Andrejs Bondarevs

Andrejs Bondarevs

Domes deputāts
andrejs.bondarevs [at] livani.lv
 • Ievēlēts no:
  • "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija
 • Darbība komitejās:
  • Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja
  • Finanšu komiteja
 • Apmeklētāju pieņemšana 2024.gadā:
  • 14.februāris, 22.maijs, 21.augusts, 20.novembris no plkst.9.00 līdz plkst.12.00 Domes sēžu zālē, Rīgas ielā 77, Līvānos. Deputātu viņa pieņemšanas laikā ir iespējams sazvanīt pa tālruni: 65307110.
 • Dzimšanas gads: 
  • 1977. gads
 • Darba vieta, amats: 
  • Līvānu novada dome – deputāts,
  • SIA RNS-D  produktu menedžeris
 • Izglītība: 
  • 2015 – Sporta izglītības aģentūra, Sporta speciālista pilnveide "C" kategorijas iegūšanai;
  • 2001 – Rēzeknes augstskola, Maģistra grāds vadībzinātnē;
  • 1999 – Rēzeknes augstskola, Ekonomista kvalifikācija komercpakalpojumu vadībā;
  • 1995 – Līvānu 2. Vidusskola.