Jānis Magdaļenoks

Jānis Magdaļenoks

Domes deputāts
janis.magdalenoks [at] livani.lv
 • Ievēlēts no:
  • "Latvijas attīstībai"
 • Darbība komitejās:
  • Finanšu komiteja
  • Tautsaimniecības komiteja
 • Apmeklētāju pieņemšana 2024.gadā:
  • 20.marts, 26.jūnijs, 25.septembris, 8.janvāris (2025.g.) no plkst.9.00 līdz plkst.12.00 Domes sēžu zālē, Rīgas ielā 77, Līvānos. Deputātu viņa pieņemšanas laikā ir iespējams sazvanīt pa tālruni: 65307110.
 • Dzimšanas gads: 
  • 1965. gads
 • Darba vieta, amats:
  • Līvānu novada dome – deputāts,
  • Privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas loceklis,
  • Sporta komisijas loceklis;
  • SIA "Minox" – valdes loceklis.
 • Izglītība: 
  • 1987 – Rīgas 34.profesionāli tehniskā vidusskola,  Fotogrāfs; 
  • 1983 – Līvānu 1.vidusskola.