Izglītība
Piecu attēlu kolāža: tāfele un četri bērnu zīmējumi

Septembris ir aizvadīts ar ikgadējām Dzejas dienām. Parasti tās saistās ar dzeju, dzejošanu vai vismaz dzejas lasīšanu, taču šogad skolēniem tika piedāvāts paraudzīties uz to no citas – dzejnieka - perspektīvas.

Karjeras attīstības atbalsta pasākumā “Dzejnieks – profesija vai…?”  Līvānu 2. vidusskolas 9. klases skolēni sprieda par to, kas tad īsti ir dzejnieks, kādām prasmēm jāpiemīt, lai rakstītu, vai mūsdienās dzeja ir aktuāla. Runājot par dzejnieka profesiju, skolēni minēja tādus vārdus kā “interesants”, “fantastisks”, “radošums”, “iedvesmotājs”, “sacerētājs”, “cilvēks” un “skaistums”, kas apliecina to, ka šī profesija tiek saistīta ar ko radošu un neparastu. Diskusijas gaitā skolēni secināja – lai dzeja būtu saistoša, tai jāvēsta par aktuālām problēmām un jautājumiem, turklāt dzejniekam vajadzētu būt skolēnu vienaudzim. Pasākuma noslēgumā skolēni katrs radīja arī savu dzejoli “Es esmu…”.

Jersikas pamatskolas 8. klase diskutēja par dzejnieka profesijas plusiem un mīnusiem, dzejas aktualitāti mūsdienās un to, cik nozīmīgas katram autoram ir dzejas balvas, bet vissvarīgākā no tām – Nobela prēmija literatūrā. Savukārt 7. klase teātra mākslas stundu ietvaros ar improvizācijas palīdzību iejutās dažādos dzejnieku tēlos, piemēram, “dzejnieks mežā”, “dzejnieks slimnīcā”, “dzejnieks mājās” u.tml.. Skolēni sacerēja arī katrs savu dzejoli “Es esmu…”, kuru skaļi un izteiksmīgi prezentēja saviem klases biedriem.

Rožupes pamatskolas 6. klases skolēni vizuālās mākslas stundā sprieda par to, ka dzejniekam noteikti ir nepieciešams talants un dažādas prasmes, kā, piemēram, valodas prasme, iztēle, radošums, prasme sadarboties un prezentēt sevi. Pēc tam skolēni tika aicināti izvēlēties kādu no literatūras stundās apgūtajiem dzejoļiem un to vizualizēt, ļaujoties brīvam fantāzijas lidojumam.

Kā atzina paši skolēni, līdz šim par dzejnieka vai rakstnieka profesiju viņi nebija aizdomājušies, līdz ar to pasākums “Dzejnieks – profesija vai…?” raisīja pārdomas par dzejnieka (rakstnieka) profesiju, tās aktualitāti mūsdienās, kā arī par to, vai ar rakstīšanu var nodarboties profesionāli.

Paldies par sadarbību priekšmetu skolotājiem!

Attēlos – 6. klases dzejoļu vizualizācijas.

Informāciju sagatavoja: Rasma Svikle-Popova, pedagoģe karjeras konsultante un Jersikas pamatskolas teātra mākslas skolotāja