Atšķirībā no komitejām, kurās strādā tikai vēlēti Līvānu novada domes deputāti, komisijās darbojas arī Līvānu novada iedzīvotāji.

Rožupes pagasta valde

rozupe [at] livani.lv

Rudzātu pagasta valde

rudzati [at] livani.lv

Turku pagasta valde

turki [at] livani.lv

Zemes komisija

pasts [at] livani.lv

Dzīvokļu jautājumu komisija

elita.matisone [at] livani.lv

Administratīvā komisija

laura.dumbrovska [at] livani.lv

Attīstības plānošanas komisija

baiba.vucenlazdane [at] livani.lv

Kultūras komisija

janis.vaivods [at] livani.lv

Sporta komisija

marite.vilcane [at] livani.lv

Medību koordinācijas komisija

gunita.vaivode [at] livani.lv

Pedagoģiski medicīniskā komisija

izglitiba [at] livani.edu.lv