes Nekustamā īpašuma un vides pārvaldības daļu līdz 2021.gada 16.janvārim.


Par zemes gabala nodošanu nomai

Atbilstoši Līvānu novada domes 2020. gada 17.decembra domes sēdes lēmumam Nr. 22-26, iznomāšanai tiek nodota Līvānu novada pašvaldībai piekrītoša zemes vienība 2,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686 006 0416, kas atrodas Turku pagastā, Līvānu novadā.

Interesentiem sazināties ar Turku pagasta pārvaldi vai Līvānu novada domes Nekustamā īpašuma un vides pārvaldības daļu līdz 2021.gada 16.janvārim.


Par zemes vienības nodošanu nomai

Atbilstoši Līvānu novada domes 2020. gada 29. Oktobra domes sēdes lēmumam Nr. 19-17(2), iznomāšanai tiek nodota Līvānu novada pašvaldībai piekrītošā zemes vienība 0,91 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76520050069, kas atrodas Jersikas pagastā, Līvānu novadā,

Interesentiem sazināties ar Jersikas pagasta pārvaldi vai Līvānu novada domes Nekustamā īpašuma un vides pārvaldības daļu līdz 2020.gada 26. novembrim.Par zemes vienības nodošanu nomai

Atbilstoši Līvānu novada domes 2020. gada 29. oktobra domes sēdes lēmumam Nr. 19-17(1), iznomāšanai tiek nodota Līvānu novada pašvaldībai piekrītošā zemes vienība 2,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76860050215, kas atrodas Turku pagastā, Līvānu novadā,

Interesentiem sazināties ar Turku pagasta pārvaldi vai Līvānu novada domes Nekustamā īpašuma un vides pārvaldības daļu līdz 2020.gada 26. novembrim.


Par zemes vienības nodošanu nomai

Atbilstoši Līvānu novada domes 2020. gada 24.septembra domes sēdes lēmumam Nr. 17-6(4), iznomāšanai tiek nodota Līvānu novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību 0,0626 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76520050224, kas atrodas Jersikas pagastā, Līvānu novadā,

Interesentiem sazināties ar Jersikas pagasta pārvaldi vai Līvānu novada domes Nekustamā īpašuma un vides pārvaldības daļu līdz 2020.gada 16.oktobrim.


Par zemes vienības nodošanu nomai

Atbilstoši Līvānu novada domes 2020. gada 24.septembra domes sēdes lēmumam Nr. 17-6(3), iznomāšanai tiek nodota Līvānu novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību 0,798 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76520050584, kas atrodas Jersikas pagastā, Līvānu novadā.

Interesentiem sazināties ar Jersikas pagasta pārvaldi vai Līvānu novada domes Nekustamā īpašuma un vides pārvaldības daļu līdz 2020.gada 16.oktobrim.


Par zemes vienības nodošanu nomai

Atbilstoši Līvānu novada domes 2020. gada 24.septembra domes sēdes lēmumam Nr. 17-6(2), iznomāšanai tiek nodota Līvānu novada pašvaldībai piederošās zemes vienības 1,09 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 76660100489 daļu 0,1 ha platībā, kas atrodas Skolas ielā 7, Rožupē, Rožupes pagastā, Līvānu novadā.

Interesentiem sazināties ar Rožupes pagasta pārvaldi vai Līvānu novada domes Nekustamā īpašuma un vides pārvaldības daļu līdz 2020.gada 16.oktobrim.


Par zemes vienības nodošanu nomai

Atbilstoši Līvānu novada domes 2020. gada 24.septembra domes sēdes lēmumam Nr. 17-6(1), iznomāšanai tiek nodota Līvānu novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību 0,5028 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76660050045, kas atrodas Rožupes pagastā.

Interesentiem sazināties ar Rožupes pagasta pārvaldi vai Līvānu novada domes Nekustamā īpašuma un vides pārvaldības daļu līdz 2020.gada 16.oktobrim.


Par zemes vienības nodošanu nomai

Atbilstoši Līvānu novada domes 2020. gada 27.augusta domes sēdes lēmumam Nr. 16-12(2), iznomāšanai tiek nodota Līvānu novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kopējo platību 10,4856 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76660100224, kas atrodas Rožupes pagastā, Līvānu novadā, daļu 2,5 ha platībā.

Interesentiem sazināties ar Rožupes pagasta pārvaldi vai Līvānu novada domes Nekustamā īpašuma un vides pārvaldības daļu līdz 2020.gada 18.septembrim.


Par zemes vienības nodošanu nomai

Atbilstoši Līvānu novada domes 2020. gada 27.augusta domes sēdes lēmumam Nr. 16-12(1), iznomāšanai tiek nodota Līvānu novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību 1,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76520050118 un 0,35 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76520050114, kas atrodas Jersikas pagastā, Līvānu novadā

Interesentiem sazināties ar Jersikas pagasta pārvaldi vai Līvānu novada domes Nekustamā īpašuma un vides pārvaldības daļu līdz 2020.gada 18.septembrim.


Par zemes vienības nodošanu nomai

Atbilstoši Līvānu novada domes 2020. gada 25. jūnija domes sēdes lēmumam Nr. 12-2(2)iznomāšanai tiek nodota Līvānu novada pašvaldībai piekrītošā zemes vienība 5,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0156, kas atrodas Jersikas pagastā, Līvānu novadā.

Interesentiem sazināties ar Jersikas pagasta pārvaldi vai Līvānu novada domes Nekustamā īpašuma un vides pārvaldības daļu līdz 2020.gada 10.jūlijam.


Par zemes vienības nodošanu nomai

Atbilstoši Līvānu novada domes 2020.gada 28.maija domes sēdes lēmumam Nr.10-6(1),  iznomāšanai tiek nodota Līvānu novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības 0,0643 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0236 un 0,0799 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0237, kas atrodas Jersikas pagastā, Līvānu novadā.

Interesentiem sazināties ar Jersikas pagasta pārvaldi vai Līvānu novada domes Nekustamā īpašuma un vides pārvaldības daļu līdz 2020.gada 10.jūlijam.


Par zemes vienības nodošanu nomai

Atbilstoši Līvānu novada domes 2020.gada 28.maija domes sēdes lēmumam Nr.10-6(2),  iznomāšanai tiek nodota Līvānu novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības 8,04 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-007-0157, kas atrodas Jersikas pagastā, Līvānu novadā, lauksaimniecībā izmantojamo zemes daļu 5,50 ha platībā.

Interesentiem sazināties ar Jersikas pagasta pārvaldi vai Līvānu novada domes Nekustamā īpašuma un vides pārvaldības daļu līdz 2020.gada 10.jūlijam.


Par zemes vienības nodošanu nomai

Atbilstoši Līvānu novada domes 2020.gada 28.maija domes sēdes lēmumam Nr.10-6(3),  iznomāšanai tiek nodota Līvānu novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību 1,8742 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-011-0079, kas atrodas Rožupes pagastā, Līvānu novadā.

Interesentiem sazināties ar Rožupes pagasta pārvaldi vai Līvānu novada domes Nekustamā īpašuma un vides pārvaldības daļu līdz 2020.gada 10.jūlijam.


Par zemes vienības nodošanu nomai

Atbilstoši Līvānu novada domes 2020.gada 28.maija domes sēdes lēmumam Nr.10-6(4),  iznomāšanai tiek nodota Līvānu novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību 1,9836 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-003-0139, kas atrodas Rožupes pagastā, Līvānu novadā.

Interesentiem sazināties ar Rožupes pagasta pārvaldi vai Līvānu novada domes Nekustamā īpašuma un vides pārvaldības daļu līdz 2020.gada 10.jūlijam.