Izveidots unikāls elektronisks Ziemassvētku dāvanu katalogs “Ražots Līvānu novadā”. Tajā vienuviet apkopots Līvānu novada amatnieku un mājražotāju piedāvājums un kontaktinformācija, kas ir tik būtiski, lai šajā pirmssvētku laikā saviem tuvajiem sagādātu patiešām interesantas dāvanas un vienlaikus atbalstītu vietējos amatniekus un mājražotājus.

Ar katalogu PDF formā varat iepazīties šeit:

 

Šis katalogs elektroniskā formātā turpmāk būs pieejams pastāvīgi. To ir plānots regulāri papildināts ar aktuālo informāciju. Kas nepieciešams, lai arī jūsu produkcija tiktu iekļautu katalogā? Sazināties ar atbildīgajām personām: Gunitu Vaivodi pa tālr.29231055 vai e-pastu: gunita.vaivode@livani.lv vai Aigu Baluli pa tālr. 65307800 vai e-pastu: aiga.balule@livani.lv