Saskaņā ar Līvānu novada domes 2019. gada 30. aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr. 7 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas, uzskaites un kontroles kārtību Līvānu novada pašvaldībā”, Līvānu novada pašvaldība publicē pašvaldībā reģistrētos asenizatorus, kas sniedz pakalpojumu Līvānu novada teritorijā.

Asenizatora nosaukums

Reģistrācijas numurs

Juridiskā adrese

Kontaktinformācija

Savākto notekūdeņu un nosēdumu pieņemšanas vieta

Reģistrācijas anulēšanas datums

SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība”

41503010497

Rīgas iela 2B, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316

t. 26403926,

info@livanudzks.lv,

www.livanudzks.lv/

 

SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība”

 

Līvānu novada Rudzātu pagasta Komunālā saimniecība 90000065695 Rīgas iela 77,Līvāni t. 26174340

“Attīrīšanas iekārtas”, Rudzāti, Rudzātu pagasts