Peldēšanas nodarbība Līvānu peldbaseinā "Upe"

Realizējot ESF projekta Nr.9.2.4.2/16/I/006 „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Līvānu novada iedzīvotājiem” paredzētas darbības, Līvānu novada pašvaldība iegādājas peldēšanas prasmju apguvei nepieciešamo inventāru. Tāpat tika novadītas 29 bezmaksas peldēšanas apmācības nodarbības Līvānu novada iedzīvotājiem vecuma kategorijā 54+.

Nodarbības bija ļoti pieprasītas no iedzīvotāju puses, izveidoto grupu apmeklējums bieži sasniedza maksimāli pieļaujamo.

Projekta ietvaros iegādātais inventārs paliek Līvānu peldbaseina “Upe” lietošanā un arī turpmāk būs pieejams organizējot veselības veicināšanas pasākumus dažādām vecuma kategorijām un treniņu grupām.       

Logo