Plašāk par tūrisma un atpūtas iespējām Līvānu novadā varat uzzināt tīmekļvietnē:

https://www.visitlivani.lv/