Aktualitātes Pagastos
asfalta ieklāšanas darbi

Parka un Varoņu ielas drīzumā tiks atjaunotas, lai nodrošinātu:

Satiksmes drošību:

o izturīgāku ceļa segumu, kas atbilst satiksmes intensitātei;

o drošāku infrastruktūru visiem satiksmes dalībniekiem.

Kvalitatīvu vidi:

o labāku lietus ūdens novadīšanu;

o pieejamāku vidi uzņēmējdarbībai.

 

Parka iela:

• pārbūvējamā posma garums: 265.07 m (pamatceļš 204.45 m, atzars – 60.62 m);

• nodrošina piekļuvi Rudzātu pagasta iedzīvotāju īpašumiem;

• savienojas ar Valsts vietējo autoceļu P62 Krāslava – Preiļi – Madona un Varoņu ielu.

Varoņu iela:

• pārbūvējamā posma garums: 616.31 m;

• nodrošina piekļuvi Rudzātu pagasta iedzīvotāju īpašumiem;

• savienojas ar Valsts vietējo autoceļu V761 Rožupe – Rudzāti – Varakļāni un Valsts reģionālo autoceļu P62 Krāslava – Preiļi – Madona.

Darbus veic SIA “VLAKON”

Būvuzraudzību veic SIA “VIATESTI”

Aicinām iedzīvotājus ar sapratni izturēties pret satiksmes ierobežojumiem asfaltēšanas darbu laikā!