Informācijas resursu attīstības nodaļas vadītājs

Taisija Vasilenko

Informācijas resursu attīstības nodaļas vadītājs
 • Līvānu novada domes vadība
  • Domes priekšsēdētājs

   Domes priekšsēdētājs

   Andris Vaivods

   Priekšsēdētājs 206.kabinets
   Rīgas ielā 77, Līvāni, LV 5316
   Visi kontakti
  • Domes priekšsēdētāja vietniece

   Domes priekšsēdētāja vietniece

   Ginta Kraukle

   Priekšsēdētāja vietniece 216.kabinets
   Rīgas ielā 77, Līvāni, LV 5316
   Visi kontakti
 • Komitejas
  • Finanšu komiteja

   Finanšu komiteja

   Andris Vaivods

   Priekšsēdētājs 206.kabinets
   Rīgas ielā 77, Līvāni, LV 5316
   Visi kontakti
  • Tautsaimniecības komiteja

   Tautsaimniecības komiteja

   Jānis Magdaļenoks

   Domes deputāts
   Rīgas ielā 77, Līvāni, LV 5316
   Visi kontakti
  • Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja

   Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja

   Ināra Kalvāne

   Domes deputāte
   Rīgas ielā 77, Līvāni, LV 5316
   Visi kontakti
 • Komisijas
  • Jersikas pagasta valde

   Jersikas pagasta valde

   Dace Jankovska

   Domes deputāte, vadītāja
   Liepu iela 5, Upenieki, Jersikas pagasts, Līvānu novads, LV-5315
   Visi kontakti
  • Rožupes pagasta valde

   Rožupes pagasta valde

   Andris Neicenieks

   Rožupes pagasta pārvaldes vadītājs
   Skolas iela 7, Rožupe, Rožupes pagasts, Līvānu novads
   Visi kontakti
  • Rudzātu pagasta valde

   Rudzātu pagasta valde

   Ruta Klibiķe

   Rudzātu pagasta pārvaldes vadītāja
   Miera iela 1, Rudzāti, Rudzātu pagasts, Līvānu novads
   Visi kontakti
  • Sutru pagasta valde

   Sutru pagasta valde

   Sanita Pinupe

   Līvānu novada Kultūras centra direktore
   Uzvaras iela 5, Sutri, Sutru pagasts, Līvānu novads, LV-5334
   Visi kontakti
  • Turku pagasta valde

   Turku pagasta valde

   Pēteris Romanovskis

   Domes deputāts
   Zundāni, Turku pagasts, Līvānu novads, LV-5316
   Visi kontakti
  • Zemes komisija

   Zemes komisija

   Ginta Kraukle

   Priekšsēdētāja vietniece 216.kabinets
   Rīgas ielā 77, Līvāni, LV 5316
   Visi kontakti
  • Privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisija

   Privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisija

   Gatis Pastars

   Domes deputāts, direktors
   Rīgas ielā 77, Līvāni, LV 5316
   Visi kontakti
  • Dzīvokļu jautājumu komisija

   Dzīvokļu jautājumu komisija

   Aija Usāne

   Izpilddirektora vietniece 204.kabinets
   Rīgas ielā 77, Līvāni, LV 5316
   Visi kontakti
  • Administratīvā komisija

   Administratīvā komisija

   Valērijs Sčeglovs

   Komisijas loceklis
   Rīgas ielā 77, Līvāni, LV 5316
   Visi kontakti
  • Attīstības plānošanas komisija

   Attīstības plānošanas komisija

   Gatis Pastars

   Domes deputāts, direktors
   Rīgas ielā 77, Līvāni, LV 5316
   Visi kontakti
  • Kultūras komisija

   Kultūras komisija

   Sanita Pinupe

   Līvānu novada Kultūras centra direktore
   Rīgas ielā 77, Līvāni, LV 5316
   Visi kontakti
  • Sporta komisija

   Sporta komisija

   Jānis Magdaļenoks

   Domes deputāts
   Rīgas ielā 77, Līvāni, LV 5316
   Visi kontakti
  • Administratīvo aktu strīdu komisija

   Administratīvo aktu strīdu komisija

   Andris Vaivods

   Priekšsēdētājs 206.kabinets
   Rīgas ielā 77, Līvāni, LV 5316
   Visi kontakti
  • Vides uzraudzības un kārtības komisija

   Vides uzraudzības un kārtības komisija

   Ginta Kraukle

   Priekšsēdētāja vietniece 216.kabinets
   Rīgas ielā 77, Līvāni, LV 5316
   Visi kontakti
  • Ar lauksaimniecības zemi veikto darījumu uzraudzības komisija
  • Medību koordinācijas komisija

   Medību koordinācijas komisija

   Gunita Vaivode

   Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības nodaļas vadītāja vietnieks vides pārvaldības jomā 209. kabinets, Domes iela 3, Līvāni
   Rīgas ielā 77, Līvāni, LV 5316
   Visi kontakti
  • Nekustamo īpašumu un zemes lietu komisija

   Nekustamo īpašumu un zemes lietu komisija

   Antra Vilcāne

   Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības nodaļas vadītāja 314. kabinets
   Rīgas ielā 77, Līvāni, LV 5316
   Visi kontakti
  • Interešu izglītības programmu licencēšanas komisija

   Interešu izglītības programmu licencēšanas komisija

   Aija Usāne

   Izpilddirektora vietniece 204.kabinets
   Rīgas ielā 77, Līvāni, LV 5316
   Visi kontakti
  • Pedagoģiski medicīniskā komisija

   Pedagoģiski medicīniskā komisija

   Marina Boreiko

   Komisijas vadītāja
   Rīgas ielā 113/117, Līvāni, LV 5316
   Visi kontakti
  • Līvānu novada vēlēšanu komisija

   Līvānu novada vēlēšanu komisija

   Līga Rubīne

   Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja 209. kabinets, Domes iela 3, Līvāni
   Rīgas ielā 77, Līvāni, LV 5316
   Visi kontakti
 • Pašvaldības izpilddirektors un izpilddirektora vietnieks

  Pašvaldības izpilddirektors un izpilddirektora vietnieks

  Aldis Džeriņš

  Izpilddirektors
  Rīgas iela 77, Līvāni, LV-5316
  Visi kontakti
 • Pašvaldības administrācija

  Pašvaldības administrācija

  Juris Sniķers

  Pašvaldības administrācijas vadītājs 220. kabinets
  Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, LV - 5316
  Visi kontakti
  • Dzimtsarakstu nodaļa

   Dzimtsarakstu nodaļa

   Velga Švirkste

   Dzimtsarakstu nodaļas vadītaja 308. kabinets
   Rīgas iela 77, Līvāni, LV-5316
   Visi kontakti
  • Uzskaites nodaļa

   Uzskaites nodaļa

   Ināra Gribonika

   Uzskaites nodaļas vadītāja - galvenā grāmatvede 203. kabinets
   Rīgas iela 77, Līvāni, LV-5316
   Visi kontakti
  • Finanšu nodaļa

   Finanšu nodaļa

   Helēna Jablonska

   Finanšu nodaļas vadītāja 214. kabinets
   Visi kontakti
  • Juridiskā nodaļa
  • Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa

   Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa

   Mārtiņš Kundziņš

   Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vadītājs 304. kabinets
   Rīgas iela 77, Līvāni, LV-5316
   Visi kontakti
  • Sabiedrisko attiecību nodaļa

   Sabiedrisko attiecību nodaļa

   Kristīne Birzāka

   Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja 215. kab., Rīgas ielā 77, Līvānos
   Rīgas iela 77, Līvāni, LV-5316
   Visi kontakti
  • Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības nodaļa

   Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības nodaļa

   Antra Vilcāne

   Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības nodaļas vadītāja 314. kabinets
   Visi kontakti
  • Informācijas tehnoloģiju nodaļa

   Informācijas tehnoloģiju nodaļa

   Staņislavs Vitvickis

   Vecākais datorsistēmu un datortīklu administrators 219. kabinets
   Rīgas iela 77, Līvāni, LV-5316
   Visi kontakti
  • Plānošanas un attīstības nodaļa

   Plānošanas un attīstības nodaļa

   Jeļena Pabērza

   Plānošanas un attīstības nodaļas vadītāja 204. kabinets, Domes iela 3, Līvāni
   Visi kontakti
  • Personāla vadība un administratīvā nodaļa

   Personāla vadība un administratīvā nodaļa

   Inta Raubiška

   Personāla vadības un administratīvās nodaļas vadītāja 208. kabinets
   Rīgas iela 77, Līvāni, LV-5316
   Visi kontakti
  • Rudzātu pagasta pārvalde

   Rudzātu pagasta pārvalde

   Ruta Klibiķe

   Rudzātu pagasta pārvaldes vadītāja
   Miera iela 1, Rudzāti, Rudzātu pagasts, Līvānu novads
   Visi kontakti
  • Sutru pagasta pārvalde

   Sutru pagasta pārvalde

   Paulīna Zariņa

   Sutru pagasta pārvaldes vadītāja
   Uzvaras iela 5, Sutri, Sutru pagasts, Līvānu novads, LV-5334
   Visi kontakti
  • Turku pagasta pārvalde

   Turku pagasta pārvalde

   Kristīne Kirilova

   Turku pagasta pārvaldes vadītāja
   Zundāni, Turku pagasts, Līvānu novads, LV-5316
   Visi kontakti
  • Rožupes pagasta pārvalde

   Rožupes pagasta pārvalde

   Andris Neicenieks

   Rožupes pagasta pārvaldes vadītājs
   Skolas iela 7, Rožupe, Rožupes pagasts, Līvānu novads
   Visi kontakti
  • Jersikas pagasta pārvalde

   Jersikas pagasta pārvalde

   Anita Lietauniece

   Jersikas pagasta pārvaldes vadītāja
   Liepu iela 5, Upenieki, Jersikas pagasts, Līvānu novads, LV-5315
   Visi kontakti
 • Bāriņtiesa

  Bāriņtiesa

  Sandra Rivča

  Bāriņtiesas priekšsēdētāja Domes iela 3, 2.stāvs. Pieņemšanas laiks: ceturtdienās no plkst. 14.00 – 17.00
  Domes iela 3, 2.stāvs, Līvāni, LV-5316
  Visi kontakti
  • Bāriņtiesa Līvānu pilsētā
  • Bāriņtiesa Rožupes pagastā
  • Bāriņtiesa Turku pagastā
  • Bāriņtiesa Jersikas pagastā
  • Bāriņtiesa Sutru pagastā
  • Bāriņtiesa Rudzātu pagastā
 • Būvvalde

  Būvvalde

  Diāna Rjaboškapova

  Būvvaldes vadītāja 305. kabinets
  Rīgas iela 77, Līvāni, LV-5316
  Visi kontakti
 • Izglītības pārvalde

  Izglītības pārvalde

  Ilze Vanaga

  Izglītības pārvaldes vadītāja
  Rīgas ielā 113/117, Līvāni, LV-5316
  Visi kontakti
 • Kultūras, tūrisma un sporta pārvalde

  Kultūras, tūrisma un sporta pārvalde

  Aija Smirnova

  Kultūras, tūrisma un sporta pārvaldes vadītāja
  Rīgas iela 77, Līvāni, LV-5316
  Visi kontakti
 • Sociālais dienests

  Sociālais dienests

  Irēna Stašulāne

  Sociālā dienesta vadītājas p.i. Sociālais dienests
  Rīgas iela 77, Līvāni, LV-5316
  Visi kontakti
 • Pašvaldības iestādes
  • Līvānu stikla un amatniecības centrs

   Līvānu stikla un amatniecības centrs

   Ilze Griezāne

   Līvānu stikla un amatniecības centra vadītāja
   Domes iela 1, Līvāni, Līvānu pilsēta, Līvānu novads, LV-5316
   Visi kontakti
  • Sociālais aprūpes centrs "Rožlejas"

   Sociālais aprūpes centrs "Rožlejas"

   Anita Čodare

   Sociālā aprūpes centra "Rožlejas" vadītāja
   Draudzības laukums 1, Rožupe, Rožupes pag., Līvānu nov., LV-5327
   Visi kontakti
  • Multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs "KVARTĀLS"

   Multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs "KVARTĀLS"

   Marija Driksna

   Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra “Kvartāls” vadītāja Multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs "Kvartāls"
   Lāčplēša iela 28, Līvāni, LV-5316
   Visi kontakti
  • Izglītības iestādes
   • Līvānu 1. vidusskola

    Līvānu 1. vidusskola

    Gatis Pastars

    Domes deputāts, direktors
    Rīgas iela 101, Līvāni, Lv-5316
    Visi kontakti
   • Līvānu pamatskola

    Līvānu pamatskola

    Klavdija Daukšte

    Direktore
    Rīgas iela 113, Līvāni, Līvānu pilsēta, Līvānu novads, LV-5316
    Visi kontakti
   • Jaunsilavas pamatskola

    Jaunsilavas pamatskola

    Janīna Usāre

    Direktore
    Jaunsilavas iela 1, Jaunsilavas, Turku pagasts, Līvānu novads, LV-5316
    Visi kontakti
   • Jersikas pamatskola

    Jersikas pamatskola

    Inese Jaunušāne

    Direktore
    Skolas iela 2, Jersika, Jersikas pagasts, Līvānu novads, LV-5315
    Visi kontakti
   • Rožupes pamatskola

    Rožupes pamatskola

    Inga Kūkusiliņa

    Rožupes pamatskolas direktore
    Skolas iela 2, Rožupes pagasts, Līvānu novads, LV-5327
    Visi kontakti
   • Rudzātu vidusskola

    Rudzātu vidusskola

    Valentīna Vaivode

    Direktore
    Miera iela 13, Rudzāti, Rudzātu pagasts, Līvānu novads, LV-5328
    Visi kontakti
   • Rudzātu speciālā pamatskola

    Rudzātu speciālā pamatskola

    Edgars Vaivods

    Direktors
    Lūzenieki, Rudzāti, Rudzātu pagasts, Līvānu novads, Latvija, LV-5316
    Visi kontakti
   • Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skola

    Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skola

    Gunārs Luriņš

    Direktors
    Visi kontakti
   • Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skola

    Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skola

    Indra Iesalniece

    Direktore
    Rīgas iela 101, Līvāni, LV-5316
    Visi kontakti
   • Līvānu novada pirmsskolas izglītības iestāde "Rūķīši"

    Līvānu novada pirmsskolas izglītības iestāde "Rūķīši"

    Aija Grugule

    Vadītāja
    Visi kontakti
   • Līvānu Bērnu un jauniešu centrs

    Līvānu Bērnu un jauniešu centrs

    Aija Skarbiniece

    Līvānu bērnu un jauniešu centra vadītāja
    Rīgas iela 4B, Līvāni, Līvānu pilsēta, Līvānu novads, LV-5316
    Visi kontakti
  • Līvānu novada Centrālā bibliotēka

   Līvānu novada Centrālā bibliotēka

   Lidija Pintāne

   Direktora vietniece
   Rīgas iela 136, Līvāni, LV-5316
   Visi kontakti
   • Rīta bibliotēkas ārējais apkalpošanas punkts

    Rīta bibliotēkas ārējais apkalpošanas punkts

    Meldra Vilcāne

    Rīta bibliotēkas bibliotekāre
    Skolas iela 2, Jersika, Jersikas pagasts, Līvānu novads, LV-5315
    Visi kontakti
   • Rīta bibliotēka

    Rīta bibliotēka

    Evita Daibe

    Rīta bibliotēkas vadītāja
    Liepu iela 5, Upenieki, Jersikas pagasts, Līvānu novads, LV–5315
    Visi kontakti
   • Rožupes bibliotēka

    Rožupes bibliotēka

    Maija Jasinska

    Rožupes bibliotēkas vadītāja
    Skolas iela 7, Rožupe, Līvānu novads, LV-5327
    Visi kontakti
   • Rudzātu bibliotēka

    Rudzātu bibliotēka

    Skaidrīte Brūvere

    Rudzātu bibliotēkas vadītāja
    Miera iela 1, Rudzāti, Līvānu novads, LV–5328
    Visi kontakti
   • Sutru bibliotēka

    Sutru bibliotēka

    Valda Pintāne

    Sutru bibliotēkas vadītāja
    Uzvaras 5, Sutri, Līvānu novads, LV–5334
    Visi kontakti
   • Turku pagasta bibliotēka

    Turku pagasta bibliotēka

    Rita Grugule

    Turku pagasta bibliotēkas vadītāja
    Turki, Turku pagasts, Līvānu novads, LV-5312
    Visi kontakti
   • Jaunsilavu bibliotēka

    Jaunsilavu bibliotēka

    Ligita Iesalniece

    Jaunsilavu bibliotēkas vadītāja
    Jaunsilavas 9, Turku pagasts, Līvānu novads, LV-5316
    Visi kontakti
  • Līvānu novada kultūras centrs

   Līvānu novada kultūras centrs

   Sanita Pinupe

   Līvānu novada Kultūras centra direktore
   Rīgas ielā 105, Līvāni, LV – 5316
   Visi kontakti
   • Jersikas Tautas nams

    Jersikas Tautas nams

    Dace Jankovska

    Domes deputāte, vadītāja
    Upenieki, Jersikas pagasts, Līvānu novads, LV-5315
    Visi kontakti
   • Rožupes kultūras nams

    Rožupes kultūras nams

    Grigorijs Eniņš

    Vadītājs
    Draudzības laukums 2, Rožupe, Rožupes pag., Līvānu nov., LV-5327
    Visi kontakti
   • Rudzātu saieta nams

    Rudzātu saieta nams

    Sabīne Vucēna

    Rudzātu saieta nama kultūras pasākumu organizatore
    Miera iela 13, Rudzāti Rudzātu pagasts, Līvānu novads, LV – 5328
    Visi kontakti
   • Sutru kultūras nams

    Sutru kultūras nams

    Grigorijs Eniņš

    Vadītājs
    Uzvaras iela 5, Sutri, Līvānu novads, LV – 5334
    Visi kontakti
   • Turku saieta nams

    Turku saieta nams

    Sabīne Vucēna

    Turku saieta nama vadītāja
    Gavartiene 1, Turki, Turku pag., Līvānu nov., LV-5312
    Visi kontakti
  • Peldbaseins "Upe"
 • Kapitālsabiedrības
  • Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība

   Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība

   Raimonds Šubnikovs

   Valdes priekšsēdētājs
   Rīgas ielā 2b, Līvānos
   Visi kontakti
  • Līvānu siltums

   Līvānu siltums

   Valērijs Priluckis

   Valdes priekšsēdētājs
   Zaļā iela 39, Līvānos
   Visi kontakti
  • Līvānu slimnīca

   Līvānu slimnīca

   Vadims Krimans

   Ārsts
   Zaļā ielā 44, Līvānos
   Visi kontakti