Priekšsēdētājs

Andris Vaivods

Priekšsēdētājs
 • Līvānu novada domes vadība
  • Domes priekšsēdētājs

   Domes priekšsēdētājs

   Andris Vaivods

   Priekšsēdētājs 206.kabinets
   Rīgas ielā 77, Līvāni, LV 5316
   Visi kontakti
  • Domes priekšsēdētāja vietniece

   Domes priekšsēdētāja vietniece

   Ginta Kraukle

   Priekšsēdētāja vietniece 216.kabinets
   Rīgas ielā 77, Līvāni, LV 5316
   Visi kontakti
 • Komitejas
  • Finanšu komiteja

   Finanšu komiteja

   Andris Vaivods

   Priekšsēdētājs 206.kabinets
   Rīgas ielā 77, Līvāni, LV 5316
   Visi kontakti
  • Tautsaimniecības komiteja

   Tautsaimniecības komiteja

   Jānis Magdaļenoks

   Domes deputāts
   Rīgas ielā 77, Līvāni, LV 5316
   Visi kontakti
  • Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja

   Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja

   Ināra Kalvāne

   Domes deputāte
   Rīgas ielā 77, Līvāni, LV 5316
   Visi kontakti
 • Komisijas
  • Jersikas pagasta valde

   Jersikas pagasta valde

   Dace Jankovska

   Domes deputāte, vadītāja
   Liepu iela 5, Upenieki, Jersikas pagasts, Līvānu novads, LV-5315
   Visi kontakti
  • Rožupes pagasta valde

   Rožupes pagasta valde

   Andris Neicenieks

   Pārvaldnieks - pārvaldes vadītājs
   Skolas iela 7, Rožupe, Rožupes pagasts, Līvānu novads
   Visi kontakti
  • Rudzātu pagasta valde

   Rudzātu pagasta valde

   Ruta Klibiķe

   Pārvaldniece - pārvaldes vadītāja
   Miera iela 1, Rudzāti, Rudzātu pagasts, Līvānu novads
   Visi kontakti
  • Sutru pagasta valde

   Sutru pagasta valde

   Sanita Pinupe

   Domes deputāte, vadītāja
   Uzvaras iela 5, Sutri, Sutru pagasts, Līvānu novads, LV-5334
   Visi kontakti
  • Turku pagasta valde

   Turku pagasta valde

   Pēteris Romanovskis

   Domes deputāts
   Zundāni, Turku pagasts, Līvānu novads, LV-5316
   Visi kontakti
  • Zemes komisija

   Zemes komisija

   Ginta Kraukle

   Priekšsēdētāja vietniece 216.kabinets
   Rīgas ielā 77, Līvāni, LV 5316
   Visi kontakti
  • Privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisija

   Privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisija

   Gatis Pastars

   Domes deputāts, direktors
   Rīgas ielā 77, Līvāni, LV 5316
   Visi kontakti
  • Dzīvokļu jautājumu komisija

   Dzīvokļu jautājumu komisija

   Aija Usāne

   Izpilddirektora vietniece 204.kabinets
   Rīgas ielā 77, Līvāni, LV 5316
   Visi kontakti
  • Administratīvā komisija

   Administratīvā komisija

   Marija Pastare

   Komisijas loceklis
   Rīgas ielā 77, Līvāni, LV 5316
   Visi kontakti
  • Attīstības plānošanas komisija

   Attīstības plānošanas komisija

   Gatis Pastars

   Domes deputāts, direktors
   Rīgas ielā 77, Līvāni, LV 5316
   Visi kontakti
  • Kultūras komisija

   Kultūras komisija

   Sanita Pinupe

   Domes deputāte, vadītāja
   Rīgas ielā 77, Līvāni, LV 5316
   Visi kontakti
  • Sporta komisija

   Sporta komisija

   Jānis Magdaļenoks

   Domes deputāts
   Rīgas ielā 77, Līvāni, LV 5316
   Visi kontakti
  • Administratīvo aktu strīdu komisija

   Administratīvo aktu strīdu komisija

   Andris Vaivods

   Priekšsēdētājs 206.kabinets
   Rīgas ielā 77, Līvāni, LV 5316
   Visi kontakti
  • Vides uzraudzības un kārtības komisija

   Vides uzraudzības un kārtības komisija

   Ginta Kraukle

   Priekšsēdētāja vietniece 216.kabinets
   Rīgas ielā 77, Līvāni, LV 5316
   Visi kontakti
  • Ar lauksaimniecības zemi veikto darījumu uzraudzības komisija

   Ar lauksaimniecības zemi veikto darījumu uzraudzības komisija

   Jānis Pastars

   Nekustamo īpašumu speciālists 312. kabinets
   Rīgas ielā 77, Līvāni, LV 5316
   Visi kontakti
  • Medību koordinācijas komisija

   Medību koordinācijas komisija

   Gunita Vaivode

   Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļas vadītāja vietnieks vides pārvaldības jomā 209. kabinets, Domes iela 3, Līvāni
   Rīgas ielā 77, Līvāni, LV 5316
   Visi kontakti
  • Nekustamo īpašumu un zemes lietu komisija

   Nekustamo īpašumu un zemes lietu komisija

   Antra Vilcāne

   Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļas vadītāja 314. kabinets
   Rīgas ielā 77, Līvāni, LV 5316
   Visi kontakti
  • Interešu izglītības programmu licencēšanas komisija

   Interešu izglītības programmu licencēšanas komisija

   Aija Usāne

   Izpilddirektora vietniece 204.kabinets
   Rīgas ielā 77, Līvāni, LV 5316
   Visi kontakti
  • Pedagoģiski medicīniskā komisija

   Pedagoģiski medicīniskā komisija

   Ilze Meldere

   Komisijas loceklis
   Rīgas ielā 77, Līvāni, LV 5316
   Visi kontakti
  • Līvānu novada vēlēšanu komisija

   Līvānu novada vēlēšanu komisija

   Līga Rubīne

   Bāriņtiesas sekretāre
   Rīgas ielā 77, Līvāni, LV 5316
   Visi kontakti
 • Pašvaldības administrācija
  • Domes izpilddirektors un izpilddirektora vietnieks

   Domes izpilddirektors un izpilddirektora vietnieks

   Uldis Skreivers

   Izpilddirektors 207.kabinets
   Rīgas iela 77, Līvāni, LV-5316
   Visi kontakti
  • Bāriņtiesa

   Bāriņtiesa

   Marija Jansone

   Bāriņtiesas priekšsēdētāja 310. kabinets
   Rīgas iela 77, Līvāni, LV-5316
   Visi kontakti
   • Bāriņtiesa Līvānu pilsētā
   • Bāriņtiesa Rožupes pagastā
   • Bāriņtiesa Turku pagastā
   • Bāriņtiesa Jersikas pagastā
   • Bāriņtiesa Sutru pagastā
   • Bāriņtiesa Rudzātu pagastā
  • Būvniecības un infrastruktūras daļa

   Būvniecības un infrastruktūras daļa

   Intis Svirskis

   Būvniecības un infrastruktūras daļas vadītājs 307. kabinets
   Rīgas iela 77, Līvāni, LV-5316
   Visi kontakti
  • Būvvalde

   Būvvalde

   Diāna Rjaboškapova

   Būvvaldes vadītāja 305. kabinets
   Rīgas iela 77, Līvāni, LV-5316
   Visi kontakti
  • Dzimtsarakstu nodaļa

   Dzimtsarakstu nodaļa

   Velga Švirkste

   Dzimtsarakstu nodaļas vadītaja 308. kabinets
   Rīgas iela 77, Līvāni, LV-5316
   Visi kontakti
  • Finanšu daļa

   Finanšu daļa

   Helēna Jablonska

   Finanšu daļas vadītāja 214. kabinets
   Visi kontakti
  • Informācijas tehnoloģiju daļa

   Informācijas tehnoloģiju daļa

   Juris Sniķers

   Informācijas tehnoloģiju daļas vadītājs 220. kabinets
   Rīgas iela 77, Līvāni, LV-5316
   Visi kontakti
  • Izglītības pārvalde

   Izglītības pārvalde

   Ilga Peiseniece

   Izglītības pārvaldes vadītāja 217. kabinets
   Rīgas iela 77, Līvāni, LV-5316
   Visi kontakti
  • Personāla vadība un administratīvā daļa

   Personāla vadība un administratīvā daļa

   Inta Raubiška

   Personāla vadības un administratīvās daļas vadītāja 208. kabinets
   Rīgas iela 77, Līvāni, LV-5316
   Visi kontakti
  • Plānošanas un attīstības daļa

   Plānošanas un attīstības daļa

   Baiba Vucenlazdāne

   Plānošanas un attīstības daļas vadītāja 212. kabinets, Domes iela 3, Līvāni
   Visi kontakti
  • Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļa

   Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļa

   Antra Vilcāne

   Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļas vadītāja 314. kabinets
   Visi kontakti
  • Sabiedrisko attiecību daļa

   Sabiedrisko attiecību daļa

   Indra Upeniece

   Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja 215. kabinets
   Rīgas iela 77, Līvāni, LV-5316
   Visi kontakti
  • Saimnieciskā nodrošinājuma daļa

   Saimnieciskā nodrošinājuma daļa

   Mārtiņš Kundziņš

   Saimniecības vadītājs 304. kabinets
   Rīgas iela 77, Līvāni, LV-5316
   Visi kontakti
  • Sociālais dienests

   Sociālais dienests

   Arnita Mihailova

   Sociālā dienesta vadītāja 107. kabinets
   Rīgas iela 77, Līvāni, LV-5316
   Visi kontakti
  • Uzskaites daļa

   Uzskaites daļa

   Ināra Gribonika

   Uzskaites daļas vadītāja - galvenā grāmatvede 203. kabinets
   Rīgas iela 77, Līvāni, LV-5316
   Visi kontakti
 • Pagasta pārvaldes
  • Rožupes pagasta pārvalde

   Rožupes pagasta pārvalde

   Andris Neicenieks

   Pārvaldnieks - pārvaldes vadītājs
   Skolas iela 7, Rožupe, Rožupes pagasts, Līvānu novads
   Visi kontakti
  • Jersikas pagasta pārvalde

   Jersikas pagasta pārvalde

   Anita Lietauniece

   Pārvaldniece - pārvaldes vadītāja
   Liepu iela 5, Upenieki, Jersikas pagasts, Līvānu novads, LV-5315
   Visi kontakti
  • Rudzātu pagasta pārvalde

   Rudzātu pagasta pārvalde

   Ruta Klibiķe

   Pārvaldniece - pārvaldes vadītāja
   Miera iela 1, Rudzāti, Rudzātu pagasts, Līvānu novads
   Visi kontakti
  • Sutru pagasta pārvalde

   Sutru pagasta pārvalde

   Paulīna Zariņa

   Pārvaldniece - pārvaldes vadītāja
   Uzvaras iela 5, Sutri, Sutru pagasts, Līvānu novads, LV-5334
   Visi kontakti
  • Turku pagasta pārvalde

   Turku pagasta pārvalde

   Kristīne Kirilova

   Pārvaldniece - pārvaldes vadītāja
   Zundāni, Turku pagasts, Līvānu novads, LV-5316
   Visi kontakti
 • Pašvaldības iestādes
  • Līvānu stikla un amatniecības centrs

   Līvānu stikla un amatniecības centrs

   Ilze Griezāne

   Vadītāja
   Domes iela 1, Līvāni
   Visi kontakti
  • Līvānu Uzņēmējdarbības atbalsta centrs

   Līvānu Uzņēmējdarbības atbalsta centrs

   Aiga Balule

   Projektu un attīstības speciālists 204. kabinets, Domes iela 3, Līvāni
   Domes iela 3, Līvāni, LV-5316
   Visi kontakti
  • Sociālais aprūpes centrs "Rožlejas"

   Sociālais aprūpes centrs "Rožlejas"

   Olita Bidzāne

   Vadītāja
   Visi kontakti
  • Multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs "KVARTĀLS"

   Multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs "KVARTĀLS"

   Zane Praņevska

   Direktore
   Lāčplēša iela 28, Līvāni, LV-5316
   Visi kontakti
  • Izglītības iestādes
   • Līvānu 1. vidusskola

    Līvānu 1. vidusskola

    Gatis Pastars

    Domes deputāts, direktors
    Rīgas iela 101, Līvāni, Lv-5316
    Visi kontakti
   • Līvānu 2. vidusskola

    Līvānu 2. vidusskola

    Klavdija Daukšte

    Direktore
    Visi kontakti
   • Jaunsilavas pamatskola

    Jaunsilavas pamatskola

    Janīna Usāre

    Direktore
    Visi kontakti
   • Jersikas pamatskola

    Jersikas pamatskola

    Inese Jaunušāne

    Direktore
    Visi kontakti
   • Rožupes pamatskola

    Rožupes pamatskola

    Sanita Dubovska

    Direktore
    Visi kontakti
   • Rudzātu vidusskola

    Rudzātu vidusskola

    Valentīna Vaivode

    Direktore
    Miera iela 13, Rudzāti, Rudzātu pagasts, Līvānu novads, LV-5328
    Visi kontakti
   • Rudzātu speciālā pamatskola

    Rudzātu speciālā pamatskola

    Edgars Vaivods

    Direktors
    Visi kontakti
   • Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skola

    Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skola

    Gunārs Luriņš

    Direktors
    Visi kontakti
   • Līvānu Bērnu un jauniešu centrs

    Līvānu Bērnu un jauniešu centrs

    Zane Praņevska

    Direktore
    Visi kontakti
   • Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skola

    Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skola

    Indra Iesalniece

    Direktore
    Rīgas iela 101, Līvāni, LV-5316
    Visi kontakti
   • Līvānu novada pirmsskolas izglītības iestāde "Rūķīši"

    Līvānu novada pirmsskolas izglītības iestāde "Rūķīši"

    Aija Grugule

    Vadītāja
    Visi kontakti
  • Līvānu novada centrālā bibliotēka

   Līvānu novada centrālā bibliotēka

   Inta Vērdiņa

   Direktore
   Rīgas iela 136, Līvāni, LV-5316
   Visi kontakti
   • Jersikas bibliotēka

    Jersikas bibliotēka

    Mārīte Sauskāja

    Jersikas bibliotēkas vadītāja
    “Gospori”, Jersika, Līvānu novads, LV–5315
    Visi kontakti
   • Rīta bibliotēka

    Rīta bibliotēka

    Evita Daibe

    Rīta bibliotēkas vadītāja
    Liepu iela 5, Upenieki, Jersikas pagasts, Līvānu novads, LV–5315
    Visi kontakti
   • Rožupes bibliotēka

    Rožupes bibliotēka

    Maija Jasinska

    Rožupes bibliotēkas vadītāja
    Skolas iela 7, Rožupe, Līvānu novads, LV-5327
    Visi kontakti
   • Rudzātu bibliotēka

    Rudzātu bibliotēka

    Skaidrīte Brūvere

    Rudzātu bibliotēkas vadītāja
    Miera iela 1, Rudzāti, Līvānu novads, LV–5328
    Visi kontakti
   • Sutru bibliotēka

    Sutru bibliotēka

    Valda Pintāne

    Sutru bibliotēkas vadītāja
    Uzvaras 5, Sutri, Līvānu novads, LV–5334
    Visi kontakti
   • Turku pagasta bibliotēka

    Turku pagasta bibliotēka

    Rita Grugule

    Turku pagasta bibliotēkas vadītāja
    Turki, Turku pagasts, Līvānu novads, LV-5312
    Visi kontakti
   • Jaunsilavu bibliotēka

    Jaunsilavu bibliotēka

    Ligita Iesalniece

    Jaunsilavu bibliotēkas vadītāja
    Jaunsilavas 9, Turku pagasts, Līvānu novads, LV-5316
    Visi kontakti
  • Līvānu novada kultūras centrs

   Līvānu novada kultūras centrs

   Antra Skutele

   Kultūras centra direktore Rīgas iela 105, Līvāni
   Rīgas ielā 105, Līvāni, LV – 5316
   Visi kontakti
   • Jersikas Tautas nams

    Jersikas Tautas nams

    Dace Jankovska

    Domes deputāte, vadītāja
    Upenieki, Jersikas pagasts, Līvānu novads, LV-5315
    Visi kontakti
   • Rožupes kultūras nams

    Rožupes kultūras nams

    Sanita Pinupe

    Domes deputāte, vadītāja
    Draudzības laukums 2, Rožupe, Rožupes pag., Līvānu nov., LV-5327
    Visi kontakti
   • Rudzātu saieta nams

    Rudzātu saieta nams

    Inese Brūvere

    Kultūras darba organizatore
    Miera iela 13, Rudzāti Rudzātu pagasts, Līvānu novads, LV – 5328
    Visi kontakti
   • Sutru kultūras nams

    Sutru kultūras nams

    Sanita Pinupe

    Domes deputāte, vadītāja
    Uzvaras iela 5, Sutri, Līvānu novads, LV – 5334
    Visi kontakti
   • Turku saieta nams

    Turku saieta nams

    Inese Brūvere

    Kultūras darba organizatore
    Gavartiene 1, Turki, Turku pag., Līvānu nov., LV-5312
    Visi kontakti
 • Kapitālsabiedrības
  • Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība

   Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība

   Raimonds Šubnikovs

   Valdes priekšsēdētājs
   Rīgas ielā 2b, Līvānos
   Visi kontakti
  • Līvānu siltums

   Līvānu siltums

   Valērijs Priluckis

   Valdes priekšsēdētājs
   Zaļā iela 39, Līvānos
   Visi kontakti
  • Līvānu slimnīca

   Līvānu slimnīca

   Vadims Krimans

   Valdes priekšsēdētājs
   Zaļā ielā 44, Līvānos
   Visi kontakti