Izglītība
Latvijas kontūra ar uzrakstu Karjeras nedēļa

No 11. līdz 15. oktobrim visā Latvijā jau devīto gadu notika Karjeras nedēļa (KN), kurā iesaistījās arī Līvānu novada izglītības iestādes. Šogad KN sauklis bija “IKT tavai karjerai”, kas veltīts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) nozares iepazīšanai, apzinoties to aktualitāti un pielietojumu sadzīvē, izzinot plašo IKT profesiju spektru, atklājot tām nepieciešamās prasmes un uzklausot iedvesmojošu nozares pārstāvju stāstus.

KN laikā Līvānu 2. vidusskolas, Jaunsilavas pamatskolas, Jersikas pamatskolas un Rožupes pamatskolas  skolēniem notika vairākas nodarbības ar pedagogu karjeras konsultantu. Jaunsilavas pamatskolas, Jersikas pamatskolas un Rožupes pamatskolas 1. klašu skolēni zīmēja savas sapņu profesijas nodarbībā “Mana sapņu profesija”, bet 2. klases nodarbībā “Profesijas manā ģimenē” centās izprast, kādās profesijās darbojas viņu ģimenes locekļi. 3. un 4. klašu skolēni nodarbībā “IKT profesijās” meklēja dažādu profesiju nosaukumus burtu jūklī, lai pēc tam mēģinātu saprast, ar ko nodarbojas šo profesiju pārstāvji un vai viņi izmanto IKT. Skolēni iepazina tādas profesijas kā skolotājs, karjeras konsultants, bibliotekārs, fotogrāfs, grāmatvedis, žurnālists u.c. Toties Līvānu 2. vidusskolā no 1.-4. klašu skolēnu zīmējumiem tika veidota izstāde “Mana sapņu profesija”.

Jaunsilavas pamatskolas un Rožupes pamatskolas 5. un 6. klašu skolēni nodarbībās “IKT manā ikdienā” centās izprast IKT jēdzienu, apzināt savas IKT prasmes un padomāt, kādās profesijās šīs prasmes varētu noderēt un cik liela loma informācijas un komunikācijas tehnoloģijām ir tajās profesijās, kuras nav ar tām tieši saistītas. Pēc nodarbības skolēni secināja, ka ikdienā bieži izmanto IKT un šīs prasmes mūsdienās nepieciešamas gandrīz katrā profesijā. 9. klašu skolēni iepazina IKT nozares profesijas, pāros veidojot infografiku par kādu mazāk zināmu nozares profesiju. Kā atzina skolēni, tad nodarbības gaitā viņi iepazina daudzas līdz šim nedzirdētas profesijas, piemēram, IT sistēmu arhitekts, sistēmanalītiķis, datu bāzu inženieris u.c.

Valsts izglītības un attīstības aģentūra šogad skolēniem piedāvāja mācībstundu “No mākslinieka uz programmētāju”, kurā iesaistījās Līvānu 1. vidusskolas, Līvānu 2. vidusskolas 7.a, 7.b un 8. klases skolēni, Jersikas pamatskolas un Rožupes pamatskolas 7. un 8. klašu skolēni. Sekojot līdzi ierakstam, izglītojamie varēja aktīvi līdzdarbosies, izveidojot interaktīvu mākslas darbu un gūstot ieskatu JavaScript programmēšanas valodas pamatos. Nodarbības laikā skolēni attīstīja loģiskās un algoritmiskās domāšanas, kā arī problēmu risināšanas prasmes, kuras ir nozīmīgas katram programmētājam. Līvānu 2. vidusskolas un Jersikas pamatskolas datorikas skolotājs Viktors Andrejevs atzina, ka darbs skolēniem nelicies viegls, tomēr ļāvis izprast programmēšanas pamatus. Turklāt KN laiks un tēma šogad sakritusi ar Eiropas Savienības Programmēšanas nedēļu, tāpēc skolotājs programmēšanas pamatu apguvi datorikas stundās piedāvājis arī 6. klasēm, tikai vienkāršākā veidā.  

11. oktobrī plkst. 19.00 notika tiešsaistes diskusija vecākiem “Tehnoloģijas ģimenē – draugs vai svešinieks?”, kurā karjeras speciālists, psihologs un sabiedrībā zināmi cilvēki diskutēja par tehnoloģiju lomu un kontroli ģimenē. Diskusijas ieraksts pieejams Youtube kontā “VIAAlv”. 12. oktobrī plkst. 14.00 notika tiešsaistes diskusija jauniešiem “Iedvesmas stāsti – kā es nokļuvu IKT nozarē?”, kurā ar IKT nozari saistīti cilvēki stāstīja par to, kā nokļuvuši šajā nozarē un kā tā attīstās mūsdienās. Diskusiju ierakstu var noskatīties šeit: https://www.youtube.com/watch?v=pvLCFJ2mr3w&ab_channel=VIAAlv

Par Karjeras nedēļu

Karjeras nedēļa ir ikgadējs pasākumu cikls, kura laikā skolu jauniešiem ir iespēja iepazīt un plānot savu nākotnes nodarbošanos, tikties ar dažādu profesiju pārstāvjiem, apmeklēt uzņēmumus un karjeras konsultācijas. Jaunieši var piedalīties dažādās diskusijās, radošajās darbnīcās, konkursos un citos izglītojošos pasākumos.

Karjeras nedēļa ir viena no VIAA īstenotā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” aktivitātēm, ko finansē Eiropas Sociālais fonds un valsts.

Karjeras nedēļas pasākumu programma 47 Latvijas pilsētās un novados pieejama vietnē: viaa.gov.lv/karjeras_nedela. Savukārt Karjeras nedēļas jaunumiem var sekot sociālajos tīklos facebook.com/KarjerasNedela, facebook.com/VIAA.LVdraugiem.lv/viaa un Twitter - twitter.com/VIAA_LV.

 

Informāciju sagatavoja:

Rasma Svikle-Popova, PKK