Līvānu novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs

Līvānu novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centra (VPVKAC) mērķis ir sniegt informāciju un konsultēt privātpersonas un uzņēmējus par pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem, to saņemšanas kārtību, procedūru un nepieciešamajiem dokumentiem, kā arī sniegt konsultācijas par valsts iestāžu pakalpojumiem un valsts iestāžu e-pakalpojumu lietošanu.

Līvānu novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (VPVKAC) sniedz šādus pakalpojumus:

 • konsultē par e-pakalpojumu pieejamību, par oficiālās elektroniskās adreses izveidi un lietošanu, nodrošina publiski pieejamu datoru ar pieslēgumu valsts pārvaldes pakalpojumu portālam;
 • Līvānu novada pašvaldībai un domei adresētu iesniegumu pieņemšanu un reģistrēšanu;
 • mutvārdu iesniegumu noformēšanu rakstveidā;
 • informāciju par nepieciešamo dokumentu noformēšanu iesniegšanai Līvānu novada pašvaldībai;
 • informāciju par Līvānu novada pašvaldības pakalpojumiem, to saņemšanas kārtību un nepieciešamajiem dokumentiem;
 • vispārīgu informāciju un konsultācijas par Līvānu novada pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem;
 • sniedz informāciju par pašvaldības administrācijas speciālistu, amatpersonu un Līvānu novada domes deputātu pieņemšanas laiku un vietu;
 • konsultē nekustamā īpašuma nodokļa jautājumos un dzīvesvietas deklarēšanas jautājumos;
 • pieņem bezskaidras naudas maksājumus par pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem, nodevām un nekustamā īpašuma nodokli.

Gadījumos, kad nepieciešams nodot fiziskās personas datus, komercinformāciju un citu aizsargājamu informāciju aicinām izmantot e-adresi

Ikona ar burtu e
E-adrese

Uzzināt vairāk par e-adresi:

Valsts iestāžu speciālistu klātienes pieņemšanas laiki:

Valsts ieņēmumu dienests

Kontaktinformācija:https://www.vid.gov.lv/lv/ka-ar-mums-sazinaties

 • Pirmdiena:       8.00 – 12.00, 12.30 – 17.00
 • Ceturtdiena:    8.00 – 12.00, 12.30 – 17.00 

Tālr.: 67120091, 67120092.

Ārpus Valsts ieņēmumu dienesta speciālistu klientu apkalpošanas darba laika VPVKAC speciālisti sniedz informāciju par šādiem VID pakalpojumiem:

1. Iesniegumu pieņemšana par algas nodokļu grāmatiņas iesniegšanu, izņemšanu:

2. Atbalsta sniegšana darbam ar EDS/atbalsts e-pakalpojumu sniegšanā.

Iedzīvotāji visus VID pakalpojumus var saņemt elektroniski VID Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā, kā arī zvanot uz VID Konsultatīvo tālruni 67120000 vai arī uzdodot savu jautājumu rakstiski VID EDS sadaļā “Sarakste ar VID”.  Svarīgi, ka, zvanot uz VID Konsultatīvo tālruni 67120000, ikviens var saņemt arī personificētu konsultāciju, ja vien zvanot pieslēdzas VID EDS un nosauc tur redzamo kodu.


Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Kontaktinformācija:https://www.vsaa.gov.lv/lv/filiale/livanu-kac

 • P. 08.30 –12.30, 13.00 – 17.00
 • O. 08.30 –12.30, 13.00 – 17.00
 • T. 08.30 –12.30, 13.00 – 17.00
 • C. 08.30 –12.30, 13.00 – 17.00
 • P. 08.30 –12.30, 13.00 – 17.00

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA), lai ierobežotu Covid-19 vīrusa izplatību, klientu apkalpošanu klātienē sniedz epidemioloģiski drošā vidē (apmeklētājiem un VSAA darbiniekiem ir derīgi sadarbspējīgie sertifikāti, kas apliecina vakcinācijas vai pārslimošanas faktu).

VSAA klientu apkalpošana notiek tikai pēc iepriekšēja pieraksta. Ierodoties klientu apkalpošanas centrā, līdzi jābūt personu apliecinošam dokumentam (pase vai ID karte) un derīgam sadarbspējīgam sertifikātam.

​Lai vienotos par apmeklējuma laiku, VSAA aicina zvanīt pa tālruni +371 64607340 vai rakstīt e-pastu rezekne@vsaa.gov.lv

VSAA aicina klientus rūpīgi izvērtēt klātienes apmeklējuma nepieciešamību un pakalpojumus pieprasīt elektroniski:

 • portālā Latvija.lv, izmantojot „E-iesniegums VSAA pakalpojumiem”,
 • nosūtot e-pastā pasts@vsaa.gov.lv iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu,
 • ja personai ir aktivizēta e-adrese – izmantojot e-adresi portālā www.latvija.lv un nosūtot iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

Iesniegumus VSAA var nosūtīt arī pa pastu, adresējot jebkurai VSAA nodaļai.


Nodarbinātības valsts aģentūra

Kontaktinformācija: https://www.nva.gov.lv/lv/filiale/preilu-filiale

 • P. 9.00 - 16.30
 • O. 9.00 - 16.30
 • T. 9.00 - 16.30
 • C. 9.00 - 16.30
 • P. 9.00 - 15.00

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) visus klientus apkalpo attālināti. Tiem NVA reģistrētajiem klientiem, kuriem Individuālajā darba meklēšanas plānā bija paredzēta klātienes konsultācija NVA, uz viņu norādītajiem tālruņa numuriem tiks nosūtīta īsziņa ar informāciju par attālinātu apkalpošanu, proti - Individuālajā darba meklēšanas plānā paredzētajā laikā NVA darbinieks sazināsies ar klientu un apkalpos viņu telefoniski. 

Nepieciešamības gadījumos klientiem ar derīgiem sadarbspējīgiem sertifikātiem būs iespēja, iepriekš telefoniski vienojoties ar savu NVA filiāli vai Klientu apkalpošanas centru, saņemt pakalpojumu klātienē epidemioloģiski drošā vidē.

Dodoties uz NVA filiāli vai klientu apkalpošanas centru, līdzi jāpaņem derīgs personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība) un derīgs sadarbspējīgs sertifikāts! Atrodoties NVA telpās, klientam ir jāievēro visi valstī noteiktie drošības pasākumi Covid-19 izplatības ierobežošanai – jālieto sejas maska, jāietur 2 metru distance no citiem cilvēkiem, jādezinficē rokas, jaievēro respiratorā higiēna un citi nosacījumi savai un apkārtējo drošībai. Iesakām līdzi paņemt arī savu pildspalvu. Klienti arī ar derīgiem sadarbspējīgiem sertifikātiem nedrīkst apmeklēt NVA, ja ir elpceļu slimības pazīmes, ir noteikta pašizolācija vai mājas karantīna.

Saziņai ar NVA darbiniekiem lūdzam izmantot tālruni un e-pastu, NVA pārvaldes un filiāļu kontaktinformācija pieejama tīmekļvietnē.

Bezmaksas informatīvais tālrunis – 80200206

Aicinām NVA klientus izmantot elektroniskos pakalpojumus NVA CV un vakanču portālā (cvvp.nva.gov.lv). Autentificēties NVA CV un vakanču portālā var gan ar internetbankas autentifikācijas līdzekli, uzklikšķinot uz attiecīgās bankas ikonas, gan ar elektronisko parakstu, gan ar eParaksts mobile. 


Latgales apgabaltiesas Zvērināta notāre Gunta Daugaviete

Kontaktinformācija: https://www.latvijasnotars.lv/gunta.daugaviete


UZMANĪBU – SVARĪGI!
Lai saņemtu pakalpojumu VPVKAC, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai identifikācijas karte.

Lai saņemtu e-pakalpojumu, nepieciešams autentificēties ar savu internetbanku, eID karti vai elektroniskā paraksta viedkarti.

Klientu apkalpošanas centrs baneris