Energopārvaldības sistēma (Līvānu novada pašvaldības iestāžu ēku un ielu apgaismojuma apsaimniekošana) tika sertificēta 2020.gada 3.martā un ir izstrādāta ar mērķi izveidot sistēmu un procesus, kas nepieciešami, lai uzlabotu energoefektivitāti un veicinātu efektīvu energoresursu izmantošanu, kā rezultātā tiktu gan samazināta ietekme uz vidi, gan arī samazinātas organizācijas izmaksas par elektroenerģiju un kurināmo, kā arī, lai nodrošinātu Līvānu novada pašvaldības integrētajā attīstības programmā paredzēto energoefektivitātes pasākumu īstenošanu.

Energopārvaldība ir sistemātiska enerģijas patēriņa pārzināšana ar mērķi to samazināt, kā rezultātā tiks meklēti tehniski efektīvāki risinājumi pašvaldības īpašumā esošo objektu apsaimniekošanā. EPS iekļauj dažādus rīkus, vadlīnijas, reģistrus un procedūras, kas ļauj pašvaldībai optimizēt enerģijas resursu izmantošanu, plānojot un ieviešot energotaupības pasākumus. Šīs sistēmas ieviešanas un uzraudzības nodrošināšanai ir izveidota energopārvaldības darba grupa.

Energopārvaldība ir viena no jomām, kuras nozīme pēdējos gados ir būtiski pieaugusi. Arī Līvānu novada pašvaldība sistemātiski realizē dažādus energoefektivitātes projektus, un arī EPS ieviešana un īstenošana ir būtisks procesu kopums turpmākās attīstības veicināšanai.

 

Kontakti: 

Ilgonis Krēsliņš

Energopārvaldnieks

+371 25441289ilgonis.kreslins@livani.lv