Līvānu novads

Līvānu novads

Līvānu novads ir viena no 42 pašvaldībām, kas saglabā savu statusu pēc 2021.gada administratīvi teritoriālās reformas. Līvānu novads ir arī viens no reģionālās attīstības centriem Latvijā. Galvenā vērtība te ir cilvēki, ģimenes, viņu labsajūta. Gan sirmgalvji, kuri saviem sviedriem un prātiem radījuši šodienas Līvānu novadu, gan vietējie uzņēmēji un strādājošie, kuri tieši šobrīd rada nākotni, gan vismazākie nākotnes būvētāji. Tie, kas saka: “Līvāni ir manas mājas!”. Viņi ir mūsu pilsētas sirdspuksti un asinsrite. Un mēs darām visu, ko spējam, cilvēku ērtībai, pilsētas skaistumam un attīstībai. Lai viņi vēlētos šeit dzīvot, veidot ģimenes, radīt bērnus, strādāt, attīstīt uzņēmējdarbību.

 

Līvānu novada attīstības vīzija: "LĪVĀNU NOVADS - UZŅĒMĒJDARBĪBA, MODERNĀS TEHNOLOĢIJAS UN PIEVILCĪGA VIDE ĢIMENES LABSAJŪTAI!"

Teritorija

Līvānu novadu veido Līvānu pilsēta un 5 pagasti - Jersikas, Rožupes, Rudzātu, Sutru, Turku pagasts.

Līvānu novada teritorijas kopējā platība 62 180 hektāri.

 Līvānu pilsētai raksturīga lineāra tipa struktūra, ko nosaka pilsētas atrašanās teritorijā starp Daugavu, Rīgas ielu un dzelzceļu.

 Līvānu apkārtne ir bagāta ar saldūdens resursiem - upēm, ezeru. Kopējā pilsētas platība 497 ha. 8% no pilsētas platības aizņem darījumu/rūpniecības teritorijas, 11,5% apstādījumi, skvēri, parki, 5% satiskmes infrastruktūra un tehnisko objektu apbūves teritorijas, 30% - savrupmāju dzīvojamā apbūve, 4% teritorijas aizņem daudzdzīvokļu dzīvojamā apbūve.

Iedzīvotāji

Kopējais iedzīvotāju skaits uz 01.01.2021. Līvānu novadā saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra datiem ir 11 568  (uz 01.01.2020 – 11 762 iedzīvotāji)

 Līvānu pilsētā – 7 655 (2020.gadā – 7 748);

Jersikas pagastā – 724 (2020.gadā – 745);

Rožupes pagastā – 1 193 (2020.gadā – 1 211);

Rudzātu pagastā – 713 (2020.gadā – 732);

Sutru pagastā – 499 (2020.gadā  – 517;

Turku pagastā – 784 (2020.gadā – 809).

 Bērnu un jauniešu skaits (līdz darba spējas vecumam) ir 1527 (2020.gadā – 1573); darbaspējīgo iedzīvotāju skaits – 7351 (2020.gadā – 7416); iedzīvotāju skaits pēc darba spējas vecuma – 2690 (2020.gadā – 2773).

 2021.gadā Līvānu novadā dzīvo 7864 latvieši, 2911 krievi, 194 baltkrievi, 194 poļi, 117 ukraiņi, 288 pārējo tautību iedzīvotāji. No kopējā iedzīvotāju skaita novadā 10817 cilvēki ir Latvijas pilsoņi, 508 ir nepilsoņi.

Dati par iedzīvotājiem: 01.01.2021.

Avots: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde