Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Dzimtsarakstu nodaļa organizē pabalsta jaundzimušā aprūpei izmaksu. Pabalsts jaundzimušā aprūpei tiek sniegts ģimenes atbalstam sakarā ar bērna piedzimšanu, lai nodrošinātu bērna veselībai un aprūpei labvēlīgus apstākļus un veicinātu dzimstību Līvānu novadā. Tiesības saņemt pabalstu jaundzimušā aprūpei ir vienam no vecākiem vai personai, kura adoptējusi, vai ņēmusi aizbildnībā bērnu līdz 12 mēnešu vecumam, ja šis pabalsts nav izmaksāts vecākiem. Pabalstu piešķir par katru jaundzimušo, adoptēto vai aizbildnībā paņemtu bērnu, ja pabalsta pieprasītāja un bērna dzīvesvieta ir deklarēta Līvānu novadā.
Pabalsts jaundzimušā aprūpei ir vienreizējs un tā apmērs vienam bērnam ir 200,00 euro, sākot ar trešo bērnu pabalsta apmērs ir 300,00 euro.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un jāiesniedz Līvānu novada Dzimtsarakstu nodaļā šādi dokumenti:
  • iesniegums pabalsta piešķiršanai;
  • bērna dzimšanas apliecības kopija, uzrādot dokumenta oriģinālu (ja to ir izsniegusi cita pašvaldība);
  • bāriņtiesas lēmuma par aizbildņa iecelšanu vai tiesas sprieduma par adopcijas apstiprināšanu kopija, uzrādot dokumenta oriģinālu (ja to ir izsniegusi cita pašvaldība).

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Pabalsta izmaksa tiek veikta saskaņā ar pašvaldības izpilddirektora rīkojumu. Pabalsts tiek ieskaitīts pieprasītāja norādītajā kredītiestādes kontā divu nedēļu laikā no rīkojuma izdošanas dienas.

Saņemt pakalpojumu