dejoitāji ģērbušies latviešu tautas tērpos

Kolektīvam tautu tērpi tika iegādāti projekta "Skatuves tērpu iegāde Līvānu novada jauniešu deju kolektīvam "Daidala"" (Nr.19-03-AL21-A019.2205-000001) ietvaros, kas tika īstenots atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020.gadam apakšpasākuma: 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes: 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” (Atpūta un brīvais laiks (kultūra, sports, pašdarbība)) ietvaros.

Projekta mērķis ir veicināt Latgales kultūras mantojuma saglabāšanu, dziesmu un dejas tradīciju popularizēšanu, nodrošinot atbilstošu skatuves tērpu pieejamību Līvānu novada jauniešu deju kolektīvam "Daidala".

Projekta realizācijā tika iegādāti tautu tērpu brunči, sieviešu vestes, meiteņu vainadziņi, kreklu saktas, sieviešu zeķes, vīriešu krekli, bikses, vestes, kokvilnas auduma lakati, sieviešu kurpes un vīriešu zābaki – tādējādi kolektīvu nodrošinot ar 12 tautas tērpu komplektiem, kas nodrošina jauniešu deju kolektīvam vienotu, atbilstošu skatuves tēlu.

2023.gadā JDK “Daidala” piedalījās savā pirmajā, kolektīva pastāvēšanas laikā, nopietnajā LNKC rīkotajā skatē, kas notika Līvānu novada kultūras centrā un ieguva 1.pakāpi. Kas ļāva piedalīties XXVII Vispārējos latviešu Dziesmu un XVII Deju svētkos Daugavas stadionā. Projekta realizēšanas ietvaros kolektīvs svētkos varēja piedalīties savos tērpos.

Kolektīvs 2023.gadā ir piedalījies arī vairākos Līvānu novada svētkos un koncertos, un arī citu novadu rīkotajos pasākumos. Šajā gadā kolektīvs ar vērienu svinēja savu piecu gadu pastāvēšanas jubileju sapulcinot Līvānu novada kolektīvus un arī draugu kolektīvus, lai kopīgi uz Sutru KN skatuves izdejotu savus piecu gadu deju līkločus.

Projekta kopējās izmaksas sastāda 6833,35 EUR, no kurām 90% ir Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums 6150,01 EUR apmērā un 10% ir Līvānu novada pašvaldības līdzfinansējums 683,34 EUR apmērā.

Skatuves tērpu komplekts iegādāts SIA "ANVI AM".

Apavu komplekts iegādāts SIA "Kristāla kurpīte".

 

Logo