Izglītība Vide

Lai veicinātu bezatkritumu dzīvesveidu Latvijā, izglītotu sabiedrību par to un iesaistītu pārmaiņu radīšanā pašvaldības, Latvijā tiek īstenota iniciatīva “Tīri. Labi. Pilsēta bez atkritumiem”, kuru īsteno biedrība “Zaļā Brīvība” sadarbībā ar Salaspils un Līvānu novadu pašvaldībām, pateicoties The Coca-Cola Foundation finansiālajam atbalstam. Jersikas pamatskolas – Ekoskola šīs iniciatīvas ietvaros realizēja projektu “Draudzīgs dabai”.

Par projektā piešķirto finansējumu iegādājāmies lielu termo komposta kasti, kura dos iespēju skolēniem labāk apgūt zināšanas par anairobo kompostēšanu. Divu ratu dārza ķerra noderēs lapu nogādāšanai uz komposta kaudzi. Sešas atkritumu tvertnes stikla, papīra un plastmasas šķirošanai, kā arī galda spēles par šķirošanu.

Īstenojot projektu tika popularizēta patēriņa un tāda  dzīves veida izvēle, kas samazina atkritumu daudzumu un veicina  videi draudzīgu to apsaimniekošanu. Skolēni izglītojās atkritumu šķirošanā un to daudzuma samazināšanā, ieguva zināšanas kā  piešķirt lietām otru dzīvi, apguva komposta sagatavošanas un izmantošanas iespējas.

Paldies Jersikas pamatskolas darbiniekiem un Ekopadomes aktīvistiem, kuri iesaistījās projekta realizācijā.

Jersikas pamatskolas Ekoskolas koordinatore M. Pinupe
 

Bērni pie galda
Vīrietis ar ķerru
Atkritumu urnas
Bērns ar plastmasas pudeli
Bērni pie šķirošanas konteinera
Bērni ar zīmējumu
Bērni klasē pie tāfeles