Būve savu karjeru pats

25. martā Līvānu 2. vidusskolas 7. b klases skolēni platformā ZOOM virtuāli tikās ar Daugavils Būvniecības tehnikuma (DBT) pārstāvi pedagoģi karjeras konsultanti Darju Maļinovsku nodarbībā “Būvē savu karjeru pats!”

Nodarbības ievadā skolēni varēja izteikt savu viedokli par karjeras jēdzienu,  galvenokārt tika minēti tādi vārdi kā “darbs” un “profesija”. Tomēr D. Maļinovska iepazīstināja skolēnus ar plašāku karjeras jēdziena izpratni un izklāstīja ar to saistītos galvenos jautājumus un karjeras veidošanas pamatprincipus. Skolēni uzzināja arī to, kā parasti tiek veidots cilvēka dzīves un karjeras ceļš, kādi ir principi, pēc kuriem tas notiek.

Kad karjeras jēdziena nozīme bija noskaidrota, D. Maļinovska iepazīstināja skolēnus ar būvniecības nozares profesijām, kuras ir ļoti daudzveidīgas un pieprasītas mūsdienu darba tirgū, piemēram, arhitektūras tehniķis, interjera dizainera asistents, būvtehniķis, spēkratu mehāniķis u.c. Par katru no profesijām skolēni uzzināja to darba specifiku ikdienā, cik ilgi jamācās, lai attiecīgo profesiju apgūtu, kādām pamatprasmēm jāpiemīt, lai pievērstos katrai no minētajām profesijām.

Nodarbības noslēgumā skolēni varēja pārbaudīt, cik uzmanīgi ir klausījušies stāstīto, piedaloties nelielā viktorīnā un sacenšoties savā starpā par uzvarētāja titulu, kā arī uzdot jautājumus par minētajām profesijām un mācību iespējām DBT.

Paldies 7.b klasei un audzinātājai T. Grabļevskai par iesasitīšanos šajā aktivitātē un DBT pedagoģei karjeras konsultantei D. Maļinovskai par nodarbības vadīšanu!

Rasma Svikle-Popova, pedagogs karjeras konsultants
Mob.tālrunis: 29883839; e-pasts: rasma.svikle@inbox.lv