Pārzinis: Līvānu novada dome, reģistrācijas nr. 90000065595

Kontaktinformācija: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, e-pasts: datuaizsardziba@livani.lv, tālr.: +371 65307250

Personas datu aizsardzības speciālists: Uldis Lībietis, e-pasts: uldis.libietis@tet.lv, tālr.: +371 29268276