Izglītība

31. janvārī projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros Rožupes pamatskolā, Jaunsilavas pamatskolā un Jersikas pamatskolā notika karjeras attīstības atbalsta pasākums “Sāc domāt par savu karjeru jau šodien” 7.-8. klašu skolēniem.

Pasākuma ietvaros skolēni izvērtēja mācīšanās nozīmi skolā, tagadnē pieņemtos lēmumu nozīmību un savas nākotnes iespējas un karjeras izaugsmi. Kopā ar personīgās izaugsmes treneri Viktoru Galleru no Daugavpils ikviens apguva SVID analīzes pamatprincipus un to pielietošanu praktiski, lai izvērtētu savas stiprās un vājās puses, iespējas un riskus, pieņemot svarīgo lēmumu par savu turpmāko izglītības iestādi un izvēloties profesiju. Lektors skolēniem uzsvēra to, ka par savu nākotni noteikti jādomā jau tagad, jāizvērtē prioritātes, nosakot to, kas ir svarīgs un kas mazsvarīgs. Nodarbības gaitā dalībnieki mēģināja saprast, kura profesija viņiem būtu vispiemērotākā. Tika runāts arī par brīvā laika pavadīšanu un to, lai tas tiktu izmantots lietderīgi un jēgpilni, un palīdzētu skolēniem pilnveidot sevi un attīstīt dažādas prasmes. Pasākuma noslēgumā skolēni uz lapiņām izteica savas domas un atsauksmes par nodarbību.

Rožupes pamatskolas skolēni atzina, ka pasākums bijis izdevies un vērtīgs:  “Šajā pasākumā bija interesanti un uzzināju daudz jauna. Piemēram, to, kā labāk izvēlēties priekš sevis profesiju. Lika sagatavoties un aizdomāties, vai tiešām es gribu šo profesiju. Salikt visu plauktiņos un secināt vai tiešām tas ir īstais ceļš. Manā gadījumā tas palīdzēja un es pārliecinājos, ka tiešām vēlos kļūt par veterinārārstu”; “Jāuzņemas atbildība pašam par sevi, jāuzticas sev, profesijas izvēle ir katra paša rokās”.

Arī Jersikas pamatskolas skolēni sniedza pozitīvu vērtējumu par pasākumu un pauda tajā gūtās atziņas: “Uzzināju, kā izmantot laiku, ko darīt vispirms, ko darīt brīvajā laikā”; “Sapratu, ka pašam jāpieņem savs lēmums, jāuzkrāj sava pieredze. Nevajag tērēt laiku, bet piepildīt savu mērķi”; “Jādara viss tagad, nevajag lieki tērēt laiku. Vajag domāt par nākotni un karjeru jau tagad”; “Jāizvērtē savas prioritātes, jādomā par nākotni. Dzīvē ir svarīgi domāt par labo un slikto”.

Paldies Viktoram Galleram par atsaucību!

Materiālu sagatavoja: Rasma Svikle – Popova, pedagogs karjeras konsultants