Līvānu novada pašvaldības kārtībnieks

Kārtībnieka galvenie amata pienākumi ir pašvaldības saistošo noteikumu, par kuru pārkāpšanu paredzēta administratīvā atbildība, izpildes kontrole, administratīvo protokolu sastādīšana, piedalīšanās kārtības un sabiedriskās drošības pasākumu veikšanā, sabiedriskās kārtības uzraudzība pašvaldības videonovērošanas sistēmas iekārtās, izbraukšana uz notikumu vietām.

Kārtībnieks piedalās profilaktiskajos izbraukumos (reidos) pa Līvānu novada ūdenstilpēm un citiem vides objektiem, kontrolē ielu tirdzniecības un organizēto tirdzniecības pasākumu noteikumu ievērošanu, piedalās sadzīves atkritumu apsaimniekošanas normatīvo aktu ievērošanas un kontroles izbraukumos (reidos), kopā ar bāriņtiesu un sociālo dienestu dodas apsekošanā pie sociālā riska ģimenēm, lai veiktu klientu dzīves apstākļu pārbaudi.

Šāda štata vienība Līvānu novada pašvaldībā ir nepieciešama, lai nodrošinātu pašvaldības saistošo noteikumu izpildes uzraudzību un sabiedrisko kārtību. Turpmākajos gados plānots kārtībnieka štata vienību skaitu palielināt, ar laiku izveidojot arī pašvaldības policiju.

Roberts Cepurnieks

Kārtībnieks - 101. kabinets, Domes iela 3, Līvāni
roberts.cepurnieks [at] livani.lv