Jaunatnes lietu speciālistes kontakti:

Līvānu novada Jauniešu dome:

https://kvartals.lv/jauniesu-dome/

Ilze Stivriška

Jaunatnes lietu speciāliste
ilze.stivriska [at] kvartals.lv