Līvānu novada simbolika

Līvānu novada ģerbonis

Līvānu novada ģerbonis

Pēc Līvānu novada izveides tika reģistrēts arī Līvānu novada ģerbonis. Tā pamatā ir Līvānu pilsētas ģerbonis, bet atšķirībā no pilsētas ģerboņa tam ir sudraba pavedienapmale.

Līvānu logo

Līvānu logo

Grafisko identitāti veido brīvā kaligrāfiskā oriģinālrakstā veidots uzraksts “Līvāni”, ko pasvītro viļņota līnija. Oriģinālraksts akcentē Līvānu individualitāti un neatkārtojamību, savukārt viļņotā zīme zem uzraksta ir dinamiska, raksturo nemitīgu kustību, attīstību, jaunradi. Tajā vērojama atsauce arī uz Līvānu pilsētvidei raksturīgo ainavu - Daugavas un Dubnas tecējumu. Logo ir papildināts ar saukli — “Atslēga Latgales vārtos”. Logo autors ir Raimonds Vindulis.

Moto

Līvāni – atslēga Latgales vārtos!

Līvānu novads ir pirmais novads Latgales reģionā, iebraucot no galvaspilsētas, Rīgas, puses. Arī Daugava, kuras krastā atrodas Līvāni, ir robeža starp Latgali un Zemgali. Līvānu pilsēta ir kā atslēga Latgales vārtos. Vārtos, pa kuriem tālāk doties iepazīt viesmīlīgo Latgali. Moto autore ir Ginta Kraukle.

Līvānu pilsētas simbolika

Līvānu pilsētas ģerbonis

Līvānu pilsētas ģerbonis

Līvānu pilsētas ģerboni Valsts prezidents Kārlis Ulmanis apstiprināja 1938.gada 30.septembrī. Sākotnēji pilsētas ģerbonī zilā laukā attēlotais sudraba pālis simbolizē divas upes, kuru krastos Līvāni atrodas. Sidraba vanadziņš virs pāļa ir augsta lidojuma simbols.

Laika gaitā ģerboņa zīmējums ir mainījies ,un tajā attēlotais putns veidots gan kā cīrulis, gan balodis. Pamatojoties uz vēstures materiāliem, 1996.gadā tika izstrādāts un Ministru kabinetā apstiprināts ģerbonis ar vanadziņu

Līvānu pilsētas ģerboņa apraksts

Zilā laukā sudraba pālis.Virs pāļa sudraba vanadziņš.

Šāds ģerboņa apraksts ir arī Heraldiskās komitejas 1938. gada 5.augusta 28. sēdes protokolā.

Līvānu pilsētas karogs

Līvānu pilsētas karogs

 Līvānu pilsētas karoga zilās daļas simbolizē divas upes - Daugavu un Dubnu. Baltā josla karogā simbolizē lielceļu (Rīgas iela), uz kura pilsēta atrodas un kurš lielā mērā ir ietekmējis un arī turpmāk ietekmēs pilsētas saimniecisko dzīvi. Tas ir arī baltais ticības ceļš labākai nākotnei.

Līvānu pilsētas karoga metu Heraldikas komisija akceptēja 1996. gada 21. maijā, tā autors ir Intis Svirskis.

Cita simbolika

Jersikas pagasta ģerbonis

Jersikas pagasta ģerbonis