SIA "Līvānu slimnīca"

Aktualizētais Vidēja termiņa rīcību plāns un Īstermiņa rīcību plāns:


SIA "Līvānu siltums"

Aktualizētais Vidēja termiņa rīcību plāns un Īstermiņa rīcību plāns:


SIA "Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība"

Aktualizētais Vidēja termiņa rīcību plāns un Īstermiņa rīcību plāns: