Atšķirībā no komitejām, kurās strādā tikai vēlēti Līvānu novada domes deputāti, komisijās darbojas arī Līvānu novada iedzīvotāji.

Dzīvokļu jautājumu komisija

janis.pastars [at] livani.lv

Administratīvā komisija

klinta.vanaga [at] livani.lv

Kultūras komisija

pasts [at] livani.lv

Sporta komisija

marite.vilcane [at] livani.lv

Medību koordinācijas komisija

gunita.vaivode [at] livani.lv