Līvānu novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs

Līvānu novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centra (VPVKAC) mērķis ir sniegt informāciju un konsultēt privātpersonas un uzņēmējus par pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem, to saņemšanas kārtību, procedūru un nepieciešamajiem dokumentiem, kā arī sniegt konsultācijas par valsts iestāžu pakalpojumiem un valsts iestāžu e-pakalpojumu lietošanu.

Līvānu novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (VPVKAC) sniedz šādus pakalpojumus:

 • konsultē par e-pakalpojumu pieejamību, par oficiālās elektroniskās adreses izveidi un lietošanu, nodrošina publiski pieejamu datoru ar pieslēgumu valsts pārvaldes pakalpojumu portālam;
 • Līvānu novada pašvaldībai un domei adresētu iesniegumu pieņemšanu un reģistrēšanu;
 • mutvārdu iesniegumu noformēšanu rakstveidā;
 • informāciju par nepieciešamo dokumentu noformēšanu iesniegšanai Līvānu novada pašvaldībai;
 • informāciju par Līvānu novada pašvaldības pakalpojumiem, to saņemšanas kārtību un nepieciešamajiem dokumentiem;
 • vispārīgu informāciju un konsultācijas par Līvānu novada pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem;
 • sniedz informāciju par pašvaldības administrācijas speciālistu, amatpersonu un Līvānu novada domes deputātu pieņemšanas laiku un vietu;
 • konsultē nekustamā īpašuma nodokļa jautājumos un dzīvesvietas deklarēšanas jautājumos;
 • pieņem bezskaidras naudas maksājumus par pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem, nodevām un nekustamā īpašuma nodokli.

Gadījumos, kad nepieciešams nodot fiziskās personas datus, komercinformāciju un citu aizsargājamu informāciju aicinām izmantot e-adresi

Ikona ar burtu e
E-adrese

Uzzināt vairāk par e-adresi:

Valsts iestāžu speciālistu klātienes pieņemšanas laiki:


Nodarbinātības valsts aģentūra

Kontaktinformācija: https://www.nva.gov.lv/lv/filiale/preilu-filiale

 • P. 9.00 - 16.30
 • O. 9.00 - 16.30
 • T. 9.00 - 16.30
 • C. 9.00 - 16.30
 • P. 9.00 - 15.00

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) klientus apkalpo klātienē. 

Dodoties uz NVA filiāli vai klientu apkalpošanas centru, līdzi jāņem derīgs personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība).

Bezmaksas informatīvais tālrunis – 80200206

Aicinām NVA klientus izmantot elektroniskos pakalpojumus NVA CV un vakanču portālā (cvvp.nva.gov.lv). Autentificēties NVA CV un vakanču portālā var gan ar internetbankas autentifikācijas līdzekli, uzklikšķinot uz attiecīgās bankas ikonas, gan ar elektronisko parakstu, gan ar eParaksts mobile. 


Latgales apgabaltiesas Zvērināta notāre Gunta Daugaviete

Kontaktinformācija: https://www.latvijasnotars.lv/gunta.daugaviete


UZMANĪBU – SVARĪGI!
Lai saņemtu pakalpojumu VPVKAC, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai identifikācijas karte.

Lai saņemtu e-pakalpojumu, nepieciešams autentificēties ar savu internetbanku, eID karti vai elektroniskā paraksta viedkarti.

Klientu apkalpošanas centrs baneris