Valsts policijas palīdzības tālrunis – 110

 • Bezmaksas
 • Diennakts
 • Darbojas zvanot gan no mobilā, gan fiksētā tālruņa
 • Savieno ar jebkuru dežūrdaļu
 • Visas sarunas tiek ierakstītas

Palīdzības tālrunis paredzēts tiem gadījumiem, kad Jums ir nepieciešama tūlītēja policijas palīdzība – ja notiek nopietns sabiedriskās kārtības apdraudējums, noziegums vai ceļu satiksmes negadījums.

Ko un kā teikt, kad Jūs zvanāt uz 110

 • Izsakieties pēc iespējas ātrāk un skaidrāk – kas ir noticis? Kur ir noticis? Kas zvana?
 • Saglabājiet mieru un atbildiet uz policijas darbinieka papildjautājumiem!
 • Atcerieties visu pēc iespējas precīzāk par negadījumā iesaistītajām personām, satiksmes līdzekļiem vai apstākļiem.
 • Nepārtrauciet sarunu pirms policijas darbinieka!

Izskaidrojiet arī bērniem, kādos gadījumos ir jāzvana uz 110 un kas ir jāsaka!

Rakstisks iesniegums policijai

Rakstisku iesniegumu ar lūgumu uzsākt izmeklēšanu var uzrakstīt

Iesniegumā jānorāda:

 • detalizēta informācija par notikumu;
 • kādā veidā ir aizskartas Jūsu tiesības;
 • citu informāciju, kas varētu būt noderīga nozieguma vai pārkāpuma atklāšanai;
 • savus personas datus un adresi, ja ir iespējams, kontakttālruni.

Valsts policija jau iepriekš pateicas par Jūsu sniegto informāciju!

Valsts policijas struktūrvienību uzticības tālruņi un e-pasts

 • Vienotais Valsts policijas uzticības tālrunis informācijas sniegšanai par likumpārkāpumiem un tos izdarījušām personām (šis ir automātiskais atbildētājs, tāpēc informāciju precīzi jādefinē - vieta, laiks, kas noticis un iesaistītās personas. Ja nepieciešama tūlītēja palīdzība, jāizmanto VP palīdzības tālrunis 110) – +371 67075444
 • Valsts policijas Iekšējā kontroles biroja uzticības tālrunis informācijas sniegšanai par Valsts policijas nodarbināto iespējamo prettiesisko rīcību – +371 67075456
 • Valsts policijas informatīvais tālrunis ceļu satiksmes jautājumos – +371 67208108
 • Valsts policijas e-pasts informācijas sniegšanai par likumpārkāpumiem un tos izdarījušām personām – uzticiba@vp.gov.lv

Līvānu novada teritoriju pārrauga Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Preiļu iecirkņa darbinieki.

Skatīt kontaktinformāciju

Valsts Policijas Latgales reģiona reaģēšanas kārtība izsaukumu gadījumos