Afiša

Gada garumā Līvānu 1. vidusskolas Laimiņas skolā tika realizēts projekts “Gadskārtu skola Līvānu novada bērniem” – ilgtermiņa projekts, kurā nodarbības tika izplānotas atbilstoši gadalaiku ritējumam. Tika izcelti četri pieturas punkti, ko latvieši apzīmē ar gadskārtu svētkiem: Ziemassvētki, Lieldienas, Jāņi un Miķeļi.

Gadskārtu tradīciju skolas dalībnieki bija Līvānu novada izglītības iestāžu bērni un jaunieši kā arī viņu vecāki un vecvecāki, kuriem bija vēlme un interese pētīt, pārmantot un tālāk nest mūsu senču atstāto nemateriālās kultūras mantojumu, īpašu akcentu liekot uz gadskārtu svētku svinēšanu.

Nodarbību saturs tika izvēlēts atbilstoši bērnu vecumam – caur dziesmām, rotaļām, spēlēm, sarunām un praktisku darbošanos radošajās darbnīcās. Darbojoties Gadskārtu tradīciju skolas radošajās darbnīcās pieredzējušu amatnieku vadībā, dalībniekiem bija iespēja apgūt iemaņas celu jostu aušanā, keramikā, grīdas celiņu tamborēšanā, puzuru vēršanā, cepuru pīšanā, kā arī tradicionālo ēdienu gatavošanu u.c. prasmes. Tika izmantotas dažādas darba formas: meistardarbnīcas, individuālās nodarbības, paraugdemonstrējumi un praktiska svētku svinēšana.

Projekta mērķis bija sekmēt nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu, veicināt un aktualizēt tradicionālās kultūras apguvi, tradicionālo amatu un prasmju pārmantojamību un popularizēšanu plašākā sabiedrībā, motivēt bērnus un jauniešus līdzdalībai tradicionālās kultūras mantojuma apguvē.

Pateicoties projektam, tika veicināta tradicionālās kultūras mantojuma aktualizēšana pilsētas vidē un laukos. Projekta realizācijas laikā tika veikta vietējā tradicionālās kultūras mantojuma dokumentēšana, izpēte un pārmantošana. Īpašs akcents tika likts uz latgaliešu valodas saglabāšanu un attīstīšanu. Pateicoties projektam, tika sniegts atbalsts tradicionālās kultūras izglītības programmu integrācijai vispārējā un interešu izglītībā.

Gadskārtu tradīciju skolas nodarbību un radošo darbnīcu vadīšanā tika iesaistīti vietējie amatnieki un lokālā kultūras mantojuma zinātāji: aušanas darbnīcas vadītāja Inese Valaine (Tautas lietišķās mākslas studijas ”Dubna” vadītāja), keramikas darbnīcas vadītāja Līga Bernāne (keramiķe, mākslas skolotāja Līvānu BJC), kokapstrādes darbnīcas vadītājs Jānis Ernstsons (kokapstrādes meistars Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolā), puzuru gatavošanas un doņu cepuru pīšanas darbnīcas vadītāja Žanna Vilcāne (amatniece, folkloras kopas “Turki” dalībniece), “Gardēžu” darbnīcas vadītāja Helēna Ērgle (Vārkavas vidusskolas skolotāja, folkloras kopas ”Volyudzeite” vadītāja), rotaļu, deju un muzicēšanas darbnīcas vadītājs Mairis Iesalnieks (folkloras kopas ”Rūžupis veiri” vadītājs, folkloras kopas “Ceiruleits” dalībnieks), gadskārtu svētku režisore Terēzija Rubene (folkloras kopas “Turki” vadītāja) un projekta pasākumu noformētāja Alla Grineviča (Līvānu novada Kultūras centra māksliniece).

Gadskārtu tradīciju skolas programma veicina, uz tradīcijām balstītu ģimenes vērtību popularizēšanu, tradīciju izzināšanu un pārmantošanu paaudzēs.

Projektu atbalstīja Valsts Kultūrkapitāla fonds, Līvānu novada pašvaldība, Līvānu 1.vidusskola un Līvānu bērnu un jauniešu centrs.

Sagatavoja: Anna Kārkle