Līvānu uzņēmējdarbības atbalsta centrs (LUAC) darbojas kopš 2006.gada un ir Līvānu novada domes struktūrvienība. LUAC galvenokārt veic biznesa inkubatora funkcijas, piedāvājot jaundibinātiem uzņēmumiem biroja telpas un konsultatīvo atbalstu, kā arī tiek iznomātas telpas dažādiem pasākumiem – konferencēm, semināriem, sanāksmēm un apmācību kursiem. Atbilstoši Biznesa inkubatora nolikumam uzņēmumi, kas nav vecāki par diviem gadiem, LUAC telpas var izmantot trīs gadus pēc kārtas, tāpēc vairākiem uzņēmumiem, kas sasnieguši šo termiņu, bija jāpārceļas uz citu vietu.

 

LUAC ir vieta, kur ir laipni gaidīti gan biznesa uzsācēji, gan jau pieredzējuši uzņēmēji, lai saņemtu sev nepieciešamus pakalpojumus:

  • telpu un aprīkojuma noma (biroja telpas, konferenču zāle, auditorija);
  • konsultācijas (nodrošināta Latgales uzņēmējdarbības centra konsultanta pieejamība);
  • informatīvi semināri (bezmaksas);
  • strādājošo iedzīvotāju apmācības (projekta „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros);
  • atbalsts uzņēmējiem dalībai izstādēs;
  • organizē vietējo amatnieku un mājražotāju tirdziņus dažādos novada pasākumos;
  • biznesa ideju konkurss skolēniem;
  • konkurss uzņēmējiem „Līvānu novads VAR!”.