PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS MATERIĀLI  
Ziņojums par publiskās apspriešanas norisi: EDOC;PDF (22.06.2021.)
2. pielikums. Pārskats par saņemtajiem priekšlikumiem (21.06.2021.)
Publiskās apspriešanas sanāksmes protokols: EDOCPDF (18.06.2021.
Publiskās apspriešanas sapulces 08.06.2021. prezentācija  (14.06.2021.)
Publiskās apspriešanas sanāksme  (01.06.2021.)
Lokālplānojuma izstrādes informācija (13.05.2021.)
PAZIŅOJUMS par Lokālplānojuma Līvānu novada teritorijas plānojuma 2012.-2024. gadam grozījumiem, nosakot Līvānu pilsētas sabiedriskā centra teritoriju, kurā tiek aizliegtas azartspēļu un izložu organizēšanas vietas, pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai (06.05.2021.)
Iesniegums par lokālplānojuma pilnveidoto redakciju  (06.05.2021.)
29.04.2021. DOMES SĒDĒ APSTIPRINĀTIE DOKUMENTI  
2021.gada 29.aprīļa domes sēdes lēmums Nr. 7-12 (06.05.2021.)
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi  (06.05.2021.)
Funkcionālais zonējums un galvenie izmantošanas aprobežojumi (06.05.2021.)
Paskaidrojuma raksts (06.05.2021.)
(09.10.2020.)
(30.07.2020.)
Lokālplānojuma 1. redakcija  (07.08.2020.)
(07.08.2020.)
(07.08.2020.)
(2018.12.05)
(2018.12.05)
(2018.10.26)
(2018.10.26)
(2018.10.09)
1.REDAKCIJA. Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programma 2019.-2025.gadam (2018.08.24)
(2018.08.23)
(2018.08.23)
(2018.07.13)
(2018.07.12)
(2018.07.03)
(2018.04.17)
(2018.03.23)
(2018.03.22)
(2018.03.12)
(2018.02.22)
(2018.02.22)