Pašvaldība pārdod izsolē vieglo automašīnu Citroen Berlingo

Līvānu novada pašvaldība, adrese Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316, tel. nr. 65307250, atbilstoši likuma “Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” normām paziņo par atsavināmās mantas – vieglās automašīnas Citroen Berlingo – mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Izsoli organizē Līvānu novada domes Privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisija.

Vieglā automašīna Citroen Berlingo, izlaiduma gads – 2006., valsts reģistrācijas numurs FV6181, šasijas numurs VF7GJKFWC93314901. Tehniskā apskate nav izieta.

Automašīnas īpašnieks: Līvānu novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90000065595.

Nosacītā cena 495,87 EUR bez PVN.

Izsoles solis 50,00 EUR.

Maksāšanas līdzeklis EUR 100% apmērā.

Dalības maksa 20,00 EUR.

Automašīnu apskatīt dabā un iegūt papildu informāciju var Rožupes pagasta pārvaldē (tālrunis saziņai 26543575, 65329456).

Izsolei var pieteikties, iesniedzot pieteikumu Līvānu novada pašvaldībā, Rīgas ielā 77, Līvānos, Līvānu novadā līdz 2022. gada 10.oktobra plkst. 1200.

Izsolē piedalās pretendenti, kas līdz 2022. gada 10.oktobra plkst. 1200 piesakās uz vieglās automašīnas Citroen Berlingo izsoli un līdz 2022. gada 10.oktobrim (ieskaitot) iemaksā dalības maksu 20,00 EUR (divdesmit euro, 00 centi), ieskaitot Līvānu novada pašvaldības kontā: SEB banka, UNLALV22, konta Nr. LV14UNLA0050018690074.

Mantas izsole notiks 2022. gada 12.oktobrī plkst.1400 Līvānu novada domes sēžu zālē, 102. telpā,  Rīgas ielā 77, Līvānos, Līvānu novadā.

Mantas nosolītājs augstāko nosolīto cenu un papildus nosolītai cenai pievienotās vērtības nodokli 21% normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā samaksā divu nedēļu laikā pēc izsoles.

Pielikumā:

 

Pašvaldība pārdod izsolē autogreideri

Līvānu novada pašvaldība, adrese Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316, tel. nr. 65307250, atbilstoši likuma “Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” normām paziņo par atsavināmās mantas – autogreidera – mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Izsoli organizē Līvānu novada domes Privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisija.

Autogreiders DZ-99A, izlaiduma gads – 1978., valsts reģistrācijas numurs T3494LR, rūpnīcas numurs 8948. Tehniskā apskate nav izieta.

Autogreidera īpašnieks: Līvānu novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90000065595.

Nosacītā cena 2519,34 EUR bez PVN.

Izsoles solis 50,00 EUR.

Maksāšanas līdzeklis EUR 100% apmērā.

Dalības maksa 20,00 EUR.

Autogreideru apskatīt dabā un iegūt papildu informāciju var Rudzātu pagasta pārvaldē (tālrunis saziņai 65326333, 29429044).

Izsolei var pieteikties, iesniedzot pieteikumu Līvānu novada pašvaldībā, Rīgas ielā 77, Līvānos, Līvānu novadā līdz 2022. gada 05. augusta plkst. 1500.

Izsolē piedalās pretendenti, kas līdz 2022. gada 05.augustam piesakās uz pašgājēja iekrāvēja izsoli un līdz 2022. gada 05.augustam (ieskaitot) iemaksā dalības maksu 20,00 EUR (divdesmit euro, 00 centi), ieskaitot Līvānu novada pašvaldības kontā: SEB banka, UNLALV22, konta Nr. LV14UNLA0050018690074.

Mantas izsole notiks 2022. gada 12.augustā plkst.1030 Līvānu novada domes sēžu zālē, 102. telpā,  Rīgas ielā 77, Līvānos, Līvānu novadā.

Mantas nosolītājs augstāko nosolīto cenu un papildus nosolītai cenai pievienotās vērtības nodokli 21% normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā samaksā divu nedēļu laikā pēc izsoles.

 

 

 

Pašgājēja iekrāvēja izsole

Līvānu novada pašvaldība, adrese Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316, tel. nr. 65307250, atbilstoši likuma “Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” normām paziņo par atsavināmās mantas – pašgājēja iekrāvēja – mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

Pašgājējs iekrāvējs, izlaiduma gads – 1988., valsts reģistrācijas numurs T6671LB, rūpnīcas numurs 08832. Tehniskā apskate nav izieta.

Nosacītā cena 1692,89 EUR bez PVN.

Maksāšanas līdzeklis EUR 100% apmērā.

Dalības maksa 20,00 EUR.

 

Pašgājēja iekrāvēju paskatīt dabā un iegūt papildu informāciju var Rudzātu pagasta pārvaldē (tālrunis saziņai 29429044).

Izsolei var pieteikties, iesniedzot pieteikumu Līvānu novada pašvaldībā, Rīgas ielā 77, Līvānos, Līvānu novadā līdz 2022. gada 22.jūnija plkst. 1500.

Izsolē piedalās pretendenti, kas līdz 2022. gada 22.jūnijam piesakās uz pašgājēja iekrāvēja izsoli un līdz 2022. gada 22.jūnijam (ieskaitot) iemaksā dalības maksu 20,00 EUR (divdesmit euro, 00 centi), ieskaitot Līvānu novada pašvaldības kontā: SEB banka, UNLALV22, konta Nr. LV14UNLA0050018690074.

Mantas izsole notiks 2022. gada 29.jūnijā plkst.1430 Līvānu novada domes sēžu zālē, 102. telpā,  Rīgas ielā 77, Līvānos, Līvānu novadā.

Mantas nosolītājs augstāko nosolīto cenu un papildus nosolītai cenai pievienotās vērtības nodokli 21% normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā samaksā divu nedēļu laikā pēc izsoles.

Pašgājējs izsolei

 

pašgājējs izsolei2