Atrašanās vieta

Rīgas iela 77, Līvāni, LV-5316

Darbinieki

Inta Raubiška

Personāla vadības un administratīvās nodaļas vadītāja - 208. kabinets
inta.raubiska [at] livani.lv

Viktorija Loča

Personāla vadības un administratīvās nodaļas vadītājas vietniece personāla un lietvedības jomā - 213. kabinets
viktorija.loca [at] livani.lv

Laura Dumbrovska

Personāla vadības un administratīvās nodaļas vadītājas vietniece juridiskajā jomā - 212. kabinets
laura.dumbrovska [at] livani.lv

Andris Kundziņš

Darba aizsardzības speciālists - 304. kabinets
andris.kundzins [at] livani.lv

Sigita Briška

Vecākā klientu apkalpošanas speciāliste - 210. kabinets
sigita.briska [at] livani.lv

Klinta Vanaga

Lietvede - 210. kabinets
klinta.vanaga [at] livani.lv

Viola Reinholde

Sekretāre - 101. kabinets
viola.reinholde [at] livani.lv

Vaira Viktorija Seladina

Klientu apkalpošanas speciāliste - 210. kabinets
vaira.seladina [at] livani.lv

Gatis Pelēķis

Vecākais juriskonsults - 211. kabinets
gatis.pelekis [at] livani.lv

Laura Onckule

Juriskonsulte - 209.kabinets
laura.onckule [at] livani.lv